ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနားက်င္းပမည္ "

Friday, 5 July 2013

ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနားက်င္းပမည္ "


Photo: ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနားက်င္းပမည္ "

Friday, July 05, 2013

ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ေနထိုင္ခဲ့ရာစမ္းေခ်ာင္းရွိေနအိမ္တြင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနား က်င္းပမည္ဟု ၎၏ေျမးျဖစ္ သူကေျပာသည္။

''အရင္ကလည္း အဘိုးဆံုးတဲ့ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တိုင္းမွာ ဒီအိမ္ေလးမွာ လုပ္ျဖစ္တယ္။ဒီႏွစ္လည္း ဒီအစဥ္ အ လာအတိုင္း လုပ္ေပးမွာပါဟု''ေျမး ျဖစ္ သူ ေဒၚျမျမေအးက ေျပာသည္။ထို႔အျပင္ ၎ေနအိမ္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အဖိုးျဖစ္သူ၏ ဂူဗိမာန္ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕သို႔ေပးအပ္ ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ေဒၚ ျမျမေအးက ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ေနထိုင္ခဲ့သည့္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ခ်မ္းသာလမ္းရွိေနအိမ္သည္ နာဂစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ရသည့္အတြက္ ယခုအခါ အထပ္ျမင့္
တိုက္ခန္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ေျမညီထပ္အခန္းအား သူမႏွင့္ အစ္ကိုျဖစ္သူ ေနထိုင္ကာ ၎တို႔မရိွ သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဖိုးျဖစ္သူ၏ ဂူဗိမာန္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕သို႔ ေမတၱာျဖင့္ ေပးအပ္သြားမည္ဟု ေဒၚျမျမေအးက ေျပာသည္။

''အန္တီတို႔ႏွစ္ေယာက္က အဘိုး ရဲ႕ သမီးႀကီးကေမြးတာ။ ဒီမွာေနတဲ့ ႏွစ္ ေယာက္စလံုးက လူလြတ္ေတြဆိုေတာ့ အန္တီတို႔မရွိေတာ့တဲ့အခါ အဘိုးရဲ႕ ဂူ ဗိမာန္ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ကို ေပးသြားမွာပါ''ဟု ေဒၚျမျမေအးက ဆိုသည္။ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း တြင္ ေဒၚျမရီ၊ ေဒၚျမသီ၊ ဦးစိန္ၫြန္႔၊ ေဒၚျမၾကည္ဟူ၍ သားသမီးေလးဦး ရွိကာ ေဒၚျမျမေအးသည္ သမီးႀကီး ေဒၚျမရီမွ ေမြးဖြားခဲ့သူျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း၏ ဂူဗိမာန္ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ဘ႑ာေရးမွဴးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေနသူ ျဖစ္သည္။

ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းသည္ ၁၈၇၅ ခုႏွစ္ ျပည္ ခ႐ိုင္၊ ေရႊ ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝါးလယ္ရြာတြင္ဖြားျမင္ခဲ့ၿပီး
အသက္ ၈၉ ႏွစ္အရြယ္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

Popular Myanmar News Journal
ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ေနထိုင္ခဲ့ရာစမ္းေခ်ာင္းရွိေနအိမ္တြင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနား က်င္းပမည္ဟု ၎၏ေျမးျဖစ္ သူကေျပာသည္။

''အရင္ကလည္း အဘိုးဆံုးတဲ့ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တိုင္းမွာ ဒီအိမ္ေလးမွာ လုပ္ျဖစ္တယ္။ဒီႏွစ္လည္း ဒီအစဥ္ အ လာအတိုင္း လုပ္ေပးမွာပါဟု''ေျမး ျဖစ္ သူ ေဒၚျမျမေအးက ေျပာသည္။ထို႔အျပင္ ၎ေနအိမ္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အဖိုးျဖစ္သူ၏ ဂူဗိမာန္ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕သို႔ေပးအပ္ ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ေဒၚ ျမျမေအးက ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ေနထိုင္ခဲ့သည့္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ခ်မ္းသာလမ္းရွိေနအိမ္သည္ နာဂစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ရသည့္အတြက္ ယခုအခါ အထပ္ျမင့္
တိုက္ခန္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ေျမညီထပ္အခန္းအား သူမႏွင့္ အစ္ကိုျဖစ္သူ ေနထိုင္ကာ ၎တို႔မရိွ သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဖိုးျဖစ္သူ၏ ဂူဗိမာန္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕သို႔ ေမတၱာျဖင့္ ေပးအပ္သြားမည္ဟု ေဒၚျမျမေအးက ေျပာသည္။

''အန္တီတို႔ႏွစ္ေယာက္က အဘိုး ရဲ႕ သမီးႀကီးကေမြးတာ။ ဒီမွာေနတဲ့ ႏွစ္ ေယာက္စလံုးက လူလြတ္ေတြဆိုေတာ့ အန္တီတို႔မရွိေတာ့တဲ့အခါ အဘိုးရဲ႕ ဂူ ဗိမာန္ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ကို ေပးသြားမွာပါ''ဟု ေဒၚျမျမေအးက ဆိုသည္။ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း တြင္ ေဒၚျမရီ၊ ေဒၚျမသီ၊ ဦးစိန္ၫြန္႔၊ ေဒၚျမၾကည္ဟူ၍ သားသမီးေလးဦး ရွိကာ ေဒၚျမျမေအးသည္ သမီးႀကီး ေဒၚျမရီမွ ေမြးဖြားခဲ့သူျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း၏ ဂူဗိမာန္ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ဘ႑ာေရးမွဴးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေနသူ ျဖစ္သည္။

ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းသည္ ၁၈၇၅ ခုႏွစ္ ျပည္ ခ႐ိုင္၊ ေရႊ ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝါးလယ္ရြာတြင္ဖြားျမင္ခဲ့ၿပီး
အသက္ ၈၉ ႏွစ္အရြယ္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...