ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေတလာဆြစ္ဖ္ေနအိမ္ပုိင္နက္အတြင္း ဝင္ေရာက္သည့္ ပရိသတ္ အဖမ္းခံရ

Thursday, 16 May 2013

ေတလာဆြစ္ဖ္ေနအိမ္ပုိင္နက္အတြင္း ဝင္ေရာက္သည့္ ပရိသတ္ အဖမ္းခံရ


Photo: ေတလာဆြစ္ဖ္ေနအိမ္ပုိင္နက္အတြင္း ဝင္ေရာက္သည့္ ပရိသတ္
အဖမ္းခံရ
Friday, May 17, 2013

ေတလာဆြစ္ဖ္၏ အစြန္းေရာက္ ပရိသတ္ တစ္ဦးသည္ သူမ၏ ေနအိမ္
ပိုင္နက္ထဲ အခြင့္မရွိဘဲ ဝင္ခဲ့မႈအတြက္ အဖမ္းခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ နယူးအဂၤလန္ရွိ၊ ရုဒ္အိုင္းလန္းမွ ေတလာ၏ ကမ္းေျခေနအိမ္ကို ျဖတ္သန္း ဝင္ေရာက္သူ တစ္ဦးကို ေမလ (၁၅)ရက္ေန႔ အေစာပိုင္းက ဖမ္းဆီးရ
မိေၾကာင္း ရဲမ်ားက ဆိုသည္။

အဆိုပါ အဖမ္းခံရသူသည္ ေတလာကို အလြန္အကၽြံ အားေပးစြဲမက္
ေနသည့္ ပရိသတ္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

အသက္(၂၂)ႏွစ္ရွိ အမ်ိဳးသား၏ အမည္ကိုမူ ရဲမ်ားက မေၾကညာခဲ့ေခ်။ ၎သည္ ေရကူးကာ ေနအိမ္ဝင္းထဲ ရာက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ I Knew You Were Troubleစတား အဆိုေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

Planet.com.mm
ေတလာဆြစ္ဖ္၏ အစြန္းေရာက္ ပရိသတ္ တစ္ဦးသည္ သူမ၏ ေနအိမ္
ပိုင္နက္ထဲ အခြင့္မရွိဘဲ ဝင္ခဲ့မႈအတြက္ အဖမ္းခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ နယူးအဂၤလန္ရွိ၊ ရုဒ္အိုင္းလန္းမွ ေတလာ၏ ကမ္းေျခေနအိမ္ကို ျဖတ္သန္း ဝင္ေရာက္သူ တစ္ဦးကို ေမလ (၁၅)ရက္ေန႔ အေစာပိုင္းက ဖမ္းဆီးရ
မိေၾကာင္း ရဲမ်ားက ဆိုသည္။

အဆိုပါ အဖမ္းခံရသူသည္ ေတလာကို အလြန္အကၽြံ အားေပးစြဲမက္
ေနသည့္ ပရိသတ္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

အသက္(၂၂)ႏွစ္ရွိ အမ်ိဳးသား၏ အမည္ကိုမူ ရဲမ်ားက မေၾကညာခဲ့ေခ်။ ၎သည္ ေရကူးကာ ေနအိမ္ဝင္းထဲ ရာက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ I Knew You Were Troubleစတား အဆိုေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

Planet.com.mm

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...