ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ဆီးဂိမ္းစီစဥ္ပံုကို ဖိလစ္ပိုင္က မေက်နပ္

Thursday, 30 May 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ဆီးဂိမ္းစီစဥ္ပံုကို ဖိလစ္ပိုင္က မေက်နပ္


Photo: ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ဆီးဂိမ္းစီစဥ္ပံုကို ဖိလစ္ပိုင္က မေက်နပ္
Friday, May 31, 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အခုႏွစ္ကုန္ပိုင္း က်င္းပမယ့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား အားကစားပြဲေတာ္ ဆီးဂိမ္း (SEA Games) မွာ သမရိုးက်အေရးပါတဲ့ အားကစားနည္းေတြ ခ်န္လွပ္ထားတာကို ကန္႔ကြက္တဲ့အေနနဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံက အားကစားအဖြဲ႔ဝင္နည္းနည္းကိုသာ စတိအျဖစ္ေစလႊတ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ အားကစားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ Mr Garcia က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ၿပီးစီးခဲ့တဲ့ Indonesia ႏုိင္ငံက အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား အားကစားပြဲေတာ္တုန္းက ဖိလစ္ပုိင္အေနနဲ႔ အားကစားသမား ၅၀၀ ေက်ာ္ ေစလႊတ္ေစခဲ့ေပမယ့္ အခု ျမန္မာႏုိင္ငံက အားကစားပြဲေတာ္ကိုေတာ့ သံုးေလးဆယ္ေလာက္ပဲ ေစလႊတ္မယ္။ သူကိုယ္တိုင္လဲ မတက္ေရာက္ဘူးလို႔ Mr Garcia က ေျပာပါတယ္။

လာမယ့္ ဆီးဂိမ္းပြဲေတာ္မွာ တင္းနစ္နဲ႔ ဂ်ြမ္းဘား အားကစားနည္းေတြလို ေခတ္အဆက္ဆက္ပါ၀င္ၿမဲျဖစ္တဲ့ သမရိုးက်အားကစားေတြ ခ်န္လွပ္ထားၿပီး ျခင္းလံုးခတ္နည္းလို အားကစားေတြထည့္မယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေၾကညာလိုက္တာဟာ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ကိုယ့္လူေတြ အသာစီးရရွိေအာင္ စီစဥ္တာျဖစ္တယ္လို႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြက စြပ္စြဲထားပါတယ္။

RFA Burmese
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အခုႏွစ္ကုန္ပိုင္း က်င္းပမယ့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား အားကစားပြဲေတာ္ ဆီးဂိမ္း (SEA Games) မွာ သမရိုးက်အေရးပါတဲ့ အားကစားနည္းေတြ ခ်န္လွပ္ထားတာကို ကန္႔ကြက္တဲ့အေနနဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံက အားကစားအဖြဲ႔ဝင္နည္းနည္းကိုသာ စတိအျဖစ္ေစလႊတ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ အားကစားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ Mr Garcia က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ၿပီးစီးခဲ့တဲ့ Indonesia ႏုိင္ငံက အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား အားကစားပြဲေတာ္တုန္းက ဖိလစ္ပုိင္အေနနဲ႔ အားကစားသမား ၅၀၀ ေက်ာ္ ေစလႊတ္ေစခဲ့ေပမယ့္ အခု ျမန္မာႏုိင္ငံက အားကစားပြဲေတာ္ကိုေတာ့ သံုးေလးဆယ္ေလာက္ပဲ ေစလႊတ္မယ္။ သူကိုယ္တိုင္လဲ မတက္ေရာက္ဘူးလို႔ Mr Garcia က ေျပာပါတယ္။

လာမယ့္ ဆီးဂိမ္းပြဲေတာ္မွာ တင္းနစ္နဲ႔ ဂ်ြမ္းဘား အားကစားနည္းေတြလို ေခတ္အဆက္ဆက္ပါ၀င္ၿမဲျဖစ္တဲ့ သမရိုးက်အားကစားေတြ ခ်န္လွပ္ထားၿပီး ျခင္းလံုးခတ္နည္းလို အားကစားေတြထည့္မယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေၾကညာလိုက္တာဟာ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ကိုယ့္လူေတြ အသာစီးရရွိေအာင္ စီစဥ္တာျဖစ္တယ္လို႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြက စြပ္စြဲထားပါတယ္။

RFA Burmese

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...