ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ပိုက္ဆံအိပ္လုယူသြားသူအား ဖမ္းဆီးရမိ

Friday, 14 June 2013

ပိုက္ဆံအိပ္လုယူသြားသူအား ဖမ္းဆီးရမိ


Photo: ပိုက္ဆံအိပ္လုယူသြားသူအား ဖမ္းဆီးရမိ

၁၄.၆.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ (၂၀၀၀) အခ်ိန္ လသာၿမိဳ႕နယ္ေန
ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ (၆၀)ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးက်င္လိွဳင္သည္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၁၆)လမ္းဘက္မွ ေစ်း၀ယ္ၿပီးျပန္လာစဥ္ အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ လမ္းမေတာ္လမ္းေထာင့္မီးပြဳိင့္အေရာက္ ဦးမ်ိဳးျမင့္၏၀ဲဘက္ခ်ိဳင္းတြင္ညွပ္ထားေသာ Luck Duck အညိဳေရာင္ပိုက္ဆံအိတ္အား လူငယ္တစ္ဦးမွ လုယူ၍ထြက္ေျပးသြားေသာေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ သို႔ေအာ္ဟစ္အကူအညီေတာင္းခံခဲ့၍ ၀ိုင္း၀န္းဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါသည္။ ၎လူငယ္မွာ ဟိန္းထက္ပိုင္ (ခ)ေနာင္ေနာင္ဦး၊ (ဘ)ဦးခ်ိဳဦး၊ ဒလၿမိဳ႕ေနသူျဖစ္ၿပီး ပိုက္ဆံအိတ္အတြင္း ထည့္ထားသည့္
တစ္ေထာင္ က်ပ္တန္ေငြစကၠဴ (၄၈၀၀၀ိ/-)က်ပ္၊ ဆူဇူကီးတံဆိပ္ပါကားေသာ့(၁)ေခ်ာင္း၊ တိုယိုတာ 
ကားကြန္ထရိုး(၁)ခု၊ SAMSUNG အမ်ိဳးအစားလက္ကိုင္ဖုန္း 
(၁)လံုးႏွင့္ HUAWEI အမ်ိဳးအစားလက္ကိုင္ဖုန္း (၁)လံုး တို႔ ျပန္လည္သိမ္ဆည္း ရမိသျဖင့္ ဟိန္းထက္ပိုင္(ခ)
ေနာင္ေနာင္ဦးအား လသာၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ) ၁၄၁/၂၀၁၃၊ 
ပုဒ္မ ၃၈၂ ျဖင့္ အေရးယူ ထားရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။
၁၄.၆.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ (၂၀၀၀) အခ်ိန္ လသာၿမိဳ႕နယ္ေန
ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ (၆၀)ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးက်င္လိွဳင္သည္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၁၆)လမ္းဘက္မွ ေစ်း၀ယ္ၿပီးျပန္လာစဥ္ အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ လမ္းမေတာ္လမ္းေထာင့္မီးပြဳိင့္အေရာက္ ဦးမ်ိဳးျမင့္၏၀ဲဘက္ခ်ိဳင္းတြင္ညွပ္ထားေသာ Luck Duck အညိဳေရာင္ပိုက္ဆံအိတ္အား လူငယ္တစ္ဦးမွ လုယူ၍ထြက္ေျပးသြားေသာေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ သို႔ေအာ္ဟစ္အကူအညီေတာင္းခံခဲ့၍ ၀ိုင္း၀န္းဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါသည္။ ၎လူငယ္မွာ ဟိန္းထက္ပိုင္ (ခ)ေနာင္ေနာင္ဦး၊ (ဘ)ဦးခ်ိဳဦး၊ ဒလၿမိဳ႕ေနသူျဖစ္ၿပီး ပိုက္ဆံအိတ္အတြင္း ထည့္ထားသည့္
တစ္ေထာင္ က်ပ္တန္ေငြစကၠဴ (၄၈၀၀၀ိ/-)က်ပ္၊ ဆူဇူကီးတံဆိပ္ပါကားေသာ့(၁)ေခ်ာင္း၊ တိုယိုတာ
ကားကြန္ထရိုး(၁)ခု၊ SAMSUNG အမ်ိဳးအစားလက္ကိုင္ဖုန္း
(၁)လံုးႏွင့္ HUAWEI အမ်ိဳးအစားလက္ကိုင္ဖုန္း (၁)လံုး တို႔ ျပန္လည္သိမ္ဆည္း ရမိသျဖင့္ ဟိန္းထက္ပိုင္(ခ)
ေနာင္ေနာင္ဦးအား လသာၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ) ၁၄၁/၂၀၁၃၊
ပုဒ္မ ၃၈၂ ျဖင့္ အေရးယူ ထားရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...