ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဒဂံုေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအေလာင္းႏွင့္ ကေလးအေလာင္း ေတြ႕ရွိသည့္ လူသတ္မႈမွ တရားခံ ျပည့္၀ေအာင္အား တိုင္တန္းၿပီး (၃)ရက္အၾကာ ၎၏ဇာတိရြာမွ ဖမ္းဆီးရမိ

Sunday, 28 July 2013

ဒဂံုေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအေလာင္းႏွင့္ ကေလးအေလာင္း ေတြ႕ရွိသည့္ လူသတ္မႈမွ တရားခံ ျပည့္၀ေအာင္အား တိုင္တန္းၿပီး (၃)ရက္အၾကာ ၎၏ဇာတိရြာမွ ဖမ္းဆီးရမိ


Photo: ဒဂံုေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအေလာင္းႏွင့္ ကေလးအေလာင္း
ေတြ႕ရွိသည့္ လူသတ္မႈမွ တရားခံ ျပည့္၀ေအာင္အား တိုင္တန္းၿပီး
(၃)ရက္အၾကာ ၎၏ဇာတိရြာမွ ဖမ္းဆီးရမိ

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၈

၂၃.၇.၂၀၁၃ ရက္ေန႕ ၀၉၀၀ အခ်ိန္ ဒဂံုေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာသာႀကီး
ရပ္ကြက္၊  ဒီဇင္ဘာအိမ္ယာမုခ္ဦးအ၀င္လမ္း၏ အေနာက္ဘက္
ကြင္းထဲတြင္ မေအးေအးေအာင္၊ ၂၁ႏွစ္၊ အေအးခန္းစက္႐ံုအလုပ္သမ၊ (ဘ)ဦးျမင့္ေအာင္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕)ၿမိဳ႕နယ္ေနသူ၏အေလာင္းႏွင့္ ၎၏ ေဘးတြင္ေမြးကင္းစ ေယာက်္ားကေလးတစ္ဦး အေလာင္း
ကိုပါေတြ႕ရွိရၿပီး အေလာင္းမ်ားမွာပုတ္ပြလ်က္ရွိရသျဖင့္ ဒဂံုေတာင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း ေသမႈေသခင္း အမွတ္စဥ္ (၃၃/၂၀၁၃)ျဖင့္
ေရးဖြင့္စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ မႈခင္းဆရာ၀န္ႀကီး၏စစ္ေဆးခ်က္မ်ား
အရလည္းေကာင္း၊ ေသဆံုးသူ မေအးေအးေအာင္ႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္ၿပီး သားမယားအျဖစ္ ဆက္ဆံခဲ့သူ ျပည့္၀ေအာင္(စံုစမ္းဆဲ)မွ 
၁၉.၇.၂၀၁၃ ရက္ေန႕ ၂၀၀၀ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ သူမအား လာေရာက္
ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးသိရွိခ်က္မ်ားအရလည္းေကာင္း  ဒဂံုေတာင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၆၀၂/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၀၂ ျဖင့္ ေျပာင္းလဲအေရးယူခဲ့ကာ
ျပည့္၀ေအာင္အားဖမ္းဆီးရမိေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

စံုစမ္းရရွိခ်က္အရ ျပည့္၀ေအာင္၊ (ဘ)ဦးျမင့္သန္း၊ အစာစပ္စက္ရံု
လုပ္သား၊ ရြာသာႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕)ၿမိဳ႕နယ္ ေနသူမွာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊဘိုခရိုင္၊ ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္၊ မ်က္ႏွာပန္းေက်းရြာသို႕ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ ဒဂံုေတာင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အေရွ႕ပုိင္းခ႐ိုင္အထူးမႈခင္းႏွိမ္နင္းေရးဌာနစုမွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ လိုက္လံစံုစမ္းရွာေဖြဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္၊ 
လွေတာေက်းရြာ၌ ၂၆.၇.၂၀၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း 
သတင္းရရွိပါသည္။
၂၃.၇.၂၀၁၃ ရက္ေန႕ ၀၉၀၀ အခ်ိန္ ဒဂံုေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာသာႀကီး
ရပ္ကြက္၊ ဒီဇင္ဘာအိမ္ယာမုခ္ဦးအ၀င္လမ္း၏ အေနာက္ဘက္
ကြင္းထဲတြင္ မေအးေအးေအာင္၊ ၂၁ႏွစ္၊ အေအးခန္းစက္႐ံုအလုပ္သမ၊ (ဘ)ဦးျမင့္ေအာင္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕)ၿမိဳ႕နယ္ေနသူ၏အေလာင္းႏွင့္ ၎၏ ေဘးတြင္ေမြးကင္းစ ေယာက်္ားကေလးတစ္ဦး အေလာင္း
ကိုပါေတြ႕ရွိရၿပီး အေလာင္းမ်ားမွာပုတ္ပြလ်က္ရွိရသျဖင့္ ဒဂံုေတာင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း ေသမႈေသခင္း အမွတ္စဥ္ (၃၃/၂၀၁၃)ျဖင့္
ေရးဖြင့္စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ မႈခင္းဆရာ၀န္ႀကီး၏စစ္ေဆးခ်က္မ်ား
အရလည္းေကာင္း၊ ေသဆံုးသူ မေအးေအးေအာင္ႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္ၿပီး သားမယားအျဖစ္ ဆက္ဆံခဲ့သူ ျပည့္၀ေအာင္(စံုစမ္းဆဲ)မွ
၁၉.၇.၂၀၁၃ ရက္ေန႕ ၂၀၀၀ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ သူမအား လာေရာက္
ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးသိရွိခ်က္မ်ားအရလည္းေကာင္း ဒဂံုေတာင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၆၀၂/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၀၂ ျဖင့္ ေျပာင္းလဲအေရးယူခဲ့ကာ
ျပည့္၀ေအာင္အားဖမ္းဆီးရမိေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

စံုစမ္းရရွိခ်က္အရ ျပည့္၀ေအာင္၊ (ဘ)ဦးျမင့္သန္း၊ အစာစပ္စက္ရံု
လုပ္သား၊ ရြာသာႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕)ၿမိဳ႕နယ္ ေနသူမွာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊဘိုခရိုင္၊ ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္၊ မ်က္ႏွာပန္းေက်းရြာသို႕ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ ဒဂံုေတာင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အေရွ႕ပုိင္းခ႐ိုင္အထူးမႈခင္းႏွိမ္နင္းေရးဌာနစုမွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ လိုက္လံစံုစမ္းရွာေဖြဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္၊
လွေတာေက်းရြာ၌ ၂၆.၇.၂၀၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း
သတင္းရရွိပါသည္။


yangon police

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...