ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဟိုတယ္ခ ေစ်းႀကီးျခင္းေၾကာင့္ ဧည့္အဝင္က်ႏုိင္ "

Friday, 5 July 2013

ဟိုတယ္ခ ေစ်းႀကီးျခင္းေၾကာင့္ ဧည့္အဝင္က်ႏုိင္ "


Photo: ဟိုတယ္ခ ေစ်းႀကီးျခင္းေၾကာင့္ ဧည့္အဝင္က်ႏုိင္ "

Friday, July 05, 2013

ဟိုတယ္ခ ႀကီးျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသြား ဧည့္ အဝင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားႏုိင္ေၾကာင္း Dream Palace ခရီးသြား ကုမၸဏီမွ ဦးစိုးလြင္က ေျပာသည္။

”ေစ်းတက္ သေလာက္ ဆားဗစ္ကလည္း တန္ရာ တန္ရာ မရဘူး။ အဲဒီေတာ့ ငါတို႔မလာၾက ေတာ့ဘူးတဲ့။ အဲဒီလုိေတြ ျဖစ္ကုန္ၿပီ”ဟု ႏုိင္ငံျခား ဧည့္မ်ားက ခရီးသြား ကုမၸဏီမ်ားသို႔ Complaint တက္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ား စက္ တင္ဘာတြင္ စတင္ ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ဆီးဂိမ္း စတင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခရီးသြား အဝင္ ပိုမို မ်ားျပား လာႏုိင္ေၾကာင္း ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ခန္႔မွန္း ထားၾကေသာ္လည္း အိမ္နီး ခ်င္းႏုိင္ငံ မ်ားထက္ ဟိုတယ္ အခန္းခႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ ျမင့္မားေနသျဖင့္ ခရီး သြားႏႈန္းမွာ ႏွစ္သန္းပင္ မျပည့္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ၄င္းကသံုးသပ္သည္။
”ဒီအတိုင္းဆို ဧည့္သည္ေတြ နည္းသြားမယ္။ လာခ်င္ရက္ နဲ႔ကို အမ်ားႀကီး နည္းသြားမယ္”ဟု ဦးစိုးလြင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ဟိုတယ္ အခန္းခမ်ားမွာ ယခင္ ထက္ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္လာ လ်က္ရွိၿပီး ခရီးသြား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အခန္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုရာတြင္ ခရီးသည္ အမွန္ တကယ္ တည္းခိုျခင္း ရွိ မရွိကို တစ္လခြဲ ႀကိဳတင္၍ အေၾကာင္းၾကားရမည္ ဆိုျခင္းမွာ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။
ယခင္ႏွစ္ ခရီးသြားရာသီ မစတင္ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံျခား ဧည့္လာေရာက္ရန္ ႀကိဳတင္ခ်ိတ္ထား ျခင္းမွာ သံုးရာ ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ တြင္ ၃ဝ ခန္႔သာ ခ်ိတ္ဆက္ ထားေၾကာင္း ဦးစိုးလြင္ ကေျပာသည္။

”တခ်ဳိ႕ဆို သူတုိ႔ႀကိဳက္တဲ့ေစ်း နဲ႔ ေရာင္းတယ္။ သူတို႔ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ခ်ည္းပဲ။ သူတို႔ပဲ တင္းက်ပ္ သူတို႔သေဘာပဲ။ ခရီးသြား ကုမၸဏီေတြက ေသတာ ပဲ”ဟု ၄င္းက ရွင္းျပသည္။
ဟိုတယ္ အခန္းခႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယခင္က ကန္ေဒၚလာ ၃ဝ ခန္႔ရွိေသာ ဟိုတယ္ခန္း တစ္ခန္း လွ်င္ ယခု ကန္ေဒၚလာ ၁ဝဝ ေက်ာ္ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
Popular Myanmar News Journal
ဟိုတယ္ခ ႀကီးျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသြား ဧည့္ အဝင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားႏုိင္ေၾကာင္း Dream Palace ခရီးသြား ကုမၸဏီမွ ဦးစိုးလြင္က ေျပာသည္။

”ေစ်းတက္ သေလာက္ ဆားဗစ္ကလည္း တန္ရာ တန္ရာ မရဘူး။ အဲဒီေတာ့ ငါတို႔မလာၾက ေတာ့ဘူးတဲ့။ အဲဒီလုိေတြ ျဖစ္ကုန္ၿပီ”ဟု ႏုိင္ငံျခား ဧည့္မ်ားက ခရီးသြား ကုမၸဏီမ်ားသို႔ Complaint တက္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ား စက္ တင္ဘာတြင္ စတင္ ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ဆီးဂိမ္း စတင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခရီးသြား အဝင္ ပိုမို မ်ားျပား လာႏုိင္ေၾကာင္း ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ခန္႔မွန္း ထားၾကေသာ္လည္း အိမ္နီး ခ်င္းႏုိင္ငံ မ်ားထက္ ဟိုတယ္ အခန္းခႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ ျမင့္မားေနသျဖင့္ ခရီး သြားႏႈန္းမွာ ႏွစ္သန္းပင္ မျပည့္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ၄င္းကသံုးသပ္သည္။
”ဒီအတိုင္းဆို ဧည့္သည္ေတြ နည္းသြားမယ္။ လာခ်င္ရက္ နဲ႔ကို အမ်ားႀကီး နည္းသြားမယ္”ဟု ဦးစိုးလြင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ဟိုတယ္ အခန္းခမ်ားမွာ ယခင္ ထက္ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္လာ လ်က္ရွိၿပီး ခရီးသြား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အခန္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုရာတြင္ ခရီးသည္ အမွန္ တကယ္ တည္းခိုျခင္း ရွိ မရွိကို တစ္လခြဲ ႀကိဳတင္၍ အေၾကာင္းၾကားရမည္ ဆိုျခင္းမွာ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။
ယခင္ႏွစ္ ခရီးသြားရာသီ မစတင္ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံျခား ဧည့္လာေရာက္ရန္ ႀကိဳတင္ခ်ိတ္ထား ျခင္းမွာ သံုးရာ ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ တြင္ ၃ဝ ခန္႔သာ ခ်ိတ္ဆက္ ထားေၾကာင္း ဦးစိုးလြင္ ကေျပာသည္။

”တခ်ဳိ႕ဆို သူတုိ႔ႀကိဳက္တဲ့ေစ်း နဲ႔ ေရာင္းတယ္။ သူတို႔ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ခ်ည္းပဲ။ သူတို႔ပဲ တင္းက်ပ္ သူတို႔သေဘာပဲ။ ခရီးသြား ကုမၸဏီေတြက ေသတာ ပဲ”ဟု ၄င္းက ရွင္းျပသည္။
ဟိုတယ္ အခန္းခႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယခင္က ကန္ေဒၚလာ ၃ဝ ခန္႔ရွိေသာ ဟိုတယ္ခန္း တစ္ခန္း လွ်င္ ယခု ကန္ေဒၚလာ ၁ဝဝ ေက်ာ္ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...