ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဇီးကြက္ေလာ့ကတ္ USB stick

Thursday, 11 July 2013

ဇီးကြက္ေလာ့ကတ္ USB stick


Photo: ဇီးကြက္ေလာ့ကတ္ USB stick
================
post By Myawady News, on July 10, 2013

ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးန႔ဲ ထြက္ရွိလာတဲ့ Stick ေတြေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္သူေတြ အက်ပ္ေတြ႔
ေအာင္အခုလည္း လာျပန္ပါၿပီ ဇီးကြက္ေလာ့ကပ္ USB Stick ပါ။

မိန္းကေလးေတြအတြက္ေတာ့ အႀကဳိက္ေတြ႔ေစမွာပါ။ဓာတ္ပုံႏွင့္ဖုိင္ေတြကုိ
လုံၿခံဳစြာသိမ္းဆည္းေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ Memory 8GB အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

စြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ စိန္စီေလာ့ကပ္ကုိေတာ့ ၁၃ ေဒၚလာဝန္းက်င္နဲ႔ ျဖန္႔ခ်ိ
ေပးမယ္ဆုိေတာ့ ျပည္တြင္းကုိေရာက္ရင္က်ပ္ ၁၅၀၀၀ ဝန္းက်င္ေလာက္
က်သင့္မယ့္ ေစ်းႀကီး USB Stick လုိ႔ဆုိရမွာပါ။

လည္ပင္းမွာ ေလာ့ကပ္လုိလည္းဆြဲ ဇီးကြက္ပုံစံဖန္တီးထားတဲ့ ေရႊေရာင္
USB Stick ေလးပါ။

Ref:techblog
Khun Nay(August Myanmar Media Group)
By: TechSpace Journal
post By Myawady News, on July 10, 2013

ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးန႔ဲ ထြက္ရွိလာတဲ့ Stick ေတြေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္သူေတြ အက်ပ္ေတြ႔
ေအာင္အခုလည္း လာျပန္ပါၿပီ ဇီးကြက္ေလာ့ကပ္ USB Stick ပါ။

မိန္းကေလးေတြအတြက္ေတာ့ အႀကဳိက္ေတြ႔ေစမွာပါ။ဓာတ္ပုံႏွင့္ဖုိင္ေတြကုိ
လုံၿခံဳစြာသိမ္းဆည္းေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ Memory 8GB အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

စြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ စိန္စီေလာ့ကပ္ကုိေတာ့ ၁၃ ေဒၚလာဝန္းက်င္နဲ႔ ျဖန္႔ခ်ိ
ေပးမယ္ဆုိေတာ့ ျပည္တြင္းကုိေရာက္ရင္က်ပ္ ၁၅၀၀၀ ဝန္းက်င္ေလာက္
က်သင့္မယ့္ ေစ်းႀကီး USB Stick လုိ႔ဆုိရမွာပါ။

လည္ပင္းမွာ ေလာ့ကပ္လုိလည္းဆြဲ ဇီးကြက္ပုံစံဖန္တီးထားတဲ့ ေရႊေရာင္
USB Stick ေလးပါ။

Ref:techblog
Khun Nay(August Myanmar Media Group)
By: TechSpace Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...