ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တာေလာၾကီးေက်းရြာမွ ေဒသခံရွမ္းတုိင္းရင္းသား (၂) ဦး KIA တပ္စခန္းမွ ျပန္လည္ ထြက္ေျပး လြတ္ျမာက္လာ

Monday, 3 June 2013

တာေလာၾကီးေက်းရြာမွ ေဒသခံရွမ္းတုိင္းရင္းသား (၂) ဦး KIA တပ္စခန္းမွ ျပန္လည္ ထြက္ေျပး လြတ္ျမာက္လာ


Photo: တာေလာၾကီးေက်းရြာမွ ေဒသခံရွမ္းတုိင္းရင္းသား (၂) ဦး KIA တပ္စခန္းမွ ျပန္လည္ ထြက္ေျပး လြတ္ျမာက္လာ

ဇြန္လ ၃ ရက္ ၂၀၁၃ 

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ တာေလာႀကီးေက်းရြာမွ - -

၁။ ေမာင္ျမေထြး (ခ) အေထြး- အသက္ (၂၈)၊ ၁/မကန(ႏိုင္) ၁၉၈၈၆၀
အဖ- ဦးေက်ာ္ေအး ရွမ္း၊ ဗုဒၶ ၊ (၅’၅”) တာေလာရပ္ကြက္ (၄) ႏွင့္

၂။ ေမာင္ေအာင္၀င္း အသက္ (၂၁) ၁/မကန(ႏိုင္) ၁၉၂၈၆၀
အဖ- ဦးၾကာစိန္ ရွမ္း၊ ဗုဒၶ (၅’ ၆”) တာခ်ယ္ေက်းရြာ - မွ

ေဒသခံရွမ္းတုိင္းရင္းသားႏွစ္ဦးတို႔သည္ (၁.၆.၂၀၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ကန္ပိုက္တည္လမ္းမွ တဆင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သုိ႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ လာခဲ့ပါတယ္။ ေမာင္ျမေထြးႏွင့္ ေမာင္ေအာင္၀င္းတို႔သည္ ေရွးတန္းတပ္ လက္နက္ႀကီးအဖြဲ႔သုိ႔ ပို႔ရန္စီစဥ္ေနခ်ိန္ ေအာ္ရာဘြန္(KIA) တပ္စခန္းမွာ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ဖုန္ႏြန္ယန္၊ ဂ်ာထူးေခါင္၊ လိုင္ဇာ၊ တရုတ္ကမ္း၊ တဟုတ္ဂ်မ္း၊ တရုတ္ျပည္လမ္း-ကန္ပိုက္တည္လမ္းမ်ားအတိုင္း (၇)ရက္တိုင္တိုင္ လမ္းတြင္ေတြ႔ေသာ တရုတ္ငွက္ေပ်ာသီးမ်ားကိုသာ စားေသာက္ၿပီး၊ပင္ပန္း ခက္ခဲစြာျဖင့္ ပုန္းေအာင္း တိမ္းေရွာင္ ထြက္ေျပးခဲ့ရတာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာျပပါသည္။ ထိုႏွစ္ဦးအနက္-

ေမာင္ျမေထြးသည္ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္ စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ၄င္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး(၆)ဦး ဂလန္က်ရြာမွာ စပါးရိတ္သိမ္းေနစဥ္ ဂ်မာလြတ္ (၁)ရစ္ႏွင့္ ေမာင္ေဇာ္မင္း ဆိုသူ (တပ္သား) KIA ႏွစ္ဦးတို႔သည္ က်ည္ ခဏကူသယ္ေပးရန္- ဟုဆိုၿပီး မုန္ဆန္ယန္ စစ္သင္တန္းကြင္းသုိ႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းစစ္သင္တန္းကြင္းသုိ႔ (၂၅)ရက္ သြားခဲ့ရၿပီး စစ္သင္တန္း(၁)လ တက္ခဲ့ရပါတယ္ဆိုၿပီး သူ၏ျဖစ္စဥ္ကုိ ဆက္လက္ေျပာျပရာ- စစ္သင္တန္း(၁)လ ေပးၿပီး တပ္မဟာ(၅)မွာ ေသနတ္ထုတ္ လဂ်ာယန္မွာ (၁)လခန္႔ အၾကာ KIA တပ္ဖြဲ႕အတြင္း အေန အစား ဆင္းရဲၿပီး လြတ္လပ္မႈမရိွ အသြားအလာ တင္းက်ပ္လြန္းတာေၾကာင့္ရယ္၊ KIA မလုပ္ခ်င္တာေၾကာင့္ရယ္၊ မိမိေနရပ္သုိ႔ ျပန္ခ်င္တာေၾကာင့္ရယ္တို႔ေၾကာင့္ စိတ္အရမ္းညစ္ၿပီး မိမိကုိယ္ကုိ ဗံုးခြဲ၍ ေသေၾကာင္းႀကံခဲ့ပါသည္။ ၄င္းဗံုးဒဏ္ရာေၾကာင့္ ေဆးရံုမွာ (၂)လခန္႔ ေနခဲ့ရၿပီး အသက္မေသဘဲ တပ္မဟာ(၅) သုိ႔ ျပန္ပုိ႔ခံခဲ့ရပါတယ္။ တပ္မဟာ 
(၅)မွာ တပတ္ခန္႔ေနၿပီး တပ္ရင္း (၁၉)သို႔ ေခၚသြားရာ ထိုေနရာမွာ (၇)လခန္႔ၾကာ ေနခဲ့ရပါတယ္။ ထိုေနာက္ ေအာ္ရာဘြန္သို႔ ေရာက္ၿပီး (၃)ပတ္ခန္႔အၾကာ (၂၄.၅.၂၀၁၃) ရက္ေန႔မွာ တနယ္ထဲသား ေမာင္ေအာင္၀င္းႏွင့္ အတူ ထြက္ေျပးလာခဲ့ပါတယ္။

ေမာင္ေအာင္၀င္းကေတာ့ ၀ိုင္းေမာ္အထက္ ၀ါးေရွာင္လမ္း ေမချမစ္ေဘး ရွေငၚတိုေမွာ္မွာ ေရြက်င္လုပ္သားအျဖစ္ ေရႊက်င္ေနစဥ္ (၁၂.၁၀.၂၀၁၃)ေန႔မွာ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္း ခံခဲ့ရတာပါ။ ဆက္လက္ၿပီး - ေရႊက်င္အလုပ္သမား (၂၀၀)ေလာက္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး လမ္းတ၀က္အေရာက္မွာ (၂၁)ႏွစ္ႏွင့္ (၂၅)ႏွစ္ၾကား အရြယ္ အေယာက္(၅၀)ေလာက္ ေရြးထုတ္ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားရာ ေမာင္ေအာင္၀င္းလည္း ပါ၀င္သြားခဲ့ပါတယ္။ ငါးက်န္တပ္ရင္းအထိ (၁၁)ရက္အၾကာ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ရပါတယ္။ ၄င္းငါးက်န္တပ္ရင္းမွာပဲ ေသနတ္ထုတ္ၿပီး ရင္း(၃၀)ကုိ ျပန္သြားရပါတယ္။ ရင္း(၃၀)မွာ (၃)လေလာက္ေနခဲ့ရၿပီး ေအာ္ရာဘြန္တပ္စခန္းသုိ႔ ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ၄င္းမွာ (၁)လခန္႔ေလာက္ ေနခဲ့ရၿပီး တနယ္ထဲသား ေမာင္ျမေထြးႏွင့္ ေတြ႕ကာ အတူ ျပန္လည္ထြက္ေျပးလာခဲ့ပါတယ္လို႔ ေျပာျပပါသည္။

ေမာင္ျမေထြးႏွင့္ ေမာင္ေအာင္၀င္းတို႔၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားအရ - - -
ဆင္ဘိုႏွင့္ မိုးေမာက္ကားလမ္းေဘး-ေညာင္ပင္သာရြာက ေဒသခံ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ေလးငါးဆယ့္ခန္႔ေလာက္ ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး မုန္တုိင္တပ္စခန္းႏွင့္ KIA တပ္မဟာ(၅)မွာ မိမိတို႔ သြားလာျမင္ေတြ႕ခြင့္ ရခဲ့ရေသာ ေနရာတို႔တြင္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ မျပည့္ေသးေသာ ကေလးစစ္သား (၁၅၀)ခန္႔ႏွင့္ ရင္း(၃၀)မွာတင္ ကေလးစစ္သား (၅၀)ေက်ာ္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ၀ါးေရွာင္ေက်းရြာႏွင့္ (၃/၄)မိုင္ခန္႔ေလာက္ေ၀းေသာ စုိက္ပ်ိဳးလယ္ယာမ်ားတြင္ မိုင္းမ်ားေထာင္ထားေၾကာင္း သိရိွခဲ့ရတယ္လို႔ လည္း ေျပာျပပါသည္။
အစုိးရႏွင့္ KIOတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး (၁.၆.၂၀၁၃)ေန႔ လိုင္ဇာအျပန္ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕တြင္ ေဒသခံရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖၚမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းေထာက္တစ္ဦးအေမးကုိ ေျဖၾကားရာတြင္ ဖမ္းဆီးထားေသာ ေဒသခံရွမ္းတုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး အစီအစဥ္ရွိပါတယ္လို႔ ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

ဧရာ၀တီျမစ္ဖ်ားဆီက

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ တာေလာႀကီးေက်းရြာမွ - -

၁။ ေမာင္ျမေထြး (ခ) အေထြး- အသက္ (၂၈)၊ ၁/မကန(ႏိုင္) ၁၉၈၈၆၀
အဖ- ဦးေက်ာ္ေအး ရွမ္း၊ ဗုဒၶ ၊ (၅’၅”) တာေလာရပ္ကြက္ (၄) ႏွင့္

၂။ ေမာင္ေအာင္၀င္း အသက္ (၂၁) ၁/မကန(ႏိုင္) ၁၉၂၈၆၀
အဖ- ဦးၾကာစိန္ ရွမ္း၊ ဗုဒၶ (၅’ ၆”) တာခ်ယ္ေက်းရြာ - မွ

ေဒသခံရွမ္းတုိင္းရင္းသားႏွစ္ဦးတို႔သည္ (၁.၆.၂၀၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ကန္ပိုက္တည္လမ္းမွ တဆင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သုိ႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ လာခဲ့ပါတယ္။ ေမာင္ျမေထြးႏွင့္ ေမာင္ေအာင္၀င္းတို႔သည္ ေရွးတန္းတပ္ လက္နက္ႀကီးအဖြဲ႔သုိ႔ ပို႔ရန္စီစဥ္ေနခ်ိန္ ေအာ္ရာဘြန္(KIA) တပ္စခန္းမွာ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ဖုန္ႏြန္ယန္၊ ဂ်ာထူးေခါင္၊ လိုင္ဇာ၊ တရုတ္ကမ္း၊ တဟုတ္ဂ်မ္း၊ တရုတ္ျပည္လမ္း-ကန္ပိုက္တည္လမ္းမ်ားအတိုင္း (၇)ရက္တိုင္တိုင္ လမ္းတြင္ေတြ႔ေသာ တရုတ္ငွက္ေပ်ာသီးမ်ားကိုသာ စားေသာက္ၿပီး၊ပင္ပန္း ခက္ခဲစြာျဖင့္ ပုန္းေအာင္း တိမ္းေရွာင္ ထြက္ေျပးခဲ့ရတာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာျပပါသည္။ ထိုႏွစ္ဦးအနက္-

ေမာင္ျမေထြးသည္ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္ စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ၄င္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး(၆)ဦး ဂလန္က်ရြာမွာ စပါးရိတ္သိမ္းေနစဥ္ ဂ်မာလြတ္ (၁)ရစ္ႏွင့္ ေမာင္ေဇာ္မင္း ဆိုသူ (တပ္သား) KIA ႏွစ္ဦးတို႔သည္ က်ည္ ခဏကူသယ္ေပးရန္- ဟုဆိုၿပီး မုန္ဆန္ယန္ စစ္သင္တန္းကြင္းသုိ႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းစစ္သင္တန္းကြင္းသုိ႔ (၂၅)ရက္ သြားခဲ့ရၿပီး စစ္သင္တန္း(၁)လ တက္ခဲ့ရပါတယ္ဆိုၿပီး သူ၏ျဖစ္စဥ္ကုိ ဆက္လက္ေျပာျပရာ- စစ္သင္တန္း(၁)လ ေပးၿပီး တပ္မဟာ(၅)မွာ ေသနတ္ထုတ္ လဂ်ာယန္မွာ (၁)လခန္႔ အၾကာ KIA တပ္ဖြဲ႕အတြင္း အေန အစား ဆင္းရဲၿပီး လြတ္လပ္မႈမရိွ အသြားအလာ တင္းက်ပ္လြန္းတာေၾကာင့္ရယ္၊ KIA မလုပ္ခ်င္တာေၾကာင့္ရယ္၊ မိမိေနရပ္သုိ႔ ျပန္ခ်င္တာေၾကာင့္ရယ္တို႔ေၾကာင့္ စိတ္အရမ္းညစ္ၿပီး မိမိကုိယ္ကုိ ဗံုးခြဲ၍ ေသေၾကာင္းႀကံခဲ့ပါသည္။ ၄င္းဗံုးဒဏ္ရာေၾကာင့္ ေဆးရံုမွာ (၂)လခန္႔ ေနခဲ့ရၿပီး အသက္မေသဘဲ တပ္မဟာ(၅) သုိ႔ ျပန္ပုိ႔ခံခဲ့ရပါတယ္။ တပ္မဟာ
(၅)မွာ တပတ္ခန္႔ေနၿပီး တပ္ရင္း (၁၉)သို႔ ေခၚသြားရာ ထိုေနရာမွာ (၇)လခန္႔ၾကာ ေနခဲ့ရပါတယ္။ ထိုေနာက္ ေအာ္ရာဘြန္သို႔ ေရာက္ၿပီး (၃)ပတ္ခန္႔အၾကာ (၂၄.၅.၂၀၁၃) ရက္ေန႔မွာ တနယ္ထဲသား ေမာင္ေအာင္၀င္းႏွင့္ အတူ ထြက္ေျပးလာခဲ့ပါတယ္။

ေမာင္ေအာင္၀င္းကေတာ့ ၀ိုင္းေမာ္အထက္ ၀ါးေရွာင္လမ္း ေမချမစ္ေဘး ရွေငၚတိုေမွာ္မွာ ေရြက်င္လုပ္သားအျဖစ္ ေရႊက်င္ေနစဥ္ (၁၂.၁၀.၂၀၁၃)ေန႔မွာ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္း ခံခဲ့ရတာပါ။ ဆက္လက္ၿပီး - ေရႊက်င္အလုပ္သမား (၂၀၀)ေလာက္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး လမ္းတ၀က္အေရာက္မွာ (၂၁)ႏွစ္ႏွင့္ (၂၅)ႏွစ္ၾကား အရြယ္ အေယာက္(၅၀)ေလာက္ ေရြးထုတ္ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားရာ ေမာင္ေအာင္၀င္းလည္း ပါ၀င္သြားခဲ့ပါတယ္။ ငါးက်န္တပ္ရင္းအထိ (၁၁)ရက္အၾကာ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ရပါတယ္။ ၄င္းငါးက်န္တပ္ရင္းမွာပဲ ေသနတ္ထုတ္ၿပီး ရင္း(၃၀)ကုိ ျပန္သြားရပါတယ္။ ရင္း(၃၀)မွာ (၃)လေလာက္ေနခဲ့ရၿပီး ေအာ္ရာဘြန္တပ္စခန္းသုိ႔ ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ၄င္းမွာ (၁)လခန္႔ေလာက္ ေနခဲ့ရၿပီး တနယ္ထဲသား ေမာင္ျမေထြးႏွင့္ ေတြ႕ကာ အတူ ျပန္လည္ထြက္ေျပးလာခဲ့ပါတယ္လို႔ ေျပာျပပါသည္။

ေမာင္ျမေထြးႏွင့္ ေမာင္ေအာင္၀င္းတို႔၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားအရ - - -
ဆင္ဘိုႏွင့္ မိုးေမာက္ကားလမ္းေဘး-ေညာင္ပင္သာရြာက ေဒသခံ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ေလးငါးဆယ့္ခန္႔ေလာက္ ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး မုန္တုိင္တပ္စခန္းႏွင့္ KIA တပ္မဟာ(၅)မွာ မိမိတို႔ သြားလာျမင္ေတြ႕ခြင့္ ရခဲ့ရေသာ ေနရာတို႔တြင္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ မျပည့္ေသးေသာ ကေလးစစ္သား (၁၅၀)ခန္႔ႏွင့္ ရင္း(၃၀)မွာတင္ ကေလးစစ္သား (၅၀)ေက်ာ္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ၀ါးေရွာင္ေက်းရြာႏွင့္ (၃/၄)မိုင္ခန္႔ေလာက္ေ၀းေသာ စုိက္ပ်ိဳးလယ္ယာမ်ားတြင္ မိုင္းမ်ားေထာင္ထားေၾကာင္း သိရိွခဲ့ရတယ္လို႔ လည္း ေျပာျပပါသည္။
အစုိးရႏွင့္ KIOတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး (၁.၆.၂၀၁၃)ေန႔ လိုင္ဇာအျပန္ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕တြင္ ေဒသခံရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖၚမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းေထာက္တစ္ဦးအေမးကုိ ေျဖၾကားရာတြင္ ဖမ္းဆီးထားေသာ ေဒသခံရွမ္းတုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး အစီအစဥ္ရွိပါတယ္လို႔ ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

ဧရာ၀တီျမစ္ဖ်ားဆီက

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...