ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ထူးခၽြန္ဆုမ်ားအတြက္ အေရြးခ်ယ္ခံ ၾကရမည့္ ဇာတ္ကားမ်ားစာရင္းထုတ္ျပန္

Sunday, 28 July 2013

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ထူးခၽြန္ဆုမ်ားအတြက္ အေရြးခ်ယ္ခံ ၾကရမည့္ ဇာတ္ကားမ်ားစာရင္းထုတ္ျပန္


Photo: ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ထူးခၽြန္ဆုမ်ားအတြက္ အေရြးခ်ယ္ခံ ၾကရမည့္ ဇာတ္ကားမ်ားစာရင္းထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္ ၊ ၂၈-၇-၂၀၁၃

ျမန္မာႏုိင္ငံ ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ံုး မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ထူးခၽြန္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း အတြက္ အႀကံဳး၀င္သည့္ အေရြးခ်ယ္ခံ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားမ်ား စာရင္းကုိ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိသုိ႔ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာရာတြင္ အေရြးခ်ယ္ခံ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ၁၇ ကား ရွိၿပီး ဒါ႐ုိက္တာ ကုိေဇာ္ ( အာ႐ုဏ္ဦး ) ၊ ၀ုိင္း ၊ ညီညီထြန္းလြင္ ၊ ေအာင္ကုိလတ္ ၊ ညႊန္႔ျမန္မာ ညီညီေအာင္ အစရွိသည့္ ႐ုပ္ရွင္ ဒါ႐ုိက္တာ မ်ား စီစဥ္ ႐ုိက္ကူးခဲ့ေသာ ဟာသ ၊ အခ်စ္ ႏွင့္ ဘ၀သ႐ုပ္ေဖာ္ ဇာတ္ကားမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေရြးခ်ယ္ခံ ဇာတ္ကားမ်ား၏ အမည္မ်ားမွာ အခ်စ္ကြိဳင္ ၊ ေမခင္ကညာ ၊ ခ်စ္တယ္ေျပာမွ လႊတ္မယ္ ၊ ငါမင္းကုိ ... ၊ လက္ပံ ၊ ေမာ္ကင္းဥဒါန္း ၊ သြား .. လူဆုိး ၊ ဒါမ်ိဳးေတာ့ တတ္တယ္ ၊ ႏွစ္ပင္လိမ္တဲ့ ရည္းစား ၊ ဥ ၊ ကယန္းအလွ ၊ အလန္းလြန္ အလြန္လန္း ၊ တိမ္မင္းသမီးရဲ႕ ဒ႑ာရီ ၊ ၀ုိင္းႀကီး ပတ္ပတ္ ဒူေ၀ေ၀ ၊ အမုန္းမီးေတာက္ ၊ ေမြခံထုိက္သူ ျဖစ္ေစ ၊ ဟတ္ထိတယ္ ၊ အထာသစ္နဲ႔ ႏွစ္ခါခ်စ္မယ္ စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား မ်ားထဲမွ သ႐ုပ္ေဆာင္ဆု ၊ ဇာတ္ပုိ႔ဆု ၊ ဇာတ္ကားဆု ၊ ဒါ႐ုိက္တာဆု ၊ ေတးဂီတဆု ၊ တည္းျဖတ္ဆု ၊ အသံဆု ၊ ဓာတ္ပံုဆု ႏွင့္ ဇာတ္ညႊန္းဆု အစရွိသည္ တို႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ က်င္းပမည့္ ႐ုပ္ရွင္ အကယ္ဒမီ ဆုေပးပဲြ အခမ္းအနား တြင္ ဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ံုး မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ထူးခၽြန္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း အတြက္ အႀကံဳး၀င္သည့္ အေရြးခ်ယ္ခံ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားမ်ား စာရင္းကုိ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိသုိ႔ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာရာတြင္ အေရြးခ်ယ္ခံ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ၁၇ ကား ရွိၿပီး ဒါ႐ုိက္တာ ကုိေဇာ္ ( အာ႐ုဏ္ဦး ) ၊ ၀ုိင္း ၊ ညီညီထြန္းလြင္ ၊ ေအာင္ကုိလတ္ ၊ ညႊန္႔ျမန္မာ ညီညီေအာင္ အစရွိသည့္ ႐ုပ္ရွင္ ဒါ႐ုိက္တာ မ်ား စီစဥ္ ႐ုိက္ကူးခဲ့ေသာ ဟာသ ၊ အခ်စ္ ႏွင့္ ဘ၀သ႐ုပ္ေဖာ္ ဇာတ္ကားမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေရြးခ်ယ္ခံ ဇာတ္ကားမ်ား၏ အမည္မ်ားမွာ အခ်စ္ကြိဳင္ ၊ ေမခင္ကညာ ၊ ခ်စ္တယ္ေျပာမွ လႊတ္မယ္ ၊ ငါမင္းကုိ ... ၊ လက္ပံ ၊ ေမာ္ကင္းဥဒါန္း ၊ သြား .. လူဆုိး ၊ ဒါမ်ိဳးေတာ့ တတ္တယ္ ၊ ႏွစ္ပင္လိမ္တဲ့ ရည္းစား ၊ ဥ ၊ ကယန္းအလွ ၊ အလန္းလြန္ အလြန္လန္း ၊ တိမ္မင္းသမီးရဲ႕ ဒ႑ာရီ ၊ ၀ုိင္းႀကီး ပတ္ပတ္ ဒူေ၀ေ၀ ၊ အမုန္းမီးေတာက္ ၊ ေမြခံထုိက္သူ ျဖစ္ေစ ၊ ဟတ္ထိတယ္ ၊ အထာသစ္နဲ႔ ႏွစ္ခါခ်စ္မယ္ စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား မ်ားထဲမွ သ႐ုပ္ေဆာင္ဆု ၊ ဇာတ္ပုိ႔ဆု ၊ ဇာတ္ကားဆု ၊ ဒါ႐ုိက္တာဆု ၊ ေတးဂီတဆု ၊ တည္းျဖတ္ဆု ၊ အသံဆု ၊ ဓာတ္ပံုဆု ႏွင့္ ဇာတ္ညႊန္းဆု အစရွိသည္ တို႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ က်င္းပမည့္ ႐ုပ္ရွင္ အကယ္ဒမီ ဆုေပးပဲြ အခမ္းအနား တြင္ ဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...