ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဆြဲေဆာင္မွဳရွိတဲ့ ခႏၶာကိုယ္အလွနဲ႔ Hottie ေမာ္ဒယ္ ဇြန္သဥာၨ ပါ။

Sunday, 2 June 2013

ဆြဲေဆာင္မွဳရွိတဲ့ ခႏၶာကိုယ္အလွနဲ႔ Hottie ေမာ္ဒယ္ ဇြန္သဥာၨ ပါ။

Myanmar New Face Model Girl Zune Thinzar

Name: Zune Thinzar
Nick Name: Niki Minas
Job: Model & Actress
Education: BE (IT), ME (IT)
Race: Burma
Date of Birth: June 30, 1990
Height: 5' 4"
Weight: 125 lbs
Relationship Status: Single

Facebook: hottiezunethinzar
Hobby: Acting, Singing, Dancing

Awards;
- "Giant" Best Presentation Presenter 2013

Model Agency: Stars Model Agency

Photos by Photo Magic Studio (The 47th Street, in Yangon).
Copyright © 2013 MyanmarCelebrity.Com

ဆြဲေဆာင္မွဳရွိတဲ့ ခႏၶာကိုယ္အလွနဲ႔ Hottie ေမာ္ဒယ္ ဇြန္သဥာၨ ပါ။
by.myanmarcelebrity

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...