ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: NUVOtv Network \Chief Creative Officer အျဖစ္ခန္႔အပ္ခံရသည့္ ေဂ်လုိ...

Thursday, 16 May 2013

NUVOtv Network \Chief Creative Officer အျဖစ္ခန္႔အပ္ခံရသည့္ ေဂ်လုိ...


Photo: NUVOtv Network \Chief Creative Officer အျဖစ္ခန္႔အပ္ခံရသည့္
ေဂ်လုိ...
Friday, May 17, 2013

ေဟာလိ၀ုဒ္ၾကယ္ပြင့္ဂ်နီဖာလိုပက္ဇ္သည္ NUVOtv Network ကုမၸဏီ
တြင္ Chief Creative Officer အျဖစ္ခန္႔အပ္ခံရေၾကာင္း သိရသည္။

စြယ္စံုရအႏုပညာ႐ွင္ေဂ်လိုသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို သံုးစဲြေသာ
NUVOtv Network Partner အျဖစ္ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း NUVOtv မွ
ပ႐ုိဂရမ္အသစ္ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္မႈႏွင့္ အတူသူမသည္ ၎ရာထူးတြင္
ၿပီးခဲ့ေသာဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရသည္။ 

အႏုပညာ႐ွင္ ဂ်နီဖာလိုပက္ဇ္က သူမ၏ ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ကူညီမႈႏွင့္အတူ ၎သည္ေစ်းကြက္၊ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ႏွင့္ ပ႐ုုိဂရမ္ဖံြ႔ၿဖိဳး တိိုးတက္ရန္လုပ္ေဆာင္မႈအပိုင္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

NUVOtvNetwork မွလည္း ေဂ်လုိသည္ မိနစ္၉၀ စာအတၳဳပၸတၲိဆုိင္ရာ အထူးအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသြားခဲ့သည္။

SkyNet TV Browser

ေဟာလိ၀ုဒ္ၾကယ္ပြင့္ဂ်နီဖာလိုပက္ဇ္သည္ NUVOtv Network ကုမၸဏီ
တြင္ Chief Creative Officer အျဖစ္ခန္႔အပ္ခံရေၾကာင္း သိရသည္။

စြယ္စံုရအႏုပညာ႐ွင္ေဂ်လိုသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို သံုးစဲြေသာ
NUVOtv Network Partner အျဖစ္ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း NUVOtv မွ
ပ႐ုိဂရမ္အသစ္ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္မႈႏွင့္ အတူသူမသည္ ၎ရာထူးတြင္
ၿပီးခဲ့ေသာဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရသည္။

အႏုပညာ႐ွင္ ဂ်နီဖာလိုပက္ဇ္က သူမ၏ ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ကူညီမႈႏွင့္အတူ ၎သည္ေစ်းကြက္၊ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ႏွင့္ ပ႐ုုိဂရမ္ဖံြ႔ၿဖိဳး တိိုးတက္ရန္လုပ္ေဆာင္မႈအပိုင္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

NUVOtvNetwork မွလည္း ေဂ်လုိသည္ မိနစ္၉၀ စာအတၳဳပၸတၲိဆုိင္ရာ အထူးအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသြားခဲ့သည္။

SkyNet TV Browser

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...