ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေငြက်ပ္ ၁၈ သိန္းေက်ာ္တန္ဖုိးရွိ ဆာလဗ်ဴရစ္အက္စစ္မ်ား သိမ္းဆည္းရမိ

Friday, 12 July 2013

ေငြက်ပ္ ၁၈ သိန္းေက်ာ္တန္ဖုိးရွိ ဆာလဗ်ဴရစ္အက္စစ္မ်ား သိမ္းဆည္းရမိ


Photo: ေငြက်ပ္ ၁၈ သိန္းေက်ာ္တန္ဖုိးရွိ ဆာလဗ်ဴရစ္အက္စစ္မ်ား သိမ္းဆည္းရမိ

post By Myawady News, on July 12, 2013

ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕ေပၚအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစဲြသူ ၊ ေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ား အျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ေနသည့္ ဓာတုပစၥည္း မ်ားကုိလည္း ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ သိမ္းဆည္းလ်က္ ရွိရာ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္ေန႔က ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေငြက်ပ္ ၁၈ သိန္းေက်ာ္ တန္ဖုိးရွိ ထိန္းခ်ဳပ္ ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ဆာလဗ်ဴရစ္ အက္စစ္မ်ား ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီခဲြ အခ်ိန္က ျမစ္ႀကီးနား မွ တႏုိင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ထြက္ခြာမည့္ ရာဇာထြန္း ေမာင္းႏွင္သည့္ ၁ယ/၆၁၇၇ မစ္ဆူဘီရွီ ယာဥ္အား ရပ္တန္႔ ရွာေဖြာရာ ယာဥ္ေနာက္ခန္း တြင္ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၏ ၁/၂၀၁၂ ဇယား(၁) ပါ ထိန္းခ်ဳပ္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ဆာလဗ်ဴရစ္ အက္စစ္ ၄၀ လီတာ အား ေတြ႕ရွိ၍ ေမးျမန္းရာ ၄င္း အက္စစ္မ်ားကုိ ရွမ္းစု ေျမာက္ရပ္ကြက္ အိမ္အမွတ္ (၈၃)ရွိ B2 ကားပစၥည္း ဆုိင္မွ ၀ယ္ယူ ခဲ့ေၾကာင္း ထြက္ဆုိ၍ အဆုိပါ B2 ကားပစၥည္း အေရာင္းဆုိင္ အား သြားေရာက္ ရွာေဖြရာ ဆုိင္ရွင္ ဦးဘီဘရန္းဆင္ ၏ ေနအိမ္ ေျမာက္ဘက္ရွိ အုတ္တံတုိင္း ႏွင့္ ေနအိမ္ၾကား ဆာလဗ်ဴရစ္ အက္စစ္ ၂၀ လီတာပါ အျပာေရာင္ ပလပ္စတစ္ပုန္း ၄၆ ပုန္း ၊ စုစုေပါင္း ဆာလဗ်ဴရစ္ အက္စစ္ ၉၂၀ လီတာ ၊ ကာလတန္ဖုိး ေငြက်ပ္ ၁၈၄၀၀၀၀ အား ရွာေဖြ သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ ဓာတုပစၥည္း မ်ားျဖစ္သည့္ ဆာလဗ်ဴရစ္ အက္စစ္ရည္မ်ား တရားမ၀င္ သုိေလွာင္ ေရာင္း၀ယ္သူ ဦးဘီဘရန္းဆင္ ၄၆ ႏွစ္ (ဘ) ဦး၀ုိင္ဂူရဆင္ အား ထိန္းခ်ဳပ္ ဓာတုပစၥည္း သိုေလွာင္ ေရာင္း၀ယ္မႈ ဥပေဒ အရ ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း မွ မယ(ပ) ၅၁ / ၂၀၁၃ ၊ မူး/စိတ္ ပုဒ္မ ၁၆(ခ) အရ အမႈဖြင့္ အေရးယူ ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕ေပၚအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစဲြသူ ၊ ေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ား အျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ေနသည့္ ဓာတုပစၥည္း မ်ားကုိလည္း ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ သိမ္းဆည္းလ်က္ ရွိရာ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္ေန႔က ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေငြက်ပ္ ၁၈ သိန္းေက်ာ္ တန္ဖုိးရွိ ထိန္းခ်ဳပ္ ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ဆာလဗ်ဴရစ္ အက္စစ္မ်ား ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီခဲြ အခ်ိန္က ျမစ္ႀကီးနား မွ တႏုိင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ထြက္ခြာမည့္ ရာဇာထြန္း ေမာင္းႏွင္သည့္ ၁ယ/၆၁၇၇ မစ္ဆူဘီရွီ ယာဥ္အား ရပ္တန္႔ ရွာေဖြာရာ ယာဥ္ေနာက္ခန္း တြင္ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၏ ၁/၂၀၁၂ ဇယား(၁) ပါ ထိန္းခ်ဳပ္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ဆာလဗ်ဴရစ္ အက္စစ္ ၄၀ လီတာ အား ေတြ႕ရွိ၍ ေမးျမန္းရာ ၄င္း အက္စစ္မ်ားကုိ ရွမ္းစု ေျမာက္ရပ္ကြက္ အိမ္အမွတ္ (၈၃)ရွိ B2 ကားပစၥည္း ဆုိင္မွ ၀ယ္ယူ ခဲ့ေၾကာင္း ထြက္ဆုိ၍ အဆုိပါ B2 ကားပစၥည္း အေရာင္းဆုိင္ အား သြားေရာက္ ရွာေဖြရာ ဆုိင္ရွင္ ဦးဘီဘရန္းဆင္ ၏ ေနအိမ္ ေျမာက္ဘက္ရွိ အုတ္တံတုိင္း ႏွင့္ ေနအိမ္ၾကား ဆာလဗ်ဴရစ္ အက္စစ္ ၂၀ လီတာပါ အျပာေရာင္ ပလပ္စတစ္ပုန္း ၄၆ ပုန္း ၊ စုစုေပါင္း ဆာလဗ်ဴရစ္ အက္စစ္ ၉၂၀ လီတာ ၊ ကာလတန္ဖုိး ေငြက်ပ္ ၁၈၄၀၀၀၀ အား ရွာေဖြ သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ ဓာတုပစၥည္း မ်ားျဖစ္သည့္ ဆာလဗ်ဴရစ္ အက္စစ္ရည္မ်ား တရားမ၀င္ သုိေလွာင္ ေရာင္း၀ယ္သူ ဦးဘီဘရန္းဆင္ ၄၆ ႏွစ္ (ဘ) ဦး၀ုိင္ဂူရဆင္ အား ထိန္းခ်ဳပ္ ဓာတုပစၥည္း သိုေလွာင္ ေရာင္း၀ယ္မႈ ဥပေဒ အရ ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း မွ မယ(ပ) ၅၁ / ၂၀၁၃ ၊ မူး/စိတ္ ပုဒ္မ ၁၆(ခ) အရ အမႈဖြင့္ အေရးယူ ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 post By Myawady News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...