ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ႏႈန္းထားမွာ ႏွစ္ဆသံုးဆ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စီစဥ္

Sunday, 16 June 2013

ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ႏႈန္းထားမွာ ႏွစ္ဆသံုးဆ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စီစဥ္


Photo: ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ႏႈန္းထားမွာ ႏွစ္ဆသံုးဆ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စီစဥ္
================================

17 Jun, 2013

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ လက္ရွိ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္း ေခၚဆုိခသည္ မ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဆက္ သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေသာင္း တင္၏ ေျပာစကားအရ သိရသည္။ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္က လက္ရွိ ေကာက္ခံလ်က္ရွိေသာ တစ္မိနစ္ ၅၀က်ပ္မွာ ေဈးႏႈန္းလြန္ကဲေနေသးေၾကာင္း ၎ထက္ ၂ ဆ၊ ၃ ဆ ေလ်ာ့ နည္းသည့္ ေဈးသာ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း “ဆက္သြယ္ေရးက ဒါေတြကုိ သိပါတယ္။ သိေပမယ့္ မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။

အဲ့ဒီအတြက္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ ေခၚၿပီး လုပ္ခိုင္းတာပါ။ သူတို႔ေတြကလည္း Service ေတြကို အၿပိဳင္အဆုိင္ ေပးသြားမွာပါ။ air time လို႔ေခၚတဲ့ ဖုန္းေျပာဆုိခေတြကိုလည္း
ေဈးေလွ်ာ့ေပးသြားၾကမွာပါ” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ ျမန္မာအင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္ ဖိုရမ္တြင္ ေျပာၾကားသြားခ့ဲသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေစရန္ ႏုိင္ငံတကာမွ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ Operator လုပ္ငန္းအား စိတ္ဝင္ စားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား တင္ခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားသည့္ ကုမၸဏီ (၉၁)ခုမွ ဆန္ခါတင္ကုမၸဏီ (၁၂) ခုကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ဆန္ခါတင္ ေရြး ခ်ယ္ထားသည့္ ကုမၸဏီ ၁၂ခုမွ Vodafoneႏွင့္ China Mobile ကုမၸဏီတို႔ ပူးတြဲ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို အဆုိပါ ကုမၸဏီမ်ားက ပယ္ဖ်က္ခဲ့၍ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ဆန္ခါတင္ အဆင့္တြင္ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၁ခုသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး Operator အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရပါက ၂ ႏွစ္ခြဲအတြင္းတြင္ မုိဘုိင္းသိပ္သည္းဆကုိ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျဖစ္ေပၚလာရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂ေထာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit : အင္းေလးမီဒီယာ
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ လက္ရွိ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္း ေခၚဆုိခသည္ မ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဆက္ သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေသာင္း တင္၏ ေျပာစကားအရ သိရသည္။ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္က လက္ရွိ ေကာက္ခံလ်က္ရွိေသာ တစ္မိနစ္ ၅၀က်ပ္မွာ ေဈးႏႈန္းလြန္ကဲေနေသးေၾကာင္း ၎ထက္ ၂ ဆ၊ ၃ ဆ ေလ်ာ့ နည္းသည့္ ေဈးသာ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း “ဆက္သြယ္ေရးက ဒါေတြကုိ သိပါတယ္။ သိေပမယ့္ မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။

အဲ့ဒီအတြက္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ ေခၚၿပီး လုပ္ခိုင္းတာပါ။ သူတို႔ေတြကလည္း Service ေတြကို အၿပိဳင္အဆုိင္ ေပးသြားမွာပါ။ air time လို႔ေခၚတဲ့ ဖုန္းေျပာဆုိခေတြကိုလည္း
ေဈးေလွ်ာ့ေပးသြားၾကမွာပါ” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ ျမန္မာအင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္ ဖိုရမ္တြင္ ေျပာၾကားသြားခ့ဲသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေစရန္ ႏုိင္ငံတကာမွ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ Operator လုပ္ငန္းအား စိတ္ဝင္ စားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား တင္ခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားသည့္ ကုမၸဏီ (၉၁)ခုမွ ဆန္ခါတင္ကုမၸဏီ (၁၂) ခုကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ဆန္ခါတင္ ေရြး ခ်ယ္ထားသည့္ ကုမၸဏီ ၁၂ခုမွ Vodafoneႏွင့္ China Mobile ကုမၸဏီတို႔ ပူးတြဲ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို အဆုိပါ ကုမၸဏီမ်ားက ပယ္ဖ်က္ခဲ့၍ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ဆန္ခါတင္ အဆင့္တြင္ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၁ခုသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး Operator အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရပါက ၂ ႏွစ္ခြဲအတြင္းတြင္ မုိဘုိင္းသိပ္သည္းဆကုိ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျဖစ္ေပၚလာရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂ေထာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit : အင္းေလးမီဒီယာ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...