ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႔ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ ရန္ပြဲ...

Sunday, 12 May 2013

ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႔ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ ရန္ပြဲ...

Photo: ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႔ သီရိျမိဳင္ရပ္ကြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း မႈလတန္းလြန္ေက်ာင္းေရွ့ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္တြင္ (3.5.2013) ရက္ေန႔ ည 11 နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ လက္ဘက္ရည္ေသာက္ေနေသာ ေမာင္ဇင္ကုိကုိ (အသက္ 23နွစ္)အား လူငယ္ (5) ဦးမွ ငွက္ၾကီးေတာင္ဓားရွည္ ကိုင္ေဆာင္လာျပီး ေမာင္ဇင္ကုိကုိအား မင္းဘယ္မွာေနတာလည္း မင္းေကာ့ေသာင္းသားလားလို႔ ေမးျမန္းရာ ဘုရင့္ေနာင္ရပ္ကြက္တြင္ေနထုိင္ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းသားဟု ေျပာဆိုခဲ့ရာ ေမာင္ဇင္ကုိကုိအား ေဖာ္ျပပါ လူငယ္ငါးဦးငါးမွ ငွက္ၾကီးေတာင္ဓားရွည္ျဖင့္ ခုတ္ျခင္း ၊ ဖန္ခြက္ ဓာတ္ဘူးမ်ားျဖင့္ ရိုက္နွက္ခဲ့ျပီး ညာဘက္မ်က္ခံုးအေပၚတြင္ ျပက္ရွ ဒတ္ရာ တစ္ခ်က္ ၊ ၀ဲဘက္နားရႊက္ အေနာက္တြင္ ျပက္ရွ ဒဏ္ရာ တစ္ခ်က္ ၊ညာဘက္ လက္မနွင့္ လက္ညိဳးၾကား အေၾကာျပတ္၊ ဓားျပတ္ရွ ဒဏ္ရာတစ္ခ်က္၊ ၀ဲဘက္လက္မနွင့္ လက္ညိဳးၾကား ဓားျပတ္ရွ ဒဏ္ရာတစ္ခ်က္ ၊ ဦးေခါင္း ေနွာက္ေစ့ တြင္ ဖူးေရာင္ ဒဏ္ရာတစ္ခ်က္ ဒဏ္ရားမ်ားစြရရွိခဲ့ပါသည္။
လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ပုိင္ရွင္၏ ေျပာျပခ်က္အရ ပသွ်ဴး ၊ လည္းေကာင္း၏ အစ္ကုိ ညီညီနုိင္ ၊ကမဲ
အပါ၀င္ (5) ဦးမွ ငွက္ၾကီးေတာင္ဓားရွည္ျဖင့္ ခုတ္ ရိုက္နွက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရျပီး ။ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ပုိင္ရွင္မွ (3.5.2013 ) ရက္ေန႔ ည 11.30 နာရီတြင္ ရဲစခန္း ကုိေခၚယူသြားခဲ့ျပီး အမႈဖြင့္တုိင္ၾကားခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕လယ္ေကာင္ သီရိျမိဳင္ရပ္ကြက္ မႈလြန္ေက်ာင္းေရွ့တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
လူငယ္တစ္ဦးအား လူငယ္ငါးဦးမွ ငွက္ၾကီးေတာင္ဓားရွည္ျဖင့္ ခုတ္ ၊၀ုိင္း၀န္းရိုက္နက္ခဲ့မႈကုိ ေကာ့ေသာင္း ရဲစခန္းမွ ယေန႔ထိတိုင္ အေရးယူ ေဆာင္ရႊက္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။
ေနာက္ေနာင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ္ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး မျဖစ္ပြားရေလေအာင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိနုိင္ရန္ မီဒီယာမွ တစ္ဆင့္ တင္ျပပါသည္။

ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႔
ျမိဳ႔ေစာင့္နတ္
ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႔ သီရိျမိဳင္ရပ္ကြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း မႈလတန္းလြန္ေက်ာင္းေရွ့ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္တြင္ (3.5.2013) ရက္ေန႔ ည 11 နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ လက္ဘက္ရည္ေသာက္ေနေသာ ေမာင္ဇင္ကုိကုိ (အသက္ 23နွစ္)အား လူငယ္ (5) ဦးမွ ငွက္ၾကီးေတာင္ဓားရွည္ ကိုင္ေဆာင္လာျပီး ေမာင္ဇင္ကုိကုိအား မင္းဘယ္မွာေနတာလည္း မင္းေကာ့ေသာင္းသားလားလို႔ ေမးျမန္းရာ ဘုရင့္ေနာင္ရပ္ကြက္တြင္ေနထုိင္ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းသားဟု ေျပာဆိုခဲ့ရာ ေမာင္ဇင္ကုိကုိအား ေဖာ္ျပပါ လူငယ္ငါးဦးငါးမွ ငွက္ၾကီးေတာင္ဓားရွည္ျဖင့္ ခုတ္ျခင္း ၊ ဖန္ခြက္ ဓာတ္ဘူးမ်ားျဖင့္ ရိုက္နွက္ခဲ့ျပီး ညာဘက္မ်က္ခံုးအေပၚတြင္ ျပက္ရွ ဒတ္ရာ တစ္ခ်က္ ၊ ၀ဲဘက္နားရႊက္ အေနာက္တြင္ ျပက္ရွ ဒဏ္ရာ တစ္ခ်က္ ၊ညာဘက္ လက္မနွင့္ လက္ညိဳးၾကား အေၾကာျပတ္၊ ဓားျပတ္ရွ ဒဏ္ရာတစ္ခ်က္၊ ၀ဲဘက္လက္မနွင့္ လက္ညိဳးၾကား ဓားျပတ္ရွ ဒဏ္ရာတစ္ခ်က္ ၊ ဦးေခါင္း ေနွာက္ေစ့ တြင္ ဖူးေရာင္ ဒဏ္ရာတစ္ခ်က္ ဒဏ္ရားမ်ားစြရရွိခဲ့ပါသည္။
လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ပုိင္ရွင္၏ ေျပာျပခ်က္အရ ပသွ်ဴး ၊ လည္းေကာင္း၏ အစ္ကုိ ညီညီနုိင္ ၊ကမဲ
အပါ၀င္ (5) ဦးမွ ငွက္ၾကီးေတာင္ဓားရွည္ျဖင့္ ခုတ္ ရိုက္နွက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရျပီး ။ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ပုိင္ရွင္မွ (3.5.2013 ) ရက္ေန႔ ည 11.30 နာရီတြင္ ရဲစခန္း ကုိေခၚယူသြားခဲ့ျပီး အမႈဖြင့္တုိင္ၾကားခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕လယ္ေကာင္ သီရိျမိဳင္ရပ္ကြက္ မႈလြန္ေက်ာင္းေရွ့တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
လူငယ္တစ္ဦးအား လူငယ္ငါးဦးမွ ငွက္ၾကီးေတာင္ဓားရွည္ျဖင့္ ခုတ္ ၊၀ုိင္း၀န္းရိုက္နက္ခဲ့မႈကုိ ေကာ့ေသာင္း ရဲစခန္းမွ ယေန႔ထိတိုင္ အေရးယူ ေဆာင္ရႊက္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။
ေနာက္ေနာင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ္ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး မျဖစ္ပြားရေလေအာင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိနုိင္ရန္ မီဒီယာမွ တစ္ဆင့္ တင္ျပပါသည္။

ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႔
ျမိဳ႔ေစာင့္နတ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...