ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: TV အမွတ္တံဆိပ္ပါေကာ္ဗူး ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ ေကာ္ရႈသူလူငယ္မ်ားကို အေရးယူႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟုဆို

Friday, 5 July 2013

TV အမွတ္တံဆိပ္ပါေကာ္ဗူး ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ ေကာ္ရႈသူလူငယ္မ်ားကို အေရးယူႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟုဆို


Photo: TV အမွတ္တံဆိပ္ပါေကာ္ဗူး ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ ေကာ္ရႈသူလူငယ္မ်ားကို အေရးယူႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟုဆို

Friday, July 05, 2013

TV အမွတ္တံဆိပ္ပါေကာ္ကို မူးယစ္ေဆး၀ါးနွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ ေကာ္ရႈသူလူငယ္မ်ားကို အေရးယူႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္ကေျပာသည္။
ဌင္းကဇူလိူင္ ၄ရက္ေန.ကက်င္းပသည့္ ျပည္သူ.လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ထီးခ်ဳိင့္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုးစိုး က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူငယ္အခ်ဳိ .ေကာ္ရႈသုံးစြဲျခင္းမ်ားအေပၚ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တားဆီးကာကြယ္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္းအဆိုကိုျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။

“သို႕ေသာ္ ေကာ္ရႈသုံးစြဲၿပီး ျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ပါက ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအျပင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားျဖင့္ပါ အေရးယူမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟုေဒါက္တာ၀င္းျမင့္က ဆိုသည္။

ထီးခ်ဳိင့္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုးစိုး က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူငယ္အခ်ဳိ
႕ေကာ္ရႈသုံးစြဲျခင္းမ်ားအေပၚ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တားဆီးကာကြယ္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ေကာ္ရႈသုံးစြဲသည့္ လူငယ္မ်ားကို အေရးယူေပး ရန္ ရဲစခန္းအပ္ႏွံရာ ဥပေဒမရွိသည့္အတြက္ အေရးယူမရေၾကာင္း၊ ထို႕အတူ ေကာ္ရႈသုံးစြဲသည့္ လူငယ္ အခ်ိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႕လာရာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္အဆုံးစီရင္ျခင္းမ်ားပါ ရွိေနသည့္အတြက္ လူ႕စြမ္း အားအရင္းအျမစ္ဆုံးရႈံးမႈမ်ား
ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။
ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္ကလည္း လူငယ္မ်ားေကာ္ရႈသုံးစြဲေနျခင္းကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္စတင္ေလ့လာခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆးစြဲ ေရာဂါကုသေရး ႏွင့္ သုေတသနျပဳေရး၏ ေလ့လာေတြ႕
ရွိခ်က္မ်ားအရ လူငယ္အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး အစာထုိးစိတ္ႂကြရူးသြပ္ေဆး အေနျဖင့္လည္း သုံးစြဲေနၾကေၾကာင္း၊ ၎ပစၥည္းကို ၀ယ္ယူရန္မွာလည္း ကား၊ ဆိုင္ကယ္ပစၥည္းဆိုင္မ်ားတြင္ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာျဖင့္ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ လူငယ္မ်ား၏စူးစမ္းသုံးစြဲလိုျခင္းမ်ား
သည္ ေကာ္ရႈသုံးစြဲသည့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႕ျဖစ္၍
ေကာ္ရႈသုံးစြဲမႈ သတင္းရသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသုံးစြဲပါက ဆရာမိဘေတြ႕ဆုံညွိႏိႈင္းျခင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြင္း ကင္းေထာက္ခ်၍
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား က ေတြ႕ဆုံပညာေပးျခင္း၊ အေရာင္းဆိုင္မ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းသား
လူငယ္မ်ားအား ေကာ္ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳႏိုင္ရန္ တားျမစ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား
ကို ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ပူးတြဲသုံးစြဲေနပါ ကလည္း ကုသႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ဌာနေပါင္းစုံမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျကားသည္။

ဌင္းအဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ က လည္း ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အင္မတန္အေရးႀကီးၿပီး အမ်ိဳးသားေရး ကိစၥတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ၿပီး အစိုးရ အဖြဲ႕ထံလည္း အေၾကာင္းၾကားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းေဆြးေႏြးညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။
Venus News Weekly

TV အမွတ္တံဆိပ္ပါေကာ္ကို မူးယစ္ေဆး၀ါးနွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ ေကာ္ရႈသူလူငယ္မ်ားကို အေရးယူႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္ကေျပာသည္။
ဌင္းကဇူလိူင္ ၄ရက္ေန.ကက်င္းပသည့္ ျပည္သူ.လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ထီးခ်ဳိင့္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုးစိုး က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူငယ္အခ်ဳိ .ေကာ္ရႈသုံးစြဲျခင္းမ်ားအေပၚ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တားဆီးကာကြယ္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္းအဆိုကိုျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။

“သို႕ေသာ္ ေကာ္ရႈသုံးစြဲၿပီး ျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ပါက ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအျပင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားျဖင့္ပါ အေရးယူမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟုေဒါက္တာ၀င္းျမင့္က ဆိုသည္။

ထီးခ်ဳိင့္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုးစိုး က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူငယ္အခ်ဳိ
႕ေကာ္ရႈသုံးစြဲျခင္းမ်ားအေပၚ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တားဆီးကာကြယ္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ေကာ္ရႈသုံးစြဲသည့္ လူငယ္မ်ားကို အေရးယူေပး ရန္ ရဲစခန္းအပ္ႏွံရာ ဥပေဒမရွိသည့္အတြက္ အေရးယူမရေၾကာင္း၊ ထို႕အတူ ေကာ္ရႈသုံးစြဲသည့္ လူငယ္ အခ်ိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႕လာရာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္အဆုံးစီရင္ျခင္းမ်ားပါ ရွိေနသည့္အတြက္ လူ႕စြမ္း အားအရင္းအျမစ္ဆုံးရႈံးမႈမ်ား
ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။
ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္ကလည္း လူငယ္မ်ားေကာ္ရႈသုံးစြဲေနျခင္းကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္စတင္ေလ့လာခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆးစြဲ ေရာဂါကုသေရး ႏွင့္ သုေတသနျပဳေရး၏ ေလ့လာေတြ႕
ရွိခ်က္မ်ားအရ လူငယ္အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး အစာထုိးစိတ္ႂကြရူးသြပ္ေဆး အေနျဖင့္လည္း သုံးစြဲေနၾကေၾကာင္း၊ ၎ပစၥည္းကို ၀ယ္ယူရန္မွာလည္း ကား၊ ဆိုင္ကယ္ပစၥည္းဆိုင္မ်ားတြင္ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာျဖင့္ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ လူငယ္မ်ား၏စူးစမ္းသုံးစြဲလိုျခင္းမ်ား
သည္ ေကာ္ရႈသုံးစြဲသည့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႕ျဖစ္၍
ေကာ္ရႈသုံးစြဲမႈ သတင္းရသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသုံးစြဲပါက ဆရာမိဘေတြ႕ဆုံညွိႏိႈင္းျခင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြင္း ကင္းေထာက္ခ်၍
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား က ေတြ႕ဆုံပညာေပးျခင္း၊ အေရာင္းဆိုင္မ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းသား
လူငယ္မ်ားအား ေကာ္ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳႏိုင္ရန္ တားျမစ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား
ကို ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ပူးတြဲသုံးစြဲေနပါ ကလည္း ကုသႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ဌာနေပါင္းစုံမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျကားသည္။

ဌင္းအဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ က လည္း ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အင္မတန္အေရးႀကီးၿပီး အမ်ိဳးသားေရး ကိစၥတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ၿပီး အစိုးရ အဖြဲ႕ထံလည္း အေၾကာင္းၾကားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းေဆြးေႏြးညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။
Venus News Weekly

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...