ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျပင္ဦးလြင္ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ဗိုလ္ေလာင္းတဦး အပါအ၀င္ ၃ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါတယ္။

Monday, 1 July 2013

ျပင္ဦးလြင္ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ဗိုလ္ေလာင္းတဦး အပါအ၀င္ ၃ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါတယ္။

DVBေဒၚေလးေလးမြန္ သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။ ရိုုက္ကူး - အိမ္ခိုင္ၿမဲ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...