ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ခရီးသည္တင္ စူပါဘတ္စ္ကား

Monday, 1 July 2013

ခရီးသည္တင္ စူပါဘတ္စ္ကား


Photo: ခရီးသည္တင္ စူပါဘတ္စ္ကား 

1/7/2013

Super Bus Project ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကတည္းက Delft University of Technology (TU Delft) က စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့တာ ျဖစ္
ပါတယ္။ Formula 1 ၿပိဳင္ကား နည္းပညာေတြကို အသံုးျပဳထားၿပီး တစ္နာရီကို 160mph ႏွဳန္းနဲ႔ ေမာင္းႏွင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးသည္ ၂၃ေယာက္ကို သက္ေတာင့္သက္သာ စီးနိဳင္ေအာင္ စီမံထားၿပီး၊ လူခ်မ္းသာေတြအတြက္ အဆင့္ျမင့္ Luxury Bus ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ပိုေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၄ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္တည္ေဆာက္ၿပီး၊ စမ္းသပ္မွဳေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Ducth နည္းပညာျဖင့္ တည္ေဆာက္ ထားတာျဖစ္ၿပီး 15meter ရွည္လ်ားပါတယ္။ တံခါး (၈)ေပါက္ တစ္ဖက္စီမွာ ပါရွိပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ စီဒင္ကားတစ္စီး ပံုစံကဲ့သို႔ စမ္းသစ္လွပၿပီး သက္သက္သာသာနဲ႔ Bus ကားစီးနိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးသည္ တစ္ေယာက္ျခင္းစီအတြက္ Multimedia Equipments ေတြ တပ္ဆင္ေပးထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Dubai မွာေတာ့ Superbus အတြက္ Superbustrack လမ္းေၾကာင္း သီးသန္႔နဲ႔
ျမန္ႏွဳန္းျမင့္ ခရီးသည္ေတြကို ပို႔ေဆာင္ေပးေတာ့မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တံခါးေျခာက္ေပါက္ပါ Limo ကားေတြထပ္ အခုကေတာ့ တံခါး ၂၀ေပါက္ ပါမဲ့ အဆင့္ျမင့္ Electronic Power သံုး Bus ကားပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကားကိုယ္ထည္ကို Carbon Fiber-epoxy composite နဲ႔ တည္ေဆာက္
ထားၿပီး ေရွ႕ပိုင္းနဲ႔ ေနာက္ပိုင္း ကိုယ္ထည္ကိုေတာ့ Aluminium ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပါ့ပါးၿပီး မာေၾကာကာ ခံနိဳင္ရည္
ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ထည္က လမ္းနဲ႔ 40cm ပဲကြာမွာျဖစ္ၿပီး
ျမန္ႏွဳန္းျမင့္ 250km/h နဲ႔ SuperTrack လမ္းမွာ ေမာင္းမယ္ဆိုရင္ 7cm အထိ ေလွ်ာ့ခ်သြားမွာ ျဖစ္တယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။ (ျမန္မာျပည္က လမ္းေတြမွာေတာ့ ဘယ္လိုမွ သြားလို႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။)

Formula 1 နည္းပညာ၊ Aerospace နည္းပညာ အစရွိတဲ့ အဆင့္ျမင့္
နည္းပညာ ေတြကို သံုးစြဲၿပီး ခရီးသည္ေတြ လိုရာကို ပို႔ေဆာင္ေပးဖို႔ အနာဂတ္အတြက္ ပို႔ေဆာင္မွဳ ပံုစံ အသစ္ျဖစ္ပါတယ္။

Video

http://www.youtube.com/watch?v=qWn96Zo7fbY
http://www.youtube.com/watch?v=Cclp4SJGB90&context=C34c971eADOEgsToPDskKeKFN6d1z8Jkq9HqC6LytH
http://www.superbusproject.com/

ColayAutomobile

Super Bus Project ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကတည္းက Delft University of Technology (TU Delft) က စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့တာ ျဖစ္
ပါတယ္။ Formula 1 ၿပိဳင္ကား နည္းပညာေတြကို အသံုးျပဳထားၿပီး တစ္နာရီကို 160mph ႏွဳန္းနဲ႔ ေမာင္းႏွင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးသည္ ၂၃ေယာက္ကို သက္ေတာင့္သက္သာ စီးနိဳင္ေအာင္ စီမံထားၿပီး၊ လူခ်မ္းသာေတြအတြက္ အဆင့္ျမင့္ Luxury Bus ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ပိုေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၄ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္တည္ေဆာက္ၿပီး၊ စမ္းသပ္မွဳေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Ducth နည္းပညာျဖင့္ တည္ေဆာက္ ထားတာျဖစ္ၿပီး 15meter ရွည္လ်ားပါတယ္။ တံခါး (၈)ေပါက္ တစ္ဖက္စီမွာ ပါရွိပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ စီဒင္ကားတစ္စီး ပံုစံကဲ့သို႔ စမ္းသစ္လွပၿပီး သက္သက္သာသာနဲ႔ Bus ကားစီးနိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးသည္ တစ္ေယာက္ျခင္းစီအတြက္ Multimedia Equipments ေတြ တပ္ဆင္ေပးထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Dubai မွာေတာ့ Superbus အတြက္ Superbustrack လမ္းေၾကာင္း သီးသန္႔နဲ႔
ျမန္ႏွဳန္းျမင့္ ခရီးသည္ေတြကို ပို႔ေဆာင္ေပးေတာ့မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တံခါးေျခာက္ေပါက္ပါ Limo ကားေတြထပ္ အခုကေတာ့ တံခါး ၂၀ေပါက္ ပါမဲ့ အဆင့္ျမင့္ Electronic Power သံုး Bus ကားပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကားကိုယ္ထည္ကို Carbon Fiber-epoxy composite နဲ႔ တည္ေဆာက္
ထားၿပီး ေရွ႕ပိုင္းနဲ႔ ေနာက္ပိုင္း ကိုယ္ထည္ကိုေတာ့ Aluminium ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပါ့ပါးၿပီး မာေၾကာကာ ခံနိဳင္ရည္
ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ထည္က လမ္းနဲ႔ 40cm ပဲကြာမွာျဖစ္ၿပီး
ျမန္ႏွဳန္းျမင့္ 250km/h နဲ႔ SuperTrack လမ္းမွာ ေမာင္းမယ္ဆိုရင္ 7cm အထိ ေလွ်ာ့ခ်သြားမွာ ျဖစ္တယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။ (ျမန္မာျပည္က လမ္းေတြမွာေတာ့ ဘယ္လိုမွ သြားလို႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။)

Formula 1 နည္းပညာ၊ Aerospace နည္းပညာ အစရွိတဲ့ အဆင့္ျမင့္
နည္းပညာ ေတြကို သံုးစြဲၿပီး ခရီးသည္ေတြ လိုရာကို ပို႔ေဆာင္ေပးဖို႔ အနာဂတ္အတြက္ ပို႔ေဆာင္မွဳ ပံုစံ အသစ္ျဖစ္ပါတယ္။

Video

http://www.youtube.com/watch?v=qWn96Zo7fbY
http://www.youtube.com/watch?v=Cclp4SJGB90&context=C34c971eADOEgsToPDskKeKFN6d1z8Jkq9HqC6LytH
http://www.superbusproject.com/

ColayAutomobile

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...