ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚမွာ Internet သံုးလို႕ရပါျပီ ""Password""ကိုသိခ်င္ပါသလား

Wednesday, 8 May 2013

ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚမွာ Internet သံုးလို႕ရပါျပီ ""Password""ကိုသိခ်င္ပါသလား


Photo: ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚမွာ Internet သံုးလို႕ရပါျပီ ""Password""ကိုသိခ်င္ပါသလား

ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚမွာ Internet 
သံုးလို႕ရပါျပီလို ့သိရပါတယ္။
ပထမဦးဆံုးကိုယ္႔ဖုန္း(ဒါမွမဟုက္)
Lotop ကြန္ပ်ဳတာက Wi fi ကိုအရင္

ဆံုးဖြင့္ျပီး ဘုရားက Hotspot ကို ခ်ိတ္ပါ ။ ျပီးရင္ 
188133 ကို mmspot ဆိုျပီး Message ပို႕လိုက္ပါ ။ ခဏေစာင့္ျပီး Password ျပန္လာပါလိမ့္မယ္။ ျပီးရင္ Browser ဖြင့္လိုက္တဲ႕အခါ Password Code ထည္ရမဲ႔ Page Auto တက္လာပါလိမ့္မယ္။

ျပန္လာတဲ႔ code ထည့္ျပီးအင္တာနက္စသံုးႏုိင္ပါျပီ။ ၄၅ မိနစ္ရမယ္ေျပာပါတယ္။

Read more  ►
ငွက္ ငယ္
ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚမွာ Internet
သံုးလို႕ရပါျပီလို ့သိရပါတယ္။
ပထမဦးဆံုးကိုယ္႔ဖုန္း(ဒါမွမဟုက္)
Lotop ကြန္ပ်ဳတာက Wi fi ကိုအရင္

ဆံုးဖြင့္ျပီး ဘုရားက Hotspot ကို ခ်ိတ္ပါ ။ ျပီးရင္
188133 ကို mmspot ဆိုျပီး Message ပို႕လိုက္ပါ ။ ခဏေစာင့္ျပီး Password ျပန္လာပါလိမ့္မယ္။ ျပီးရင္ Browser ဖြင့္လိုက္တဲ႕အခါ Password Code ထည္ရမဲ႔ Page Auto တက္လာပါလိမ့္မယ္။

ျပန္လာတဲ႔ code ထည့္ျပီးအင္တာနက္စသံုးႏုိင္ပါျပီ။ ၄၅ မိနစ္ရမယ္ေျပာပါတယ္။


ငွက္ ငယ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...