ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားဖမ္းဆီးရမိ

Wednesday, 12 June 2013

မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားဖမ္းဆီးရမိ


Photo: မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားဖမ္းဆီးရမိ
Thursday, June 13, 2013

၁၂.၆.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၀၆၁၅ အခ်ိန္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသတင္းအရ
မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ၿမိဳ႕နယ္၊ မဂၤလာေစ်းကားမွတ္တိုင္ အနီး ေစာင့္ဆိုင္း ေနစဥ္ေရာက္ရွိလာသူ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ တန္ယန္းၿမိဳ႕ေန မအုတ္ကြန္း၊ (၂၃)ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးညီသြန္း အားသက္ေသမ်ား ႏွင့္အတူ ရွာေဖြစစ္ေဆးရာ ၎၏ခႏၶာကိုယ္ရွိ္
အ၀ါေရာင္ ခါးစည္းႀကိဳးအတြင္းမွ ပလပ္စတစ္အိတ္ ျဖင့္ထည့္လ်က္
WY စာတမ္းပါ စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆးျပား (၁၀၀၆၅)ျပား၊အေလးခ်ိန္ (၁၀၀၆.၅)ဂရမ္၊ တန္ဘိုး (၅၀၃၂၅၀၀၀ိ/-) က်ပ္ႏွင့္
ဘိန္းျဖဴဟုယူဆ ရေသာ အေလးခ်ိန္ ၃၈၀ ဂရမ္ခန္႔ပါ ေလးေထာင့္ဘေလာက္တံုး (၁)တံုး
တန္ဘိုး (၃၀၄၀၀၀၀၀ိ/-) က်ပ္၊ စုစုေပါင္းတန္ဘိုး (၈၀၇၂၅၀၀၀ိ/)က်ပ္တို႔အားရွာေဖြေတြ႔ရွိသျဖင့္ မအုတ္ကြန္းအား မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕မရဲစခန္း မယ(ပ) ၁၆/၂၀၁၃ ၊ မူး/စိတ္ ပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူ ထားရွိၿပီး ကြင္းဆက္တရားခံ ဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ရဲဇာနည္
၁၂.၆.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၀၆၁၅ အခ်ိန္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသတင္းအရ
မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ၿမိဳ႕နယ္၊ မဂၤလာေစ်းကားမွတ္တိုင္ အနီး ေစာင့္ဆိုင္း ေနစဥ္ေရာက္ရွိလာသူ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ တန္ယန္းၿမိဳ႕ေန မအုတ္ကြန္း၊ (၂၃)ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးညီသြန္း အားသက္ေသမ်ား ႏွင့္အတူ ရွာေဖြစစ္ေဆးရာ ၎၏ခႏၶာကိုယ္ရွိ္
အ၀ါေရာင္ ခါးစည္းႀကိဳးအတြင္းမွ ပလပ္စတစ္အိတ္ ျဖင့္ထည့္လ်က္
WY စာတမ္းပါ စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆးျပား (၁၀၀၆၅)ျပား၊အေလးခ်ိန္ (၁၀၀၆.၅)ဂရမ္၊ တန္ဘိုး (၅၀၃၂၅၀၀၀ိ/-) က်ပ္ႏွင့္
ဘိန္းျဖဴဟုယူဆ ရေသာ အေလးခ်ိန္ ၃၈၀ ဂရမ္ခန္႔ပါ ေလးေထာင့္ဘေလာက္တံုး (၁)တံုး
တန္ဘိုး (၃၀၄၀၀၀၀၀ိ/-) က်ပ္၊ စုစုေပါင္းတန္ဘိုး (၈၀၇၂၅၀၀၀ိ/)က်ပ္တို႔အားရွာေဖြေတြ႔ရွိသျဖင့္ မအုတ္ကြန္းအား မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕မရဲစခန္း မယ(ပ) ၁၆/၂၀၁၃ ၊ မူး/စိတ္ ပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူ ထားရွိၿပီး ကြင္းဆက္တရားခံ ဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ရဲဇာနည္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...