ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တရားမ၀င္ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ သူမ်ား ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္

Wednesday, 8 May 2013

တရားမ၀င္ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ သူမ်ား ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္


Photo: တရားမ၀င္ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ သူမ်ား ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္
Thursday,May09,2013

ရွမ္းျပည္နယ္ ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၊ ဟဲဟုိးေလဆိပ္ မွ တာခ်ီလိတ္ ေလဆိပ္သုိ႔ ေလေၾကာင္းျဖင့္ လုိက္ပါ လာေသာ ခရီးသည္ မ်ားအား စစ္ေဆးစဥ္ အမ်ိဳးသား ၅ ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၆ ဦးအား သကၤာမကင္း ဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိရ သျဖင့္ ေလဆိပ္ လံုၿခံဳေရး တာ၀န္က် ဒုရဲအုပ္ ၀ႆန္ေက်ာ္ မွ လူကုန္ကူး (အထူး) အဖဲြ႕႐ံုးသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ ေမးျမန္းရာ အဆုိပါ ခရီးသည္ မ်ားသည္ တာခ်ီလိတ္ ၿမိဳ႕တြင္ ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္း တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် မရွိဘဲ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ ရွိ ခ်င္း႐ုိင္ ၊ ခ်င္းမုိင္ ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ ကုိင္ေနေသာ ေဆြမ်ိဳးထံသုိ႔ တရားမ၀င္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ ကုိင္ရန္ ေရာက္ရွိ လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆး ေပၚေပါက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရး (အထူး) အဖဲြ႕မွ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ညိႇႏႈိင္းခ်က္ အရ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိ ေနေသာ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား မ်ားအား ယာယီ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ ျပဳလုပ္ ေပးျခင္းကုိ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရပ္ဆုိင္းမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ မရွိသူ မ်ားအား စစ္ေဆး ဖမ္းဆီးကာ သက္ဆုိင္ရာ သို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ သုိ႔ျဖစ္၍ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာျခင္းမွ လူကုန္ကူး ခံရပံုကုိ မႈခင္း ျဖစ္စဥ္ မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္း ေဟာေျပာ ခဲ့ၿပီး ၄င္းတုိ႔ ၁၁ ဦးအား ညေန ၄ နာရီခဲြ အခ်ိန္တြင္ တာခ်ီလိတ္ - ေတာင္ႀကီး ခရီးသည္တင္ အျမန္ယာဥ္ ျဖင့္ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ ပုိ႔ေဆာင္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၊ ဟဲဟုိးေလဆိပ္ မွ တာခ်ီလိတ္ ေလဆိပ္သုိ႔ ေလေၾကာင္းျဖင့္ လုိက္ပါ လာေသာ ခရီးသည္ မ်ားအား စစ္ေဆးစဥ္ အမ်ိဳးသား ၅ ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၆ ဦးအား သကၤာမကင္း ဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိရ သျဖင့္ ေလဆိပ္ လံုၿခံဳေရး တာ၀န္က် ဒုရဲအုပ္ ၀ႆန္ေက်ာ္ မွ လူကုန္ကူး (အထူး) အဖဲြ႕႐ံုးသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ ေမးျမန္းရာ အဆုိပါ ခရီးသည္ မ်ားသည္ တာခ်ီလိတ္ ၿမိဳ႕တြင္ ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္း တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် မရွိဘဲ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ ရွိ ခ်င္း႐ုိင္ ၊ ခ်င္းမုိင္ ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ ကုိင္ေနေသာ ေဆြမ်ိဳးထံသုိ႔ တရားမ၀င္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ ကုိင္ရန္ ေရာက္ရွိ လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆး ေပၚေပါက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရး (အထူး) အဖဲြ႕မွ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ညိႇႏႈိင္းခ်က္ အရ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိ ေနေသာ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား မ်ားအား ယာယီ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ ျပဳလုပ္ ေပးျခင္းကုိ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရပ္ဆုိင္းမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ မရွိသူ မ်ားအား စစ္ေဆး ဖမ္းဆီးကာ သက္ဆုိင္ရာ သို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ သုိ႔ျဖစ္၍ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာျခင္းမွ လူကုန္ကူး ခံရပံုကုိ မႈခင္း ျဖစ္စဥ္ မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္း ေဟာေျပာ ခဲ့ၿပီး ၄င္းတုိ႔ ၁၁ ဦးအား ညေန ၄ နာရီခဲြ အခ်ိန္တြင္ တာခ်ီလိတ္ - ေတာင္ႀကီး ခရီးသည္တင္ အျမန္ယာဥ္ ျဖင့္ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ ပုိ႔ေဆာင္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...