ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း ခင္ညြန္႔ဟာ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္ န၀ေဒးလမ္းမွာရွိတဲ့ သူ႔႔ရဲ႔ ေနအိမ္ျခံ၀င္းထဲမွာ န၀ေဒးလို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ပန္းခ်ီအေရာင္းျပခန္း ကိုဖြင့္လွစ္လိုက္ပါတယ္။ ေဒၚညိဳမာသက္သတင္း ေပးပို.ထားပါတယ္။

Monday, 13 May 2013

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း ခင္ညြန္႔ဟာ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္ န၀ေဒးလမ္းမွာရွိတဲ့ သူ႔႔ရဲ႔ ေနအိမ္ျခံ၀င္းထဲမွာ န၀ေဒးလို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ပန္းခ်ီအေရာင္းျပခန္း ကိုဖြင့္လွစ္လိုက္ပါတယ္။ ေဒၚညိဳမာသက္သတင္း ေပးပို.ထားပါတယ္။

from-DVB

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...