ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ခိုးမႈအမႈေဟာင္း ၁ မႈ ေဖာ္ထုတ္ရရွိျခင္း

Monday, 27 May 2013

ခိုးမႈအမႈေဟာင္း ၁ မႈ ေဖာ္ထုတ္ရရွိျခင္း


Photo: ခိုးမႈအမႈေဟာင္း ၁ မႈ ေဖာ္ထုတ္ရရွိျခင္း

၂၆-၅-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၂၃၀၀  အခ်ိန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး၊ အကူတပ္ခြဲ (၂)မွတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားသည္ ခိုးမႈက်ဴးလြန္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသူ မခင္သႏၱာ(ခ)ခင္ေလး၊ ၂၄ ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးျမလိွဳင္၊ ဆာဖာေခ်ာင္ရပ္ကြက္၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္ေနသူအား ၄င္း၏ေနအိမ္မွ
 ဖမ္းဆီးရမိၿပီး စစ္ေဆးခဲ့ရာ လွိဳင္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း (ပ) ၂၁၉/၂၀၁၃၊
 ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၈၀ အမႈကိုက်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရရွိၿပီး
 အမႈမွပါဆံုး သြားသည့္ MC ေရႊဆြဲႀကိဳး တစ္က်ပ္သား ၁ ကံုး၊ 
သရဖူပံု ၂ ပဲသားခန္႔ရွိ ေလာ့ကတ္သီး ၁ ခု၊ တစ္က်ပ္သား 
လက္ေကာက္ ၂ ကြင္း၊ တစ္က်ပ္ခြဲသားရွိ ေရႊလက္ေကာက္ ၄ ကြင္း၊ စုစုေပါင္းတန္ဘိုး ေငြက်ပ္သိန္း ၃၀ ခန္႔ကို ျပည္လည္သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။၂၆-၅-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၂၃၀၀ အခ်ိန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး၊ အကူတပ္ခြဲ (၂)မွတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားသည္ ခိုးမႈက်ဴးလြန္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသူ မခင္သႏၱာ(ခ)ခင္ေလး၊ ၂၄ ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးျမလိွဳင္၊ ဆာဖာေခ်ာင္ရပ္ကြက္၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္ေနသူအား ၄င္း၏ေနအိမ္မွ
ဖမ္းဆီးရမိၿပီး စစ္ေဆးခဲ့ရာ လွိဳင္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း (ပ) ၂၁၉/၂၀၁၃၊
ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၈၀ အမႈကိုက်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရရွိၿပီး
အမႈမွပါဆံုး သြားသည့္ MC ေရႊဆြဲႀကိဳး တစ္က်ပ္သား ၁ ကံုး၊
သရဖူပံု ၂ ပဲသားခန္႔ရွိ ေလာ့ကတ္သီး ၁ ခု၊ တစ္က်ပ္သား
လက္ေကာက္ ၂ ကြင္း၊ တစ္က်ပ္ခြဲသားရွိ ေရႊလက္ေကာက္ ၄ ကြင္း၊ စုစုေပါင္းတန္ဘိုး ေငြက်ပ္သိန္း ၃၀ ခန္႔ကို ျပည္လည္သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...