ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ႏုိင္ငံျခားကားေတြထဲကလို နမ္းဖုိ႔ဆိုတာ ျမန္မာအျမင္နဲ႔ မယဥ္ပါးေသးပါဘူး အကယ္ဒမီထြန္းထြန္းူ၀င္း

Monday, 1 July 2013

ႏုိင္ငံျခားကားေတြထဲကလို နမ္းဖုိ႔ဆိုတာ ျမန္မာအျမင္နဲ႔ မယဥ္ပါးေသးပါဘူး အကယ္ဒမီထြန္းထြန္းူ၀င္း


Photo: ႏုိင္ငံျခားကားေတြထဲကလို နမ္းဖုိ႔ဆိုတာ ျမန္မာအျမင္နဲ႔ မယဥ္ပါးေသးပါဘူး
အကယ္ဒမီထြန္းထြန္းူ၀င္း
Monday, 01 July 2013 

မ်က္လံုးေလးကလယ္ကလယ္၊ မာယာမ်ားတဲ့အလကၤာ ဇာတ္ကားမ်ဳိးေတြ
ေပၚလာတဲ့အေပၚ ဦးထြန္းထြန္း၀င္းအေနနဲ႔ ဘယ္လိုျမင္လဲဆို ေတာ့ - 

အဲဒါကေတာ့ ျမန္မာပရိသတ္ေတြက Love Scene ေတြကို ခ်က္ခ်င္းႀကီး
လက္မခံႏိုင္ေသးပါဘူး။ ၾကင္နာစြာ နမ္း႐ႈပ္တာကိုခြင့္ျပဳတယ္ဆိုတာနဲ႔ အဂၤလိပ္ကားေတြလို နမ္းဖို႔ဆိုတာ ျမန္မာအျမင္နဲ႔မယဥ္ပါးေသးပါဘူး။ နည္းနည္း႐ိုင္းေန ေသးပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ေတာ့ နမ္းတာ၊ ႐ႈပ္တာ
ကေတာ့ တစ္ခန္းစ၊ ႏွစ္ခန္းစပါလာမွာပဲေလ။ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပါမွာပါပဲ။ နမ္း႐ံု ေတာ့နမ္းပါ။ ဒါေပမဲ့ နဖူးေလးနမ္း၊ ပါးေလးနမ္းေပါ့။ သိပ္ၿပီးေတာ့ ညစ္ညမ္းတဲ့ပံုေတြ၊ Sexy
ျဖစ္တဲ့ ျပကြက္ေတြ မျပရင္ၿပီးတာပါပဲ။ နမ္းတာကေတာ့ လူတိုင္းခြင့္
လႊတ္ပါတယ္။ နည္းနည္း Sexy ျဖစ္ၿပီး အေမွာင္ဘက္ေရာက္သြားတဲ့ ျပ ကြက္မ်ဳိးက်ေတာ့ ၾကင္နာစြာနမ္း႐ႈပ္တာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အလိုရမၼက္နဲ႔ နမ္း႐ႈပ္တာျဖစ္သြားရင္ ျမန္မာပရိသတ္ေတြအေနနဲ႔ မႀကိဳက္ဘူး ေပါ့။ 

ဆင္ဆာေတြ ျပန္တင္းက်ပ္လာႏိုင္တယ္ထင္လားဆိုေတာ့ - အခုေတာ့ ၾကားေနရတာက ငါတို႔ ေပးလိုက္တာက ၾကင္နာစြာနမ္း႐ႈပ္ဖို႔ပါ။ ၾကမ္းတမ္းစြာ နမ္း႐ႈပ္ဖို႔ မဟုတ္ဘူးဆုိၿပီးျပန္ပိတ္မလို၊ ဘာလိုလိုနဲ႔ ၾကားေနရတယ္။ မာယာမ်ားတဲ့ အလကၤာက Internet တင္လို႔ပါ။ ဆင္ဆာတင္ရင္ေတာ့ ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အျဖတ္ခံရမွာပါ။ Internet 
ဆိုတာ ဖြလိုက္တဲ့သေဘာပါ။ အဲဒီ ကားကို ဆင္ဆာတင္ရင္ေတာ့ ျဖတ္ မွာပါ ျပလို႔မရပါဘူး။ ဒီလိုကားေတြ ေပၚလာတာက ဆင္ဆာမူ၀ါဒေတြ
ေလ်ာ့ေပးလိုက္တာကတစ္ေၾကာင္း၊ ေခတ္ကလည္း နမ္းတာ၊ ဖက္တာ သိပ္အဆန္းတၾကယ္ မဟုတ္ေတာ့ဘူးေလ။ ခုတင္ခန္းတို႔၊ ျခင္ေထာင္ ခန္းတို႔ကို ပရိသတ္က လက္မခံဘူး။ ၾကင္ၾကင္နာနာနမ္းရင္ ဘယ္သူမွ ဘာမွမေျပာပါဘူး။ ဦးတို႔ကအသက္ ႀကီးေနၿပီ။ ဒီစိတ္လည္းမရိွေတာ့ 
သလို ဘာေၾကာင့္လဲ မေ၀ဖန္ေတာ့ပါဘူးကြာ။

8 DAYS A WEEK ENTERTAINMENT
မ်က္လံုးေလးကလယ္ကလယ္၊ မာယာမ်ားတဲ့အလကၤာ ဇာတ္ကားမ်ဳိးေတြ
ေပၚလာတဲ့အေပၚ ဦးထြန္းထြန္း၀င္းအေနနဲ႔ ဘယ္လိုျမင္လဲဆို ေတာ့ -

အဲဒါကေတာ့ ျမန္မာပရိသတ္ေတြက Love Scene ေတြကို ခ်က္ခ်င္းႀကီး
လက္မခံႏိုင္ေသးပါဘူး။ ၾကင္နာစြာ နမ္း႐ႈပ္တာကိုခြင့္ျပဳတယ္ဆိုတာနဲ႔ အဂၤလိပ္ကားေတြလို နမ္းဖို႔ဆိုတာ ျမန္မာအျမင္နဲ႔မယဥ္ပါးေသးပါဘူး။ နည္းနည္း႐ိုင္းေန ေသးပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ေတာ့ နမ္းတာ၊ ႐ႈပ္တာ
ကေတာ့ တစ္ခန္းစ၊ ႏွစ္ခန္းစပါလာမွာပဲေလ။ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပါမွာပါပဲ။ နမ္း႐ံု ေတာ့နမ္းပါ။ ဒါေပမဲ့ နဖူးေလးနမ္း၊ ပါးေလးနမ္းေပါ့။ သိပ္ၿပီးေတာ့ ညစ္ညမ္းတဲ့ပံုေတြ၊ Sexy
ျဖစ္တဲ့ ျပကြက္ေတြ မျပရင္ၿပီးတာပါပဲ။ နမ္းတာကေတာ့ လူတိုင္းခြင့္
လႊတ္ပါတယ္။ နည္းနည္း Sexy ျဖစ္ၿပီး အေမွာင္ဘက္ေရာက္သြားတဲ့ ျပ ကြက္မ်ဳိးက်ေတာ့ ၾကင္နာစြာနမ္း႐ႈပ္တာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အလိုရမၼက္နဲ႔ နမ္း႐ႈပ္တာျဖစ္သြားရင္ ျမန္မာပရိသတ္ေတြအေနနဲ႔ မႀကိဳက္ဘူး ေပါ့။

ဆင္ဆာေတြ ျပန္တင္းက်ပ္လာႏိုင္တယ္ထင္လားဆိုေတာ့ - အခုေတာ့ ၾကားေနရတာက ငါတို႔ ေပးလိုက္တာက ၾကင္နာစြာနမ္း႐ႈပ္ဖို႔ပါ။ ၾကမ္းတမ္းစြာ နမ္း႐ႈပ္ဖို႔ မဟုတ္ဘူးဆုိၿပီးျပန္ပိတ္မလို၊ ဘာလိုလိုနဲ႔ ၾကားေနရတယ္။ မာယာမ်ားတဲ့ အလကၤာက Internet တင္လို႔ပါ။ ဆင္ဆာတင္ရင္ေတာ့ ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အျဖတ္ခံရမွာပါ။ Internet
ဆိုတာ ဖြလိုက္တဲ့သေဘာပါ။ အဲဒီ ကားကို ဆင္ဆာတင္ရင္ေတာ့ ျဖတ္ မွာပါ ျပလို႔မရပါဘူး။ ဒီလိုကားေတြ ေပၚလာတာက ဆင္ဆာမူ၀ါဒေတြ
ေလ်ာ့ေပးလိုက္တာကတစ္ေၾကာင္း၊ ေခတ္ကလည္း နမ္းတာ၊ ဖက္တာ သိပ္အဆန္းတၾကယ္ မဟုတ္ေတာ့ဘူးေလ။ ခုတင္ခန္းတို႔၊ ျခင္ေထာင္ ခန္းတို႔ကို ပရိသတ္က လက္မခံဘူး။ ၾကင္ၾကင္နာနာနမ္းရင္ ဘယ္သူမွ ဘာမွမေျပာပါဘူး။ ဦးတို႔ကအသက္ ႀကီးေနၿပီ။ ဒီစိတ္လည္းမရိွေတာ့
သလို ဘာေၾကာင့္လဲ မေ၀ဖန္ေတာ့ပါဘူးကြာ။

8 DAYS A WEEK ENTERTAINMENT

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...