ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သံထည္ ပစၥည္းေဟာင္း တစ္ခုအား မီး႐ႈိ႕ရာမွ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြား

Thursday, 16 May 2013

သံထည္ ပစၥည္းေဟာင္း တစ္ခုအား မီး႐ႈိ႕ရာမွ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြား


Photo: သံထည္ ပစၥည္းေဟာင္း တစ္ခုအား မီး႐ႈိ႕ရာမွ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြား

မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕၊ ေအာင္မဂၤလာ ရပ္ကြက္ အနီးရွိ ရထားသံလမ္း အနီး ယာခင္း အစပ္၌ ေမ ၁၅ ရက္ ညေန ၃ နာရီခြဲ ခန္႔က ေပါက္ကြဲမႈ တစ္ခု ျဖစ္ပြားေၾကာင္း သိရွိရ သျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမွ တာဝန္ ရွိသူမ်ားက သြားေရာက္၍ စိစစ္ခ်က္မ်ား အရ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ၿမိဳ႕၊ သီရိမဂၤလာ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းေန မခင္ျမေမာ္ ၃၂ ႏွစ္မွ ၎၏ ေနအိမ္ အတြင္း ေရတြင္း တူးရာမွ ေတြ႔ရွိေသာ အရွည္ ၉ လက္မ အခ်င္း ၄ လက္မရွိ သံထည္ပစၥည္း အေဟာင္း ေျခာက္ခုအား ၿမိဳ႕ေပၚရွိ သံထည္ဆိုင္သို႔ သြားေရာက္ ေရာင္းခ်စဥ္ ဆိုင္ပိုင္ရွင္မွ ၎သံထည္ ပစၥည္းမ်ား အား မီး႐ိႈ႕ စမ္းသပ္ရာမွ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း၊ ေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ လူ ၊ တိရစၧာန္၊ အေဆာက္အအံု၊ ရထားလမ္းမ်ား တစ္စုံတ စ္ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးမႈ မရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ျမဝတီ
မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕၊ ေအာင္မဂၤလာ ရပ္ကြက္ အနီးရွိ ရထားသံလမ္း အနီး ယာခင္း အစပ္၌ ေမ ၁၅ ရက္ ညေန ၃ နာရီခြဲ ခန္႔က ေပါက္ကြဲမႈ တစ္ခု ျဖစ္ပြားေၾကာင္း သိရွိရ သျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမွ တာဝန္ ရွိသူမ်ားက သြားေရာက္၍ စိစစ္ခ်က္မ်ား အရ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ၿမိဳ႕၊ သီရိမဂၤလာ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းေန မခင္ျမေမာ္ ၃၂ ႏွစ္မွ ၎၏ ေနအိမ္ အတြင္း ေရတြင္း တူးရာမွ ေတြ႔ရွိေသာ အရွည္ ၉ လက္မ အခ်င္း ၄ လက္မရွိ သံထည္ပစၥည္း အေဟာင္း ေျခာက္ခုအား ၿမိဳ႕ေပၚရွိ သံထည္ဆိုင္သို႔ သြားေရာက္ ေရာင္းခ်စဥ္ ဆိုင္ပိုင္ရွင္မွ ၎သံထည္ ပစၥည္းမ်ား အား မီး႐ိႈ႕ စမ္းသပ္ရာမွ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း၊ ေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ လူ ၊ တိရစၧာန္၊ အေဆာက္အအံု၊ ရထားလမ္းမ်ား တစ္စုံတ စ္ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးမႈ မရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ျမဝတီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...