ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: စစ္ေတြ၌ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး ေပၚတင္ လုပ္ေဆာင္ေန၍ ပိတ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆို

Monday, 13 May 2013

စစ္ေတြ၌ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး ေပၚတင္ လုပ္ေဆာင္ေန၍ ပိတ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆို

Sunday, 12 May 2013
စစ္ေတြ၌ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး ေပၚတင္ လုပ္ေဆာင္ေန၍ ပိတ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆို 
ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမဳိ႕တြင္း စားေသာက္ဆုိင္ အမည္ခံ အႏွိပ္ခန္း၊ ကာရာအိုေကခန္းမ်ား၌ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိပါ လုပ္ကုိင္လာျခင္းေၾကာင္႔ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင္႔ ပိတ္သိမ္းအေရးယူရန္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဴမ်ားထံသုိ႔ တင္ျပေတာင္းဆုိမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

"အရင္ န.အ.ဖ လက္ထက္မွာေတာင္ ခုိးေၾကာင္ခုိး၀ွက္နဲ႔ နည္းနည္းပဲ ရွိခဲ႔တာ။ အခု ထင္ထင္ေပၚေပၚနဲ႔ အမ်ား ႀကီးျဖစ္ေန တာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း အားနည္းလု႔ိလား အေရးမယူလုိ႔လား။ ဒီလိုေပၚ တင္ၾကီး ေတာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ တစ္ခုခုရွိမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္"ဟု စစ္ေတြေဒ သခံတစ္ဦး က ေျပာသည္။

စစ္ေတြၿမဳိ႕တြင္ အႏွိပ္ခန္း(၆)ခုႏွင္႔ ကာရာအိုေကခန္း(၂)ခုရွိေၾကာင္း အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ လာျခင္း ေၾကာင္႔ လူမ်ဳိးႏွင္႔ၿမဳိ႕ေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာညဳိးႏြမ္းထိခိုက္က်ဆင္းေစႏုိင္သည္႔အတြက္ အေရး ယူေဆာင္    ရြက္ေပးေစလုိျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံတို႔က ဆိုသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တု႔ိဆီမွာ အရင္က ဒီေလာက္ မရွိခဲ႔ဘူး။ ရွိလည္း မရွိခဲ႔ဘူး။ အခုမွ ရွိလာတာ။ မိန္းကေ လးေတြ က စား၀တ္ေနေရးမေျပလည္ေတာ႔ ဟုိအလုပ္ ဒီအလုပ္ဆုိၿပီး လုပ္ၾကရာက ဒီလုိ အလုပ္ေတြမွာ၀င္ လုပ္ လာၾကတယ္" ဟု စစ္ေတြေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကသူအမ်ားစုမွာ အသက္ရြယ္ (၁၆)ႏွစ္မွ (၂၂)ႏွစ္ ၀န္းက်င္သာ ရွိ ေသာ မိန္းကေလးငယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး မိသားစုစား၀တ္ေနေရးႏွင္႔ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းမႈကုိ အခြင္႔ေကာင္းယူ ၍ ေငြျဖင့္မက္ လုံးေပးျပီး ခ်ိတ္ဆက္ေခၚေဆာင္ကာ လုပ္ကုိင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဒသခံတို႔က ဆိုသည္။
FROM-MYANMAR DAILY STAR

ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြၿမဳိ႕တြင္းစားေသာက္ဆုိင္ အမည္ခံ အႏွိပ္ခန္း၊ကာရာအိုေကခန္းမ်ား၌ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖ
ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိပါ လုပ္ကုိင္လာျခင္းေၾကာင္႔ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင္႔ ပိတ္သိမ္းအေရးယူရန္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဴမ်ားထံသုိ႔ တင္ျပေတာင္းဆုိမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု သိရသည္။
"အရင္ န.အ.ဖလက္ထက္မွာေတာင္ခုိးေၾကာင္ခုိး၀ွက္နဲ႔ နည္းနည္းပဲ ရွိခဲ႔တာ။အခု ထင္ထင္ေပၚေပၚနဲ႔ အမ်ား
ႀကီးျဖစ္ေန တာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း အားနည္းလု႔ိလား အေရးမယူလုိ႔လား။ ဒီလိုေပၚ တင္ၾကီး ေတာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ တစ္ခုခုရွိမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္"ဟု စစ္ေတြေဒ သခံတစ္ဦး က ေျပာသည္။

စစ္ေတြၿမဳိ႕တြင္ အႏွိပ္ခန္း(၆)ခုႏွင္႔ ကာရာအိုေကခန္း(၂)ခုရွိေၾကာင္း အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ လာျခင္း

ေၾကာင္႔ လူမ်ဳိးႏွင္႔ၿမဳိ႕ေတာ္၏ဂုဏ္သိကၡာညဳိးႏြမ္းထိခိုက္က်ဆင္းေစႏုိင္သည္႔အတြက္ အေရး ယူေဆာင္ ရြက္
ေပးေစလုိျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံတို႔က ဆိုသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တု႔ိဆီမွာ အရင္က ဒီေလာက္ မရွိခဲ႔ဘူး။ ရွိလည္း မရွိခဲ႔ဘူး။ အခုမွ ရွိလာတာ။ မိန္းကေ လးေတြ က စား၀တ္ေနေရးမေျပလည္ေတာ႔ ဟုိအလုပ္ ဒီအလုပ္ဆုိၿပီး လုပ္ၾကရာက ဒီလုိ အလုပ္ေတြမွာ၀င္ လုပ္ လာၾက

တယ္" ဟု စစ္ေတြေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကသူအမ်ားစုမွာ အသက္ရြယ္ (၁၆)ႏွစ္မွ (၂၂)ႏွစ္ ၀န္းက်င္သာ ရွိ ေသာ မိန္းကေလးငယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး မိသားစုစား၀တ္ေနေရးႏွင္႔ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းမႈကုိ အခြင္႔ေကာင္းယူ ၍

ေငြျဖင့္မက္ လုံးေပးျပီး ခ်ိတ္ဆက္ေခၚေဆာင္ကာ လုပ္ကုိင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဒသခံတို႔က ဆို
သည္။

MYANMAR DAILY STAR , Rangonnewsdaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...