ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဒံုးက်ည္အႏၲရာယ္ ကာကြယ္ ဟန္႔တားေရး အတြက္ အကြာအေဝး ၃၄ဝ မိုင္ အထိ ေစာင့္ၾကည့္ ေထာက္လွမ္းႏိုင္ေသာ ေလသေဘၤာႏွစ္စင္း အေမရိကန္ တပ္ျဖန္႔ခ်ထားမည္

Sunday, 28 July 2013

ဒံုးက်ည္အႏၲရာယ္ ကာကြယ္ ဟန္႔တားေရး အတြက္ အကြာအေဝး ၃၄ဝ မိုင္ အထိ ေစာင့္ၾကည့္ ေထာက္လွမ္းႏိုင္ေသာ ေလသေဘၤာႏွစ္စင္း အေမရိကန္ တပ္ျဖန္႔ခ်ထားမည္


Photo: ဒံုးက်ည္အႏၲရာယ္ ကာကြယ္ ဟန္႔တားေရး အတြက္ အကြာအေဝး ၃၄ဝ မိုင္ အထိ ေစာင့္ၾကည့္ ေထာက္လွမ္းႏိုင္ေသာ ေလသေဘၤာႏွစ္စင္း အေမရိကန္ တပ္ျဖန္႔ခ်ထားမည္

ဝါရွင္တန္   ဇူလိုင္   ၂၇

အေမရိကန္ စစ္ဘက္သည္ ၿမဳိ႕ေတာ္ ဝါရွင္တန္ဒီစီအား ဒံုးက်ည္အႏၲရာယ္ ကာကြယ္ဟန္႔တားေရး အတြက္ အရပ္ မ်က္ႏွာတိုင္းတြင္ အကြာအေဝး ၃၄ဝ
မိုင္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းႏိုင္ ေသာ Raytheon  ကုမၸဏီထုတ (JLENS) အမ်ဳိးအစား ေလသေဘၤာ ႏွစ္စင္း တပ္ျဖန္႔ခ်ထားရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဇူလိုင္၂၆ ရက္အင္တာနက္ သတင္းတစ္ ရပ္အရသိရသည္။ 

အဆိုပါ ေလသေဘၤာမ်ားသည္  ဟီလီယံ ဓာတ္ေငြ႕သံုးေလ သေဘၤာမ်ားျဖစ္ၿပီး အရွည္ ၈၂ ေပရွိ၍ ေလထဲတြင္ ရက္ ၃ဝ ၾကာသည္အထိ ပ်ံသန္း၍ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပထမတစ္စင္းတြင္ ၿမဳိ႕ေတာ္အား ၿခိမ္းေျခာက္ လာႏိုင္သည့္ဒံုးက်ည္မ်ား၊ သေဘၤာ မ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္မ်ားဝင္ ေရာက္လာမႈကို ရွာေဖြႏိုင္ေသာ တာေဝး ေစာင့္ၾကည့္ ေထာက္လွမ္းေရး ေရဒါစနစ္ မ်ားတပ္ဆင္ထားၿပီး က်န္တစ္စင္း တြင္ ေျမျပင္ႏွင့္ေရျပင္မွ ေလယာဥ္ပစ္ ပဲ့ထိန္း ဒံုးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ပစ္ခတ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စနစ္တစ္ခု တပ္ဆင္ထား ေၾကာင္းသိရသည္။ 

အဆိုပါပစ္ခတ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စနစ္သည္ ဝင္ေရာက္လာမည့္ ပစ္မွတ္မ်ားအား ေျခရာခံ၍ ပစ္ခတ္ မႈၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အတိအက်လမ္း ၫႊန္ေပးႏိုင္ၿပီး ေလယာဥ္မ်ား၊ ဒံုးက်ည္မ်ား၊ သေဘၤာမ်ားႏွင့္ အႀကီးစား ဒံုးလက္နက္မ်ား ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္လာမႈကိုလည္း တိတိက်က် ၾကားျဖတ္ တိုက္ခိုက္ ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါစနစ္သည္ တင့္ကားမ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေရး ယာဥ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကုန္းလမ္းသြား ယာဥ္မ်ားကိုလည္း ေျခရာခံ ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေျမျပင္မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အေဝးထိန္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွတစ္ဆင့္ အဆိုပါ ေလသေဘၤာ မ်ားရွိေရဒါႏွင့္ ပစ္မွတ္ရွာေဖြေရး စနစ္ မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဝါရွင္တန္ဒီစီ၌ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္အုပ္ တစ္အုပ္ႏွင့္ ေလေၾကာင္းခ်ီ ႀကိဳတင္သတိ ေပးေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေလယာဥ္မ်ား ကင္းေထာက္ ပ်ံသန္းေနေသာ္လည္း အဆိုပါ ေလယာဥ္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေထာက္ပံ့မႈေၾကာင့္ အခ်ိန္ျပည့္ေထာက္ လွမ္းႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္ အျပင္ ေထာက္လွမ္း ႏိုင္မႈ အကြာအေဝး ကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ JLENS အမ်ဳိးအစား ေလသေဘၤာမ်ားအား တပ္ျဖန္႔ခ်ထား ရန္စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမဝတီ
ဝါရွင္တန္ ဇူလိုင္ ၂၇

အေမရိကန္ စစ္ဘက္သည္ ၿမဳိ႕ေတာ္ ဝါရွင္တန္ဒီစီအား ဒံုးက်ည္အႏၲရာယ္ ကာကြယ္ဟန္႔တားေရး အတြက္ အရပ္ မ်က္ႏွာတိုင္းတြင္ အကြာအေဝး ၃၄ဝ
မိုင္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းႏိုင္ ေသာ Raytheon ကုမၸဏီထုတ (JLENS) အမ်ဳိးအစား ေလသေဘၤာ ႏွစ္စင္း တပ္ျဖန္႔ခ်ထားရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဇူလိုင္၂၆ ရက္အင္တာနက္ သတင္းတစ္ ရပ္အရသိရသည္။

အဆိုပါ ေလသေဘၤာမ်ားသည္ ဟီလီယံ ဓာတ္ေငြ႕သံုးေလ သေဘၤာမ်ားျဖစ္ၿပီး အရွည္ ၈၂ ေပရွိ၍ ေလထဲတြင္ ရက္ ၃ဝ ၾကာသည္အထိ ပ်ံသန္း၍ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပထမတစ္စင္းတြင္ ၿမဳိ႕ေတာ္အား ၿခိမ္းေျခာက္ လာႏိုင္သည့္ဒံုးက်ည္မ်ား၊ သေဘၤာ မ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္မ်ားဝင္ ေရာက္လာမႈကို ရွာေဖြႏိုင္ေသာ တာေဝး ေစာင့္ၾကည့္ ေထာက္လွမ္းေရး ေရဒါစနစ္ မ်ားတပ္ဆင္ထားၿပီး က်န္တစ္စင္း တြင္ ေျမျပင္ႏွင့္ေရျပင္မွ ေလယာဥ္ပစ္ ပဲ့ထိန္း ဒံုးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ပစ္ခတ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စနစ္တစ္ခု တပ္ဆင္ထား ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါပစ္ခတ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စနစ္သည္ ဝင္ေရာက္လာမည့္ ပစ္မွတ္မ်ားအား ေျခရာခံ၍ ပစ္ခတ္ မႈၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အတိအက်လမ္း ၫႊန္ေပးႏိုင္ၿပီး ေလယာဥ္မ်ား၊ ဒံုးက်ည္မ်ား၊ သေဘၤာမ်ားႏွင့္ အႀကီးစား ဒံုးလက္နက္မ်ား ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္လာမႈကိုလည္း တိတိက်က် ၾကားျဖတ္ တိုက္ခိုက္ ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါစနစ္သည္ တင့္ကားမ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေရး ယာဥ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကုန္းလမ္းသြား ယာဥ္မ်ားကိုလည္း ေျခရာခံ ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေျမျပင္မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အေဝးထိန္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွတစ္ဆင့္ အဆိုပါ ေလသေဘၤာ မ်ားရွိေရဒါႏွင့္ ပစ္မွတ္ရွာေဖြေရး စနစ္ မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဝါရွင္တန္ဒီစီ၌ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္အုပ္ တစ္အုပ္ႏွင့္ ေလေၾကာင္းခ်ီ ႀကိဳတင္သတိ ေပးေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေလယာဥ္မ်ား ကင္းေထာက္ ပ်ံသန္းေနေသာ္လည္း အဆိုပါ ေလယာဥ္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေထာက္ပံ့မႈေၾကာင့္ အခ်ိန္ျပည့္ေထာက္ လွမ္းႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္ အျပင္ ေထာက္လွမ္း ႏိုင္မႈ အကြာအေဝး ကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ JLENS အမ်ဳိးအစား ေလသေဘၤာမ်ားအား တပ္ျဖန္႔ခ်ထား ရန္စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမဝတီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...