ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရွးေဟာင္း ေငြဒဂၤါးႏွင့္ ေရႊထည္ ေငြထည္မ်ား ေတြ႕ရွိ

Saturday, 29 June 2013

မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရွးေဟာင္း ေငြဒဂၤါးႏွင့္ ေရႊထည္ ေငြထည္မ်ား ေတြ႕ရွိ


Photo: မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရွးေဟာင္း ေငြဒဂၤါးႏွင့္ ေရႊထည္ ေငြထည္မ်ား ေတြ႕ရွိ 
Saturday, June 29, 2013

မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ကဒံုစီး ရပ္ကြက္၊ ကေမာ့ေျမာက္ကြင္း အမွတ္ (၈၇၉)၊ ဦးပိုင္အမွတ္(၂)၊ ဦးအခ်ဳိမႈန္႔- ေဒၚေရးတို႔၏လယ္ေျမတြင္ အငွား ေကာက္စိုက္ေနသည့္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ကဒံုစီးရပ္ကြက္၊

ကမ္းနားပိုင္း၊ အိမ္အမွတ္ (၇ဝ)တြင္ ေနထိုင္သူ ေမာင္ေအာင္ဆန္းသည္ ဇြန္ ၂၅ ရက္ ညေန ၃ နာရီက လယ္ေျမတြင္ စပါးစိုက္ပ်ဳိးရင္း ေျမအိုး တစ္လံုးအား တက္နင္းမိသျဖင့္ ေဖာ္ယူ ၾကည့္႐ႈခဲ့ရာမွ သႀကၤန္အတာ အိုးပံုစံ ေျမအိုးတစ္လုံး ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါ အိုးအတြင္းမွ တစ္ျပားလွ်င္ ငါးက်ပ္ သားခန္႔ ရွိေသာ အခ်င္း ၂ လက္မခန္႔ရွိ ဘဲဥပံု ေငြျပား ၃၂ ျပား၊ အေလးခ်ိန္ စုစုေပါင္း တစ္ပိႆာ ၂ဝ က်ပ္သား၊ အခ်င္း ၂ လက္မခန႔္ ရွိၿပီး လံုးပတ္ ၁ လက္မခြဲ အေလးခ်ိန္ ၁ဝ က်ပ္သား ေက်ာ္ရွိ ေသာ ေရႊလက္ေကာက္ တစ္ကြင္း၊ အခ်င္း ၂ လက္မခန္႔ ရွိၿပီး လံုးပတ္ ၁ ဒသမ ၂ လက္မရွိေသာ အေလးခ်ိန္ ၁ဝ က်ပ္သားရွိ ေငြလက္ ေကာက္တစ္ကြင္း တို႔ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ေမာင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ မိဘမ်ားက ၎တို႔ လက္ဝယ္ရရွိထားေသာ ေရွးေဟာင္း ေငြဒဂၤါးႏွင့္ ေရႊလက္ေကာက္၊ ေငြလက္ေကာက္ မ်ားအား ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခဲြတြင္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွ တစ္ဆင့္ မြန္ျပည္ နယ္ ေရွးေဟာင္း သုေတသန ဦးစီးဌာနသို႔ ဆက္လက္ အပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ကဒံုစီး ရပ္ကြက္၊ ကေမာ့ေျမာက္ကြင္း အမွတ္ (၈၇၉)၊ ဦးပိုင္အမွတ္(၂)၊ ဦးအခ်ဳိမႈန္႔- ေဒၚေရးတို႔၏လယ္ေျမတြင္ အငွား ေကာက္စိုက္ေနသည့္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ကဒံုစီးရပ္ကြက္၊

ကမ္းနားပိုင္း၊ အိမ္အမွတ္ (၇ဝ)တြင္ ေနထိုင္သူ ေမာင္ေအာင္ဆန္းသည္ ဇြန္ ၂၅ ရက္ ညေန ၃ နာရီက လယ္ေျမတြင္ စပါးစိုက္ပ်ဳိးရင္း ေျမအိုး တစ္လံုးအား တက္နင္းမိသျဖင့္ ေဖာ္ယူ ၾကည့္႐ႈခဲ့ရာမွ သႀကၤန္အတာ အိုးပံုစံ ေျမအိုးတစ္လုံး ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါ အိုးအတြင္းမွ တစ္ျပားလွ်င္ ငါးက်ပ္ သားခန္႔ ရွိေသာ အခ်င္း ၂ လက္မခန္႔ရွိ ဘဲဥပံု ေငြျပား ၃၂ ျပား၊ အေလးခ်ိန္ စုစုေပါင္း တစ္ပိႆာ ၂ဝ က်ပ္သား၊ အခ်င္း ၂ လက္မခန႔္ ရွိၿပီး လံုးပတ္ ၁ လက္မခြဲ အေလးခ်ိန္ ၁ဝ က်ပ္သား ေက်ာ္ရွိ ေသာ ေရႊလက္ေကာက္ တစ္ကြင္း၊ အခ်င္း ၂ လက္မခန္႔ ရွိၿပီး လံုးပတ္ ၁ ဒသမ ၂ လက္မရွိေသာ အေလးခ်ိန္ ၁ဝ က်ပ္သားရွိ ေငြလက္ ေကာက္တစ္ကြင္း တို႔ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ေမာင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ မိဘမ်ားက ၎တို႔ လက္ဝယ္ရရွိထားေသာ ေရွးေဟာင္း ေငြဒဂၤါးႏွင့္ ေရႊလက္ေကာက္၊ ေငြလက္ေကာက္ မ်ားအား ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခဲြတြင္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွ တစ္ဆင့္ မြန္ျပည္ နယ္ ေရွးေဟာင္း သုေတသန ဦးစီးဌာနသို႔ ဆက္လက္ အပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...