ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လာဘ္စားမႈကင္းေသာ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမႈ ျဖစ္ေရး နာမည္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၌ ၫႊန္ခ်ဳပ္မ်ားကိုယ္တုိင္ ေစာင့္ၾကည့္မည္

Wednesday, 22 May 2013

လာဘ္စားမႈကင္းေသာ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမႈ ျဖစ္ေရး နာမည္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၌ ၫႊန္ခ်ဳပ္မ်ားကိုယ္တုိင္ ေစာင့္ၾကည့္မည္


Photo: လာဘ္စားမႈကင္းေသာ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမႈ ျဖစ္ေရး နာမည္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၌ ၫႊန္ခ်ဳပ္မ်ားကိုယ္တုိင္ ေစာင့္ၾကည့္မည္
Wednesday, May 22, 2013

ရန္ကုန္နာမည္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ား ၏ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမႈ အေနအထား ကို ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ဂ႐ုျပဳေစာင့္ၾကည့္ၾကရန္ ပညာေ ရး ဝန္ႀကီးဌာနက ၫႊန္ၾကားထားသည္။

 ေက်ာင္းဝင္ေၾကးအတြက္ ပြဲစားခ သိန္းခ်ီေပးရသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ ေပၚခဲ့ဖူးေသာ နာမည္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား ကို ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ပညာသ င္ႏွစ္၌ ပညာ ေရးအဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ားအား ကိုယ္တုိင္ ေစာင့္ၾကည့္ေစျခင္းမွာ ပထမဦးဆံုးျဖစ္သည္ဟုပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးေအးၾကဴက ”ထင္သာျမင္ သာရွိရပါမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ၾကဖို႔ ၫႊန္ၾကားခဲ့တာပါ”ဟု ေျပာသည္။
အေျခခံပညာအဆင့္၌ တစ္ႏုိင္ငံ လံုးေက်ာင္းအပ္လက္ခံမႈကို ေမလ ေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္း စတင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ အခ်ိန္မီ ၫႊန္ၾကား လိုက္ျ ခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီးက ဆက္ ေျပာသည္။

 ”မူလတန္းအဆင့္မွာ ပိုက္ဆံ လံုးဝ မေကာက္ရဘူး။ ေခါင္းစဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး နဲ႔လည္း အလွဴမခံရဘူး” ဟု ဒုတိယ ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။ နာမည္ႀကီး   ေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမႈအျပင္ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားအားလံုး၏ ေက်ာင္း အပ္လက္ခံမႈကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ သြားမည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။မူလတန္းပညာေရးမွာ အခမဲ့ ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္က ေက်ာင္းအပ္ႏွံ သည့္ မူလတန္းကေလးတုိင္းကို က်ပ္ ၁ဝဝဝ စီ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ အလယ္တန္း အဆင့္ႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္တို႔ကို လည္း သတ္မွတ္ႏႈန္းထားအတုိင္းသာ ရယူရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက တိုက္ တြန္းႏႈိးေဆာ္ထားသည္။အထက (၁) ဒဂံုမွ ေက်ာင္းအုပ္ ႀကီး ဦးေအာင္ကိုကိုက ”ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပမာဏကလြဲလို႔ အလွဴေငြေကာက္ခံ တာတို႔ မယူမေနရ ပစၥည္းေရာင္းတာ တို႔ကို လုပ္ေဆာင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အတိအက် လုိက္နာမွာပါ”ဟု ေျပာ သည္။ ၄င္းအျ ပင္ ေက်ာင္းသားအသစ္၊ အေဟာင္း လက္ခံမႈတြင္လည္း ဌာန လမ္းၫႊန္ႏွင့္အညီသာ အခမဲ့လုပ္ေဆာင္ မည္ဟု ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ဆုိသည္။
”တာဝန္အရ ေျပာင္းေရႊ႕လာတဲ့ ဌာနဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းသားသမီးေတြ ရယ္ အိမ္ေထာင္စုေတြရဲ႕ သားသမီးေတြ ဒါေတြက ေက်ာင္းသားအသစ္ေ တြေပါ့။ သူတို႔ေတြကိုလည္း လက္ခံေပးသြားပါ့ မယ္။ ေက်ာင္းရဲ႕ဝင္ဆံ့ပံုေပၚမူတည္ၿပီး ေတာ့ပါ”ဟု ၄င္းကပင္ဆက္ေျပာသည္။

မင္းသူေအာင္
Popular Myanmar News Journal
ရန္ကုန္နာမည္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ား ၏ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမႈ အေနအထား ကို ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ဂ႐ုျပဳေစာင့္ၾကည့္ၾကရန္ ပညာေ ရး ဝန္ႀကီးဌာနက ၫႊန္ၾကားထားသည္။

ေက်ာင္းဝင္ေၾကးအတြက္ ပြဲစားခ သိန္းခ်ီေပးရသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ ေပၚခဲ့ဖူးေသာ နာမည္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား ကို ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ပညာသ င္ႏွစ္၌ ပညာ ေရးအဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ားအား ကိုယ္တုိင္ ေစာင့္ၾကည့္ေစျခင္းမွာ ပထမဦးဆံုးျဖစ္သည္ဟုပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးေအးၾကဴက ”ထင္သာျမင္ သာရွိရပါမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ၾကဖို႔ ၫႊန္ၾကားခဲ့တာပါ”ဟု ေျပာသည္။
အေျခခံပညာအဆင့္၌ တစ္ႏုိင္ငံ လံုးေက်ာင္းအပ္လက္ခံမႈကို ေမလ ေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္း စတင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ အခ်ိန္မီ ၫႊန္ၾကား လိုက္ျ ခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီးက ဆက္ ေျပာသည္။

”မူလတန္းအဆင့္မွာ ပိုက္ဆံ လံုးဝ မေကာက္ရဘူး။ ေခါင္းစဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး နဲ႔လည္း အလွဴမခံရဘူး” ဟု ဒုတိယ ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။ နာမည္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမႈအျပင္ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားအားလံုး၏ ေက်ာင္း အပ္လက္ခံမႈကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ သြားမည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။မူလတန္းပညာေရးမွာ အခမဲ့ ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္က ေက်ာင္းအပ္ႏွံ သည့္ မူလတန္းကေလးတုိင္းကို က်ပ္ ၁ဝဝဝ စီ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ အလယ္တန္း အဆင့္ႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္တို႔ကို လည္း သတ္မွတ္ႏႈန္းထားအတုိင္းသာ ရယူရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက တိုက္ တြန္းႏႈိးေဆာ္ထားသည္။အထက (၁) ဒဂံုမွ ေက်ာင္းအုပ္ ႀကီး ဦးေအာင္ကိုကိုက ”ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပမာဏကလြဲလို႔ အလွဴေငြေကာက္ခံ တာတို႔ မယူမေနရ ပစၥည္းေရာင္းတာ တို႔ကို လုပ္ေဆာင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အတိအက် လုိက္နာမွာပါ”ဟု ေျပာ သည္။ ၄င္းအျ ပင္ ေက်ာင္းသားအသစ္၊ အေဟာင္း လက္ခံမႈတြင္လည္း ဌာန လမ္းၫႊန္ႏွင့္အညီသာ အခမဲ့လုပ္ေဆာင္ မည္ဟု ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ဆုိသည္။
”တာဝန္အရ ေျပာင္းေရႊ႕လာတဲ့ ဌာနဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းသားသမီးေတြ ရယ္ အိမ္ေထာင္စုေတြရဲ႕ သားသမီးေတြ ဒါေတြက ေက်ာင္းသားအသစ္ေ တြေပါ့။ သူတို႔ေတြကိုလည္း လက္ခံေပးသြားပါ့ မယ္။ ေက်ာင္းရဲ႕ဝင္ဆံ့ပံုေပၚမူတည္ၿပီး ေတာ့ပါ”ဟု ၄င္းကပင္ဆက္ေျပာသည္။

မင္းသူေအာင္
Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...