ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သရုပ္ေဆာင္ ရဲတိုက္ ေမလ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ အာမခံျဖင့္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႔နယ္ ရဲစခန္းမွ လြတ္ - ဗီဒီယို

Saturday, 1 June 2013

သရုပ္ေဆာင္ ရဲတိုက္ ေမလ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ အာမခံျဖင့္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႔နယ္ ရဲစခန္းမွ လြတ္ - ဗီဒီယို


Ye' Deight @ Botahtaung Police Station


ရဲတိုက္ မွ ေနာက္ေနာင္အလားတူ ျပသနာမ်ဳိး မျဖစ္ပြားေစရပါဟုု ၀န္ခံလက္မွတ္ထိုးစဥ္Video of MyanmarCelebrity.Com

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...