ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: “အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဟူစတန္ၿမဳိ႕႐ွိ ေလဆိပ္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ ရမ္းကား ပစ္ခတ္မႈျဖစ္”

Friday, 3 May 2013

“အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဟူစတန္ၿမဳိ႕႐ွိ ေလဆိပ္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ ရမ္းကား ပစ္ခတ္မႈျဖစ္”


      Photo: “အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဟူစတန္ၿမဳိ႕႐ွိ ေလဆိပ္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ ရမ္းကား
ပစ္ခတ္မႈျဖစ္”
Friday, May 03, 2013

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ဟူစတန္ရွိ ေလဆိပ္တစ္ခုတြင္ လူတစ္ဦးသည္
ေသနတ္ျဖင့္ ရမ္းကား ပစ္ခတ္ၿပီးေနာက္ လံုၿခံဳေရး ေအးဂ်င့္တစ္ဦးေရွ႕
တြင္ပင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အဆံုးစီရင္သြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လက္မွတ္ဝယ္ယူသည့္ ဧရိယာ အတြင္းသို႔ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သည့္ လူတစ္ဦးသည္ ဥပေဒ ဘက္ေတာ္သား အရာရွိ တစ္ဦးႏွင့္ စကားေျပာေန
ရင္း မိမိကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းရုတ္ရုတ္သည္းသည္း အေျခအေနေၾကာင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္
ေလဆိပ္ဥမင္မွ ေၾကာက္လန္႔တၾကား ေအာ္ဟစ္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ ၾကာသပေတးေန႔က ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရဲမ်ားက စံုစမ္းေနဆဲျဖစ္ကာ
ေသဆံုးသြားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ သံသယ တရားခံသည္ အသက္(၃၀)
အရြယ္ ကာနဲလ္ေမာရ္ဆိုသူ ျဖစ္ေၾကာင္း CBS သတင္းဌာနက အတည္ျပဳ
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Planet Myanmar Network
ေနာက္ဆံုးရ သတင္းေတြကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ တစ္ေနရာထဲမွာ သိခ်င္ရင္ @Myanmar Online News ကိုLike လုပ္ထားပါ
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ဟူစတန္ရွိ ေလဆိပ္တစ္ခုတြင္ လူတစ္ဦးသည္
ေသနတ္ျဖင့္ ရမ္းကား ပစ္ခတ္ၿပီးေနာက္ လံုၿခံဳေရး ေအးဂ်င့္တစ္ဦးေရွ႕
တြင္ပင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အဆံုးစီရင္သြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လက္မွတ္ဝယ္ယူသည့္ ဧရိယာ အတြင္းသို႔ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သည့္ လူတစ္ဦးသည္ ဥပေဒ ဘက္ေတာ္သား အရာရွိ တစ္ဦးႏွင့္ စကားေျပာေန
ရင္း မိမိကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းရုတ္ရုတ္သည္းသည္း အေျခအေနေၾကာင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္
ေလဆိပ္ဥမင္မွ ေၾကာက္လန္႔တၾကား ေအာ္ဟစ္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ ၾကာသပေတးေန႔က ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရဲမ်ားက စံုစမ္းေနဆဲျဖစ္ကာ
ေသဆံုးသြားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ သံသယ တရားခံသည္ အသက္(၃၀)
အရြယ္ ကာနဲလ္ေမာရ္ဆိုသူ ျဖစ္ေၾကာင္း CBS သတင္းဌာနက အတည္ျပဳ
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Planet Myanmar Network


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...