ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: (၁၁.၆.၂၀၁၃ မွ ၁၇.၆.၂၀၁၂) ထိ (၇)ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာတဲေရာ့ ေဟာစာတမ္း

Wednesday, 12 June 2013

(၁၁.၆.၂၀၁၃ မွ ၁၇.၆.၂၀၁၂) ထိ (၇)ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာတဲေရာ့ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ

အလုပ္သစ္ေပၚမည္။ေကာင္းပါသည္။
ရပ္ေ၀းကအဆက္သြယ္ေကာင္းေတြလည္းေပၚမည္။ေကာင္း၏။
ခရီးေ၀းသြားရတတ္ပါသည္။ေကာင္းေသာခရီးျဖစ္ပါသည္။


သတိထားရမည္မွာအလုပ္၌အတိုက္အခံေတာ့ေပၚတတ္ပါသည္။
သင္ေငြေၾကးကံကလည္း.ေကာင္းေနပါသည္။
ရစရာရွိေသာေငြေၾကးကိစၥမွာလည္းျပန္ရပါလိမ့္မည္။
က်န္မာေရးလည္းေကာင္းပါသည္။
အခ်စ္ေရးကံမွာေကာင္းပါသည္။ခ်စ္သူႏွင့္ေတာ့ခဏတာခြဲခြါရတတ္ပါသည္။
အေရးႀကီးကိစၥမ်ားသြားစရာရွိပါကအျဖဴေရာင္ပါေသာအ၀တ္စားကို၀တ္ဆင္အသံုးျပဳပါက
ထိုကိစၥမ်ားအဆင္ေျပသြားပါမည္။
ယခုအပတ္တြက္ယၾတာမွာ။ ။သေျပ(၆)ညြန္႕အိမ္ဘုရားလွဴပါ။သင္၏အခတ္ခဲမ်ာေျပေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မည္။

တနလၤာ

အလုပ္အကိုင္မွာေကာင္းပါသည္။
မိတ္ေဆြအေပါင္းသင္း၏ကူညီမႈ႕ေတြလည္းရရွိပါမည္။
ဒီအခ်ိန္မွာသင္ဂရုစိုက္ပါ။အလုပ္မွာလည္းရန္ေပၚတတ္ပါသည္။
သင္၏ေငြေၾကးကံမွာေကာင္းပါသည္။ေငြမ်ားမ်ား၀င္တတ္ပါသည္။
က်န္မာေရးေျခေထာက္နာတတ္ပါသည္။
အခ်စ္ေရးကံမွာေကာင္းပါသည္။ခ်စ္သူထံမွလက္ေဆာင္ပစၥည္းရရွိတတ္ပါသည္။
အေရးႀကီးကိစၥမ်ားသြားစရာရွိပါကအနီေရာင္ပါေသာအ၀တ္စားကို၀တ္ဆင္အသံုးျပဳပါက
ထိုကိစၥမ်ားအဆင္ေျပသြားပါမည္။
ယခုအပတ္တြက္ယၾတာမွာ။ ေရႊပန္း(၅)ကံုးအိမ္ဘုရားလွဴပါ။သင္၏အခတ္ခဲမ်ာေျပေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မည္။

အဂၤါ

အလုပ္အကိုင္မွာေကာင္းပါသည္။သင့္ကိုအထက္လူႀကီးေတြကကူညီမႈ႔ေတြေပးလိမ့္မည္။
သင့္အလုပ္မွာလည္းအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကူညီမႈ႔ေပးပါလိမ့္မည္။
သင္၏ေငြေၾကးကံမွာေကာင္းေနပါသည္လာဘ္လည္းအလြန္ရႊင္ပါမည္။
က်န္မာေရးမ်က္စိဥပါဒ္ေပးတတ္ပါသည္။
အခ်စ္ေရးကံမွာေကာင္းပါသည္။ေပ်ာ္ရႊင္ေသာအခ်စ္ေရးျဖစ္ပါသည္။
အေရးႀကီးကိစၥမ်ားသြားစရာရွိပါကအ၀ါေရာင္ပါေသာအ၀တ္စားကို၀တ္ဆင္အသံုးျပဳပါက
ထိုကိစၥမ်ားအဆင္ေျပသြားပါမည္။
ယခုအပတ္တြက္ယၾတာမွာ။ ။ႏွင္းဆီ(၇)ပြင့္အိမ္ဘုရားလွဴပါ။သင္၏အခတ္ခဲမ်ာေျပေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မည္။

ဗုဒၶဟူး

အလုပ္အကိုင္မွာအနည္းငယ္ညံ့ပါသည္
အလုပ္တြင္အေႏွာက္ယွက္ေပၚတတ္သည္။ဂရုစိုက္ပါ။
သင္၏ေငြေၾကးကံမွာေကာင္းပါသည္။ရစရာရွိတာေတြေတာ့ျပန္မရတတ္ပါ။
က်န္မာေရးေခါင္းမူးေခါင္းကိုက္ေ၀ဒနာေတာ့ျဖစ္တတ္ပါသည္။
အခ်စ္ေရးကံမွာေတာ့အနည္းငယ္ညံ့တတ္ပါသည္။ခ်စ္သူႏွင့္စကားမ်ားရတတ္ပါသည္။
အေရးႀကီးကိစၥမ်ားသြားစရာရွိပါကအညိဳေရာင္ပါေသာအ၀တ္စားကို၀တ္ဆင္အသံုးျပဳပါက
ထိုကိစၥမ်ားအဆင္ေျပသြားပါမည္။
ယခုအပတ္တြက္ယၾတာမွာ။ ။ေပါင္မုန္႔(၅)ခုအိမ္ဘုရားလွဴပါ။သင္၏အခတ္ခဲမ်ာေျပေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မည္။

ၾကာသေပေတး

အလုပ္အကိုင္ေကာင္းပါသည္။ႏိုင္ငံျခားႏွင့္အဆက္သြယ္ရတတ္ပါသည္။
စီပြါးတတ္မည္။အလုပ္အကိုင္လည္းတိုးတက္မည္။
သင္၏ေငြေၾကးကံမွာေကာင္းပါသည္။အစုလိုက္အပံုလိုက္၀င္တတ္ပါသည္။
က်န္မာေရးဘာမွပူစရာမလိုပါေကာင္းပါသည္။
အခ်စ္ေရးကံမွာေကာင္းပါသည္။သာယာေသာအခ်စ္ေရးျဖစ္ပါသည္။
အေရးႀကီးကိစၥမ်ားသြာစရာရွိပါကခရမ္းေရာင္ပါေသာအ၀တ္စားကို၀တ္ဆင္အသံုးျပဳပါက
ထိုကိစၥမ်ားအဆင္ေျပသြားပါမည္။
ယခုအပတ္တြက္ယၾတာမွာ။ ။ကံေကာ္(၉)ညြန္႔အိမ္ဘုရားလွဴပါ။သင္၏အခတ္ခဲမ်ာေျပေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မည္။


ေသာၾကာ

အလုပ္အကိုင္မွာမေကာင္းပါ။အလုပ္ကေရွ႕သို႔မတိုးပဲဆုတ္ဆိုင္းေနတတ္ပါသည္။
သင္စိတ္ေလေနတတ္ပါသည္။သတိထားပါ။
သင္၏ေငြေၾကးကံမေကာင္းပါ။လာဘ္ပိတ္ေနတတ္ပါသည္။
က်န္မာေရးကေတာ့ဖ်ားနာတတ္ပါသည္။
အခ်စ္ေရးကံမွာလည္းစိတ္ညစ္ရတတ္ပါသည္။
အေရးႀကီးကိစၥမ်ားသြားစရာရွိပါကဆင္စြယ္ေရာင္ပါေသာအ၀တ္စားကို၀တ္ဆင္အသံုးျပဳပါက
ထိုကိစၥမ်ားအဆင္ေျပသြားပါမည္။
ယခုအပတ္တြက္ယၾတာမွာ။ ။အာလူးဟင္ခ်က္၍အိမ္ဘုရားလွဴပါ။သင္၏အခတ္ခဲမ်ာေျပေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မည္။

စေန

အလုပ္အကိုင္မွာညံ့ေနပါသည္။အလုပ္ေတြလည္းမျပီးျပတ္၍စိတ္ညစ္ရတတ္ပါသည္။
ခရီးလည္းသြားမည္ဆိုပါကပ်က္သြားတတ္ပါသည္။
သင္၏ေငြေၾကးကံမွာေကာင္းပါသည္။သူတပါးေတာ့ေငြမေခ်းပါႏွင့္လိမ္ခံရတတ္သည္။
က်န္မာေရးလည္းဗိုက္ေအာင့္ေ၀ဒနာေတာ့ခံရတတ္ပါသည္။
အခ်စ္ေရးကံမွာမေကာင္းပါခြဲခြါရတတ္ပါသည္။
အေရးႀကီးကိစၥမ်ားသြားစရာရွိပါကမိုးျပာေရာင္ပါေသာအ၀တ္စားကို၀တ္ဆင္အသံုးျပဳပါက
ထိုကိစၥမ်ားအဆင္ေျပသြားပါမည္။
ယခုအပတ္တြက္ယၾတာမွာ။ ။အုန္းညြန္႔(၁၂)ညြန္႔အိမ္ဘုရားလွဴပါ။သင္၏အခတ္ခဲမ်ာေျပေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မည္။


(၇) ရက္သားသမီးအေပါင္း စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္း ကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္းျဖင့္ ျပည့္စံုပါေစေၾကာင္း

ကၽြႏ္ုပ္ အဘဆရာမင္းသိခၤ၏ တပည့္ရင္း ဆရာေအာင္ခ်စ္မင္းမွ ဆုေတာင္းေပးလိုက္သည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...