ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မူဆယ္ ရဲစခန္း ေျမာက္ဘက္ ၆ ဖာလုံခန္႔ အကြာတြင္ ဗုံးေပါက္ကဲြမႈ ျဖစ္ပြား

Thursday, 16 May 2013

မူဆယ္ ရဲစခန္း ေျမာက္ဘက္ ၆ ဖာလုံခန္႔ အကြာတြင္ ဗုံးေပါက္ကဲြမႈ ျဖစ္ပြား


Photo: မူဆယ္ ရဲစခန္း ေျမာက္ဘက္ ၆ ဖာလုံခန္႔ အကြာတြင္ ဗုံးေပါက္ကဲြမႈ ျဖစ္ပြား

၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေမ ၁၆ရက္ ည ၉နာရီ ၄၅ မိနစ္အခ်ိန္ခန္႔တြင္ မူဆယ္ ရဲစခန္းေျမာက္ဘက္ ၆ ဖာလုံခန္႔အကြာ ဟုိမြန္ ရပ္ကြက္၊ သစ္ေတာရုံးလမ္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာ ၀န္ထမ္း အိမ္ယာ ၿခံ၀င္း၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၿခံစည္းရိုးႏွင့္ ကပ္လ်က္ အမိႈက္ပုံတြင္ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ အခင္းျဖစ္ပြားရာသို႔ နယ္ေျမခံ တပ္မေတာ္သား မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ဆံပင္ရွည္ အမ်ိဳးသား အေလာင္း(၁)ေလာင္း (အမည္/ ေနရပ္ လိပ္စာ စိစစ္ဆဲ) ၀မ္းဗိုက္ ပြင့္ထြက္ကာ ၀ဲေျခေထာက္ႏွင့္ ၀ဲဘက္လက္ ေၾကမြ ျပတ္ေတာက္ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆုံးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အရ ေသဆုံးသူမွာ အဆိုပါ ဗုံးေထာင္သူဟု ယူဆရေၾကာင္းႏွင့္ ၎ျဖစ္စဥ္အား တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ဆက္လက္ စုံစမ္း ေဖာ္ထုတ္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

http://bit.ly/YNEZJ6
၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေမ ၁၆ရက္ ည ၉နာရီ ၄၅ မိနစ္အခ်ိန္ခန္႔တြင္ မူဆယ္ ရဲစခန္းေျမာက္ဘက္ ၆ ဖာလုံခန္႔အကြာ ဟုိမြန္ ရပ္ကြက္၊ သစ္ေတာရုံးလမ္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာ ၀န္ထမ္း အိမ္ယာ ၿခံ၀င္း၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၿခံစည္းရိုးႏွင့္ ကပ္လ်က္ အမိႈက္ပုံတြင္ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ အခင္းျဖစ္ပြားရာသို႔ နယ္ေျမခံ တပ္မေတာ္သား မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ဆံပင္ရွည္ အမ်ိဳးသား အေလာင္း(၁)ေလာင္း (အမည္/ ေနရပ္ လိပ္စာ စိစစ္ဆဲ) ၀မ္းဗိုက္ ပြင့္ထြက္ကာ ၀ဲေျခေထာက္ႏွင့္ ၀ဲဘက္လက္ ေၾကမြ ျပတ္ေတာက္ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆုံးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အရ ေသဆုံးသူမွာ အဆိုပါ ဗုံးေထာင္သူဟု ယူဆရေၾကာင္းႏွင့္ ၎ျဖစ္စဥ္အား တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ဆက္လက္ စုံစမ္း ေဖာ္ထုတ္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ၿမဝတီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...