ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မၾကာခင္ သားေလး ရရွိေတာ့မည့္ မင္းသမီး Kate Winslet

Thursday, 6 June 2013

မၾကာခင္ သားေလး ရရွိေတာ့မည့္ မင္းသမီး Kate Winslet


Photo: မၾကာခင္ သားေလး ရရွိေတာ့မည့္ မင္းသမီး Kate Winslet

Thursday 6th June 2013

ေအာ္စကာဆုရွင္ ျဗိတိသွ် မင္းသမီး Kate Winslet သည္ သူမႏွင့္ ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက လက္ထပ္ခ့ဲသည့္ တတိယေျမာက္ ခင္ပြန္း
Ned Rocknroll ႏွင့္ ပထမဦးဆံုး သားဦးေလး ရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
Kate  ႏွင့္ Ned တို႔သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ ခ်စ္ႀကိဳက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Kate သည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က Hideous Kinky ဇာတ္ကား၏ လက္ေထာက္ဒါရိုက္တာ Jum Threapleton ဆိုသူႏွင့္ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး Mia Honey အမည္ရွိ သမီးတစ္ဦး ထြန္းကားခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လမ္းခြဲခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယေျမာက္အေနျဖင့္ American Beauty ဇာတ္ကားရိုက္ကူးသူ ေအာ္စကာဆုရွင္ ဒါရိုက္တာ Sam Mendes ႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး Joe Alfie အမည္ရွိ သားတစ္ဦးထြန္းကားခဲ့ကာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ လမ္းခြဲခဲ့ၾကျပန္သည္။  Kate သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က The Reader ဇာတ္ကားျဖင့္ အေကာင္းဆံုး အမ်ိဳးသမီး သရုပ္ေဆာင္ဆု ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည္။
ေအာ္စကာဆုရွင္ ျဗိတိသွ် မင္းသမီး Kate Winslet သည္ သူမႏွင့္ ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက လက္ထပ္ခ့ဲသည့္ တတိယေျမာက္ ခင္ပြန္း
Ned Rocknroll ႏွင့္ ပထမဦးဆံုး သားဦးေလး ရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Kate ႏွင့္ Ned တို႔သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ ခ်စ္ႀကိဳက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Kate သည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က Hideous Kinky ဇာတ္ကား၏ လက္ေထာက္ဒါရိုက္တာ Jum Threapleton ဆိုသူႏွင့္ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး Mia Honey အမည္ရွိ သမီးတစ္ဦး ထြန္းကားခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လမ္းခြဲခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယေျမာက္အေနျဖင့္ American Beauty ဇာတ္ကားရိုက္ကူးသူ ေအာ္စကာဆုရွင္ ဒါရိုက္တာ Sam Mendes ႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး Joe Alfie အမည္ရွိ သားတစ္ဦးထြန္းကားခဲ့ကာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ လမ္းခြဲခဲ့ၾကျပန္သည္။ Kate သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က The Reader ဇာတ္ကားျဖင့္ အေကာင္းဆံုး အမ်ိဳးသမီး သရုပ္ေဆာင္ဆု ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...