ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: " ေတးေရးဆရာ ေကေအတီ ကြယ္လြန္"

Saturday, 1 June 2013

" ေတးေရးဆရာ ေကေအတီ ကြယ္လြန္"

Photo: " ေတးေရးဆရာ ေကေအတီ ကြယ္လြန္"

နာမည္ေက်ာ္ေတးသီခ်င္းမ်ား ေရးဖြဲ႔ခဲ့ေသာ ေတးေရးဆရာ ေကေအတီသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁ နာရီက သွ်င္ပါကူ အထူးကုေဆးရုံတြင္ ႏွလုံးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားေသာေၾကာင့္ ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္မွ မိသားစုႏွင့္ထပ္တူဝမ္းနည္းရပါသည္။
Popular Journal
နာမည္ေက်ာ္ေတးသီခ်င္းမ်ား ေရးဖြဲ႔ခဲ့ေသာ ေတးေရးဆရာ ေကေအတီသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁ နာရီက သွ်င္ပါကူ အထူးကုေဆးရုံတြင္ ႏွလုံးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားေသာေၾကာင့္ ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္မွ မိသားစုႏွင့္ထပ္တူဝမ္းနည္းရပါသည္။
Popular Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...