ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: စင္ကာပူ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမွာ လုပ္သား ၂ ဦး Ferrari 458 အား ပိုင္ရွင္အလစ္၌ ျမိဳ႕တစ္ပတ္ ခုိးယူေမာင္းႏွင္

Friday, 3 May 2013

စင္ကာပူ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမွာ လုပ္သား ၂ ဦး Ferrari 458 အား ပိုင္ရွင္အလစ္၌ ျမိဳ႕တစ္ပတ္ ခုိးယူေမာင္းႏွင္


      Photo: စင္ကာပူ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမွာ လုပ္သား ၂ ဦး Ferrari 458 အား ပိုင္ရွင္အလစ္၌ ျမိဳ႕တစ္ပတ္ ခုိးယူေမာင္းႏွင္

ျပီးခဲ့သည့္ အဂၤါေန႔ လင္းအားၾကီးအခ်ိန္မွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံ Resorts World Sentosa သို႔ လူတစ္ဦးမွ ယင္း၏ ေဒၚလာ ၂ သိန္းခြဲတန္ Ferrari 458 ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ 

Sentosa ရွိ ယာဥ္ရပ္နားရာသို႔ ေရာက္ရွိျပီးေနာက္ လုပ္သား ၂ ဦးအား ကားေသာ့ေပးျပီး ထြက္ခြာသြားပါတယ္။ ကားေသာ့ရျပီး ေနာက္မွာေတာ့ လုပ္သား ၂ ဦးက ကားကို အေသအခ်ာ သိမ္းဆည္းေပးတယ္လုိ႔ ထင္ရင္ေတာ့ မွားသြားပါလိမ့္မယ္။ 

ကားေသာ့ရျပီးေနာက္ အဆုိပါ လုပ္သား ၂ ဦးဟာ ဤ Ferrari 458 စူပါကားအား စင္ကာပူျမိဳ႕တစ္ပတ္ အေပ်ာ္ခရီး ေမာင္းႏွင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေမာင္းႏွင္ရံုတင္မဟုတ္ပဲ ဗီဒီယို ရိုက္ကူးျပီး မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ ၾကပါေသးတယ္။ 

အဆုိပါ ပုဂိၢဳလ္ ၂ ဦးရဲ့ ကားခိုးေမာင္းမႈကို ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူက ကားေပၚရွိ လုံျခံဳေရး ကင္မရာအား ျပန္လည္ၾကည့္ရႈရာမွ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ရဲထံသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့သလုိ Resorts World Sentosa သို႔လည္း ယင္း၏ေရွ႕ေနမွတဆင့္ စာေရးသား ေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ 

FOR MORE + VIDEO: http://bit.ly/122Ckub     
ျပီးခဲ့သည့္ အဂၤါေန႔ လင္းအားၾကီးအခ်ိန္မွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံ Resorts World Sentosa သို႔ လူတစ္ဦးမွ ယင္း၏ ေဒၚလာ ၂ သိန္းခြဲတန္ Ferrari 458 ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။

Sentosa ရွိ ယာဥ္ရပ္နားရာသို႔ ေရာက္ရွိျပီးေနာက္ လုပ္သား ၂ ဦးအား ကားေသာ့ေပးျပီး ထြက္ခြာသြားပါတယ္။ ကားေသာ့ရျပီး ေနာက္မွာေတာ့ လုပ္သား ၂ ဦးက ကားကို အေသအခ်ာ သိမ္းဆည္းေပးတယ္လုိ႔ ထင္ရင္ေတာ့ မွားသြားပါလိမ့္မယ္။

ကားေသာ့ရျပီးေနာက္ အဆုိပါ လုပ္သား ၂ ဦးဟာ ဤ Ferrari 458 စူပါကားအား စင္ကာပူျမိဳ႕တစ္ပတ္ အေပ်ာ္ခရီး ေမာင္းႏွင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေမာင္းႏွင္ရံုတင္မဟုတ္ပဲ ဗီဒီယို ရိုက္ကူးျပီး မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ ၾကပါေသးတယ္။

အဆုိပါ ပုဂိၢဳလ္ ၂ ဦးရဲ့ ကားခိုးေမာင္းမႈကို ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူက ကားေပၚရွိ လုံျခံဳေရး ကင္မရာအား ျပန္လည္ၾကည့္ရႈရာမွ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ရဲထံသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့သလုိ Resorts World Sentosa သို႔လည္း ယင္း၏ေရွ႕ေနမွတဆင့္ စာေရးသား ေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

FOR MORE + VIDEO: http://bit.ly/122Ckub

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...