ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မေလးရွား ႏုိ္င္ငံေရာက္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား ျပည္ေတာ္ ျပန္လိုသူ တစ္ေသာင္း ဝန္းက်င္ခန္႕ရွိ

Monday, 17 June 2013

မေလးရွား ႏုိ္င္ငံေရာက္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား ျပည္ေတာ္ ျပန္လိုသူ တစ္ေသာင္း ဝန္းက်င္ခန္႕ရွိ


မေလးရွား ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာ အလုပ္သမား ငါးသိန္း ဝန္းက်င္ခန္႔ ရွိႏုိင္ၿပီး ယင္း အနက္ တရားဝင္ ေနထုိင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္သူ အေရအတြက္မွာ တစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ခန္႔သာ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာ ပဋိပကၡမ်ား ေၾကာင့္ ျပည္ေတာ္ ျပန္လိုသူ အေရအတြက္မွာ တစ္ ေသာင္း ဝန္းက်င္ခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွား ႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ လတ္တေလာ
အေျခအေနမ်ားကို သြား ေရာက္ ေလ့လာခဲ့ သည့္ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

မေလးရွား ႏုိင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ားသည္ မေလးရွား ႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာလုပ္သား အားလံုးအတြက္ လႊမ္းၿခံဳ ခံစားေနရ သည့္ အေျခအေနမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ အဓိက ပဋိပကၡျဖစ္ရာ ေနရာျဖစ္သည့္ ဆာလာရမ္း ေဒသတြင္ ဆက္လက္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ ေနထုိင္ရန္ စိုးရိမ္မႈ ရွိသည့္ အေနအထားမ်ဳိးတြင္ ေတြ႕ေနရေၾကာင္း အဆုိပါ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္မ်ား အၿပီး ျမန္မာ အစိုးရ၏ သံတမန္ေၾကာင္း အရ ဖိအား ေပးခဲ့သည့္ အတြက္ မေလးရွား ႏုိင္ငံ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တရားဝင္ လုပ္သားမ်ားကို စိစစ္ခဲ့ရာ ျမန္မာေရႊ႕ ေျပာင္း လုပ္သား အေရအတြက္ ၃ဝ၇ ဦးကို ကနဦး ထိန္းသိမ္း ထားခဲ့ၿပီး ထပ္မံ၍ ၅၄ ဦးကို ထိန္းသိမ္း ထားခဲ့ျပန္သည္။ စိစစ္မႈမ်ား ၿပီးပါက ျမန္မာ ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ ေခၚယူႏုိင္ေရး၊ ဆက္လက္ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးတို႔ အတြက္ ျမန္မာသံ႐ံုးႏွင့္ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာ အသင္းမ်ားက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အထူး ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အေန ျဖင့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား ထိခုိက္မႈ မရွိေစေရး အတြက္ ကာကြယ္ေပးေရး အစီအမံမ်ားကို မေလးရွား ႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားရန္ ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ပံ့ပိုး ကူညီသည့္ အလွဴေငြျဖင့္ ျမန္မာ လုပ္သားမ်ား ျပည္ေတာ္ျပန္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာသံ႐ံုးမွ စီမံ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...