ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းက ဗံုးထိမွန္ၿပီး ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္၊ ဂဏန္းကြၽန္း ေမာ္ထိပ္ေရေအာက္တြင္ နစ္ျမဳပ္သြားေသာ အဂၤလိပ္ ကုန္တင္သေဘၤာ အား ျပန္လည္ဆယ္ယူသြားမည္

Thursday, 11 July 2013

ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းက ဗံုးထိမွန္ၿပီး ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္၊ ဂဏန္းကြၽန္း ေမာ္ထိပ္ေရေအာက္တြင္ နစ္ျမဳပ္သြားေသာ အဂၤလိပ္ ကုန္တင္သေဘၤာ အား ျပန္လည္ဆယ္ယူသြားမည္


Photo: ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းက ဗံုးထိမွန္ၿပီး ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္၊ ဂဏန္းကြၽန္း
ေမာ္ထိပ္ေရေအာက္တြင္ နစ္ျမဳပ္သြားေသာ အဂၤလိပ္ ကုန္တင္သေဘၤာ
အား ျပန္လည္ဆယ္ယူသြားမည္
Thursday, 11 July 2013

ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းက ဗံုးထိမွန္ၿပီး ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္၊ ဂဏန္းကြၽန္းေမာ္
ထိပ္ရွိ ေရေအာက္တြင္ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္ကုန္တင္ သေဘၤာအား
ျပန္လည္ဆယ္ယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ရွိေသာ ပထက္ေတာင္၏ ေတာင္ဘက္၊ ဂဏန္းကြၽန္း ေမာ္ထိပ္တြင္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္က အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ကုန္တင္
သေဘၤာမွာ ဂ်ပန္တို႔၏ ဗံုးဆန္ေၾကာင့္ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ သေဘၤာမွာ ေပ ၃၀၀ ရွည္လ်ားၿပီး အက်ယ္မွာ ေပ ၄၀ ေက်ာ္ကာ သေဘၤာအား ျပန္လည္ဆယ္ယူရန္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စုေပါင္းကာ အစိုးရထံမွ ေလလံရရွိၿပီး လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရထားေၾကာင္း သိရသည္။ "အဲဒီသေဘၤာကို ဆယ္ယူဖို႔ စီစဥ္ေနတာ တစ္ႏွစ္ေလာက္ ရွိပါၿပီ။ အရင္က ေဒသခံေတြ လာေရာက္ၿပီး ေရငုပ္ယူၾကလို႔ ေရွးေဟာင္း
ပန္းကန္ေတြႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ေတြ ရသြားၾကတယ္လို႔ သိရတယ္။ 
ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီႏွင့္ဇြန္လမွာ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဘြိဳင္လာႏွစ္လံုး ဆယ္ယူထားၿပီးလာမယ့္ ပြင့္လင္းရာသီေရာက္ရင္ သေဘၤာကိုယ္ထည္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းေတြကို စတင္ဆယ္ယူသြားမယ္လို႔ သိရတယ္" ဟု သေဘၤာ
ဆယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူ ဦးျမတ္ကိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

သေဘၤာ၏တန္ခ်ိန္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ဆယ္ယူရရွိ
ခဲ့သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဘြိဳင္လာအိုးမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မွာ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ ေက်ာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဘြိဳင္လာအိုး တစ္လံုး၏ အျမင့္မွာ ၁၃ ေပခြဲရွိၿပီး အလ်ားမွာ ၁၅ ေပရွိကာ တန္ ၅၀ အေလးခ်ိန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ကုန္တင္သေဘၤာ၏ ကုန္ခန္းကုိ ဆယ္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ စက္ခန္းကို လာမယ့္ပြင့္လင္းရာသီတြင္ စတင္ဆယ္ယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ၿမိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ရွိေသာ ပထက္ေတာင္၏ ေတာင္ဘက္၊ ဂဏန္းကြၽန္း ေမာ္ထိပ္တြင္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္က အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ကုန္တင္
သေဘၤာမွာ ဂ်ပန္တို႔၏ ဗံုးဆန္ေၾကာင့္ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ . . . . .

"မိုးရာသီလည္း ေရာက္ေနၿပီး ဒီေနရာက ေရတိုးပတ္ဆိုရင္ ေရစီးသန္တဲ့
အတြက္ လုပ္ကိုင္ဖို႔ အဆင္မေျပေတာ့ဘူး။ ေရငုပ္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြကလည္း ရန္ကုန္ကျဖစ္ေနၿပီး အခုျပန္သြားပါၿပီ။ သေဘၤာကို ဆယ္ယူရင္ ေရေအာက္
မွာ တစ္စစီျဖဳတ္ၿပီး ဆယ္ယူသြားမွာပါ" ဟု ဦးျမတ္ကိုက ေျပာၾကားသည္။

eleven media group
ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းက ဗံုးထိမွန္ၿပီး ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္၊ ဂဏန္းကြၽန္းေမာ္
ထိပ္ရွိ ေရေအာက္တြင္ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္ကုန္တင္ သေဘၤာအား
ျပန္လည္ဆယ္ယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ရွိေသာ ပထက္ေတာင္၏ ေတာင္ဘက္၊ ဂဏန္းကြၽန္း ေမာ္ထိပ္တြင္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္က အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ကုန္တင္
သေဘၤာမွာ ဂ်ပန္တို႔၏ ဗံုးဆန္ေၾကာင့္ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ သေဘၤာမွာ ေပ ၃၀၀ ရွည္လ်ားၿပီး အက်ယ္မွာ ေပ ၄၀ ေက်ာ္ကာ သေဘၤာအား ျပန္လည္ဆယ္ယူရန္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စုေပါင္းကာ အစိုးရထံမွ ေလလံရရွိၿပီး လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရထားေၾကာင္း သိရသည္။ "အဲဒီသေဘၤာကို ဆယ္ယူဖို႔ စီစဥ္ေနတာ တစ္ႏွစ္ေလာက္ ရွိပါၿပီ။ အရင္က ေဒသခံေတြ လာေရာက္ၿပီး ေရငုပ္ယူၾကလို႔ ေရွးေဟာင္း
ပန္းကန္ေတြႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ေတြ ရသြားၾကတယ္လို႔ သိရတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီႏွင့္ဇြန္လမွာ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဘြိဳင္လာႏွစ္လံုး ဆယ္ယူထားၿပီးလာမယ့္ ပြင့္လင္းရာသီေရာက္ရင္ သေဘၤာကိုယ္ထည္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းေတြကို စတင္ဆယ္ယူသြားမယ္လို႔ သိရတယ္" ဟု သေဘၤာ
ဆယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူ ဦးျမတ္ကိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သေဘၤာ၏တန္ခ်ိန္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ဆယ္ယူရရွိ
ခဲ့သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဘြိဳင္လာအိုးမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မွာ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ ေက်ာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဘြိဳင္လာအိုး တစ္လံုး၏ အျမင့္မွာ ၁၃ ေပခြဲရွိၿပီး အလ်ားမွာ ၁၅ ေပရွိကာ တန္ ၅၀ အေလးခ်ိန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ကုန္တင္သေဘၤာ၏ ကုန္ခန္းကုိ ဆယ္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ စက္ခန္းကို လာမယ့္ပြင့္လင္းရာသီတြင္ စတင္ဆယ္ယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ၿမိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ရွိေသာ ပထက္ေတာင္၏ ေတာင္ဘက္၊ ဂဏန္းကြၽန္း ေမာ္ထိပ္တြင္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္က အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ကုန္တင္
သေဘၤာမွာ ဂ်ပန္တို႔၏ ဗံုးဆန္ေၾကာင့္ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ . . . . .

"မိုးရာသီလည္း ေရာက္ေနၿပီး ဒီေနရာက ေရတိုးပတ္ဆိုရင္ ေရစီးသန္တဲ့
အတြက္ လုပ္ကိုင္ဖို႔ အဆင္မေျပေတာ့ဘူး။ ေရငုပ္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြကလည္း ရန္ကုန္ကျဖစ္ေနၿပီး အခုျပန္သြားပါၿပီ။ သေဘၤာကို ဆယ္ယူရင္ ေရေအာက္
မွာ တစ္စစီျဖဳတ္ၿပီး ဆယ္ယူသြားမွာပါ" ဟု ဦးျမတ္ကိုက ေျပာၾကားသည္။

eleven media group

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...