ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတသစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲမွာ ေတြ႔ရတဲ့ K-Pop အဆိုုေတာ္ PSY

Monday, 25 February 2013

ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတသစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲမွာ ေတြ႔ရတဲ့ K-Pop အဆိုုေတာ္ PSY

(ကိုရီးယားရုုပ္သံ KBS1 ထုုတ္လႊင့္ခ်က္)by-DVB

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...