ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔ေန႔လယ္က ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြား

Sunday, 30 June 2013

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔ေန႔လယ္က ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြား


Photo: ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔ေန႔လယ္က ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြား
Sunday, June 30, 2013

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ယေန႔ေန႔လယ္ ၁နာရီခြဲခန္႔က
ေပါက္ကြဲမႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျပင္ဦးလြင္ေဒသခံမ်ားထံမွ
သိရသည္။
ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ လားရႈိး-မႏၱေလးလမ္းႏွင့္ ၈ေပခန္႔အကြာ ေစ်းေလးအနီး
ေနမင္းဂ်ံဳစက္အေရွ႕ဘက္တြင္ ေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆိုင္ကယ္တြင္
ကပ္ထားသည့္ ဗံုးမွ ေပါက္ကြဲသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း၊
ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ တပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းသားတစ္ဦး
ထိခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆိုင္ကယ္မွာ ရစရာမရွိေအာင္ စုတ္ပ်က္သြားေၾကာင္း
မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။
"အုန္းအသံက်ယ္ႀကီးၾကားရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕တင္ျဖစ္သြားတာ။
ထိခိုက္သူေတြကို လူနာတင္ကားနဲ႔ေခၚသြားတာေတြ႕တယ္။ ဗံုးက ဆိုင္ကယ္မွာ
ကပ္ထားပံုရတယ္။ တျခားထိခိုက္တာေတာ့မေတြ႕ဘူး။ တပ္ႀကပ္ႀကီးက ေနာက္ေစ့ကို
ထိသြားတာေတြ႕တယ္ ဟုျပင္ဦးလြင္ေဒသခံ ကုိေနမ်ဳိးက ေျပာသည္။

ဖိုးလျပည့္

Popular Myanmar
ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ယေန႔ေန႔လယ္ ၁နာရီခြဲခန္႔က
ေပါက္ကြဲမႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျပင္ဦးလြင္ေဒသခံမ်ားထံမွ
သိရသည္။
ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ လားရႈိး-မႏၱေလးလမ္းႏွင့္ ၈ေပခန္႔အကြာ ေစ်းေလးအနီး
ေနမင္းဂ်ံဳစက္အေရွ႕ဘက္တြင္ ေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆိုင္ကယ္တြင္
ကပ္ထားသည့္ ဗံုးမွ ေပါက္ကြဲသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း၊
ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ တပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းသားတစ္ဦး
ထိခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆိုင္ကယ္မွာ ရစရာမရွိေအာင္ စုတ္ပ်က္သြားေၾကာင္း
မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။
"အုန္းအသံက်ယ္ႀကီးၾကားရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕တင္ျဖစ္သြားတာ။
ထိခိုက္သူေတြကို လူနာတင္ကားနဲ႔ေခၚသြားတာေတြ႕တယ္။ ဗံုးက ဆိုင္ကယ္မွာ
ကပ္ထားပံုရတယ္။ တျခားထိခိုက္တာေတာ့မေတြ႕ဘူး။ တပ္ႀကပ္ႀကီးက ေနာက္ေစ့ကို
ထိသြားတာေတြ႕တယ္ ဟုျပင္ဦးလြင္ေဒသခံ ကုိေနမ်ဳိးက ေျပာသည္။

ဖိုးလျပည့္

Popular Myanmar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...