ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မေလးရွားႏုိင္ငံျပန္ ျမန္မာျပည္သားမ်ားအား ၾကိဳဆုုိျခင္း (5 photos)

Saturday, 15 June 2013

မေလးရွားႏုိင္ငံျပန္ ျမန္မာျပည္သားမ်ားအား ၾကိဳဆုုိျခင္း (5 photos)

Photo: မေလးရွားႏုုိင္ငံမွ အခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရျပီး ျမန္မာႏုုိင္ငံသိုု႕ ယေန႕ ၁၅.၆.၂၀၁၃၊ ေန႕လည္ ၂ နာရီခန္႕တြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားမ်ားကိုု မိမိတုုိ႕ Air Bagan မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေလယာဥ္မွဴးမ်ား၊ ေလယာဥ္ေမာင္မယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ရန္ကုုန္အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာေလဆိပ္တြင္ သြားေရာက္ၾကိဳဆုုိခဲ့ပါသည္။ ယေန႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ မေလးရွားႏုုိင္ငံျပန္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားမ်ားအား ေလဆိပ္မွ မထြက္ခြာမီ မိမိတုုိ႕ေနရပ္ေဒသမ်ားသုုိ႕ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္ Air Bagan မွ ေန၍ အခမဲ႕ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားျဖင့္ စီစဥ္ေပးႏုုိင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားမ်ား ျပည္ပႏုုိင္ငံတစ္ခုုတြင္ အခက္အခဲမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုုိင္ၾကံဳေနရေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားခ်င္း ကူညီရုုိင္းပင္းလုုိသည့္ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ အကူအညီေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္လာမည့္ ေန႕ရက္မ်ားတြင္လည္း ရန္ကုုန္အျပည္ျပည္ဆုုိုုုုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ Information Counter ဆက္လက္ထားရွိျပီး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္ စီစဥ္ထားရွိပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
မေလးရွားႏုုိင္ငံမွ အခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရျပီး ျမန္မာႏုုိင္ငံသိုု႕ ယေန႕ ၁၅.၆.၂၀၁၃၊ ေန႕လည္ ၂ နာရီခန္႕တြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားမ်ားကိုု မိမိတုုိ႕ Air Bagan မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေလယာဥ္မွဴးမ်ား၊ ေလယာဥ္ေမာင္မယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ရန္ကုုန္အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာေလဆိပ္တြင္ သြားေရာက္ၾကိဳဆုုိခဲ့ပါသည္။ ယေန႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ မေလးရွားႏုုိင္ငံျပန္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားမ်ားအား ေလဆိပ္မွ မထြက္ခြာမီ မိမိတုုိ႕ေနရပ္ေဒသမ်ားသုုိ႕ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္ Air Bagan မွ ေန၍ အခမဲ႕ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားျဖင့္ စီစဥ္ေပးႏုုိင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားမ်ား ျပည္ပႏုုိင္ငံတစ္ခုုတြင္ အခက္အခဲမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုုိင္ၾကံဳေနရေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားခ်င္း ကူညီရုုိင္းပင္းလုုိသည့္ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ အကူအညီေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္လာမည့္ ေန႕ရက္မ်ားတြင္လည္း ရန္ကုုန္အျပည္ျပည္ဆုုိုုုုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ Information Counter ဆက္လက္ထားရွိျပီး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္ စီစဥ္ထားရွိပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
2 comments:

  1. ေဇယ်ာ


    မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွိတဲ႔အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

    ReplyDelete
  2. ေက်းဇူးပါ

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...