ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မေလးရွားႏိုင္ငံ ဆလာရန္း ေဒသတြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရသူ တစ္ဦးအပါအ၀င္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၂၅ ဦး ယေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိမည္

Sunday, 16 June 2013

မေလးရွားႏိုင္ငံ ဆလာရန္း ေဒသတြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရသူ တစ္ဦးအပါအ၀င္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၂၅ ဦး ယေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိမည္


Photo: မေလးရွားႏိုင္ငံ ဆလာရန္း ေဒသတြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရသူ တစ္ဦးအပါအ၀င္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၂၅ ဦး ယေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိမည္
Monday, June 17, 2013

မေလးရွားႏိုင္ငံ ဆလာရန္းေဒတြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရသူ တစ္ဦးအပါအ၀င္ ဆလာရန္း ၀န္းက်င္၌ ေနထိုင္သူမ်ား ပါ၀င္ေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမား ၂၅ ဦးသည္ ဇြန္ ၁၇ ရက္ (ယေန႔) တြင္ MAI ေလေၾကာင္း လိုင္းျဖင့္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ မိနစ္ ၅၀ တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ ျပန္ လည္ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ The Daily Eleven သတင္းေထာက္က သတင္းေပးပို႔ပါသည္။

အဆိုပါ ၂၅ ဦးသည္ ဧရာ၀တီ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

"ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ မေလးရွားမွာ ရွိေနတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ ထဲက ျမန္မာျပည္ ျပန္ခ်င္တဲ့ လူေတြကို ဦးစားေပးအဆင့္ ေလးဆင့္နဲ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါတယ္။ ပထမအဆင့္ အေနနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရတဲ့ သူေတြရဲ႕ မိသားစုေတြ၊ ဒုတိယအဆင့္ အေနနဲ႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သူေတြ၊ တတိယအဆင့္အေနနဲ႔ အႏၲရာယ္ရွိတယ္လို႔ ယူဆရတဲ့ ေနရာေတြက မလံုျခံဳတဲ့သူေတြ၊ စတုတၴအဆင့္မွာ မေလးရွား ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းေတြမွာ ထိန္းသိမ္းခံထား ရသူေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုေတြ၊ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕တဲ့သူေတြကို ပို႔ေဆာင္ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဧရာ၀တီ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေစာက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ရာတြင္ ေမ ၃၁ ရက္က ဆလာရန္းေစ်းေဟာင္း အနီးရွိ NSK ကုန္တိုက္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနျပီး အလုပ္မွအျပန္တြင္ တိုက္ခံခဲ့ရသူ တစ္ဦးႏွင့္ ဆလာရန္း ေဒသတ၀ိုက္တြင္ ေနထိုင္သူ ၁၆ ဦး၊ အျခားေဒသမ်ားမွ ၈ ဦးတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသူမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဧရာ၀တီ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ကူညီေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဧရာ၀တီ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ မေလးရွာႏိုင္ငံရွိ ေနရပ္ျပန္ လိုေသာ ျမန္မာ အလုပ္ သမားမ်ားအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ ၁၀၀၀ လွဴဒါန္း ထားသည့္အျပင္ ေနရပ္ျပန္လိုသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ျပီး လူ၀င္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအျပင္ ေငြလွဴဒါန္းမႈမ်ားကိုပါ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ 

ဇြန္ ၁၅ ရက္က မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ ျပန္ လည္ေရာက္ရွိ လာစဥ္
EMG
မေလးရွားႏိုင္ငံ ဆလာရန္းေဒတြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရသူ တစ္ဦးအပါအ၀င္ ဆလာရန္း ၀န္းက်င္၌ ေနထိုင္သူမ်ား ပါ၀င္ေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမား ၂၅ ဦးသည္ ဇြန္ ၁၇ ရက္ (ယေန႔) တြင္ MAI ေလေၾကာင္း လိုင္းျဖင့္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ မိနစ္ ၅၀ တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ ျပန္ လည္ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ The Daily Eleven သတင္းေထာက္က သတင္းေပးပို႔ပါသည္။

အဆိုပါ ၂၅ ဦးသည္ ဧရာ၀တီ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

"ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ မေလးရွားမွာ ရွိေနတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ ထဲက ျမန္မာျပည္ ျပန္ခ်င္တဲ့ လူေတြကို ဦးစားေပးအဆင့္ ေလးဆင့္နဲ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါတယ္။ ပထမအဆင့္ အေနနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရတဲ့ သူေတြရဲ႕ မိသားစုေတြ၊ ဒုတိယအဆင့္ အေနနဲ႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သူေတြ၊ တတိယအဆင့္အေနနဲ႔ အႏၲရာယ္ရွိတယ္လို႔ ယူဆရတဲ့ ေနရာေတြက မလံုျခံဳတဲ့သူေတြ၊ စတုတၴအဆင့္မွာ မေလးရွား ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းေတြမွာ ထိန္းသိမ္းခံထား ရသူေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုေတြ၊ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕တဲ့သူေတြကို ပို႔ေဆာင္ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဧရာ၀တီ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေစာက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ရာတြင္ ေမ ၃၁ ရက္က ဆလာရန္းေစ်းေဟာင္း အနီးရွိ NSK ကုန္တိုက္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနျပီး အလုပ္မွအျပန္တြင္ တိုက္ခံခဲ့ရသူ တစ္ဦးႏွင့္ ဆလာရန္း ေဒသတ၀ိုက္တြင္ ေနထိုင္သူ ၁၆ ဦး၊ အျခားေဒသမ်ားမွ ၈ ဦးတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသူမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဧရာ၀တီ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ကူညီေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဧရာ၀တီ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ မေလးရွာႏိုင္ငံရွိ ေနရပ္ျပန္ လိုေသာ ျမန္မာ အလုပ္ သမားမ်ားအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ ၁၀၀၀ လွဴဒါန္း ထားသည့္အျပင္ ေနရပ္ျပန္လိုသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ျပီး လူ၀င္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအျပင္ ေငြလွဴဒါန္းမႈမ်ားကိုပါ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။

ဇြန္ ၁၅ ရက္က မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ ျပန္ လည္ေရာက္ရွိ လာစဥ္
EMG

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...