ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေက်းဇူးျပဳ၇်္ ဖတ္ေပးပါ

Monday, 1 July 2013

ေက်းဇူးျပဳ၇်္ ဖတ္ေပးပါ


Photo: ေက်းဇူးျပဳ၇်္ ဖတ္ေပးပါ

လူတစ္ေယာက္က သူ ့ရဲ ့ကားအသစ္ကို ေပါလစ္တိုက္ေနတယ္
အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူ ့ရဲ ့၆ႏွစ္အရြယ္သားေလးဟာ ေက်ာက္ခဲနဲ ့ကားရဲ ့ေဘးျခမ္းမွာ ျခစ္လုိက္တယ္။
သူေတာ္ေတာ္စိတ္ဆိုးသြားျပီသူ ့သားရဲ ့လက္ကို ဂြနဲ ့သတိမထားမိပဲ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ထုရိုက္မိသြားတယ္

ေဆးရံုးေရာက္ေတာ့ သားေလးရဲ ့လက္ေခ်ာင္ေလးေတြဟာ က်ိဳးေၾကကုန္လို ့မတတ္သာပဲအကုန္ျဖတ္လုိက္ရရွာတယ္
ဖခင္ကိုေတြ ့ေတာ့ နာက်ည္းေနတဲ့မ်က္၀န္းေတြနဲ ့ “ေဖေဖ သားရဲ ့လက္ေခ်ာင္းေတြ ျပန္ေပါက္လာဦးပါ့မလား”လို ့ေမးရွာတယ္
ဖခင္ဟာအရမ္းခံစားသြားရျပီး ေျပာစရာစကားေတြေပ်ာက္ဆံုးသြားတယ္
ဒါနဲ ့သူ ့ကားဆီကိုျပန္သြားျပီး သူ ့ရဲ ့ကားအသစ္ကုိအခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာကန္တယ္
ေမာပန္းျပီး ကားအနားမွာငုတ္တုတ္ထုိင္ရင္း သူ ့ရဲ ့သားငယ္ျခစ္ထားတဲ့ ခဲျခစ္ရာကို ၾကည့္မိတယ္။ အဲဒီမွာ ေရးထားတာက.... “ေဖေဖကိုခ်စ္တယ္”တဲ့။ ။
သူဘယ္လုိမွမခံစားႏုိင္ပဲ ေနာက္တစ္ေန ့မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္အဆံုးစီရင္လုိက္တယ္

ေဒါသနဲ ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွာ အကန္ ့အသတ္ဆိုတာမရွိဘူး
အခ်စ္ကိုသာေရြးခ်ယ္ျပီး လွပျပီး ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းတဲ့ဘ၀ကိုသာေရြးခ်ယ္ပါ
အရာ၀တၳဳဆိုတာအသံုးျပဳဖို ့၊ လူဆိုတာခ်စ္ဖို ့။
ဒါေပမယ့္ ယေန ့ေလာကၾကီးရဲ ့ျပသနာက လူေတြကိုအသံုးျပဳျပီး အရာ၀တၳဳေတြကို ခ်စ္ေနၾကတယ္

ဒီေန ့ကစျပီး စိတ္ထဲမွာ သတိထားျပီး မွတ္သားသြားပါ
အရာ၀တၳဳေတြဆိုတာ အသံုးျပဳဖုိ ့၊ လူေတြဆိုတာ ခ်စ္ဖို ့ပါ

မူရင္း

Please Read:

While a man was polishing his new car, his 6 yr old son picked up a stone and scratched lines on the side of the car. In anger, the man took the child's hand and hit it many times; not realizing he was using a wrench. 

At the hospital, the child lost all his fingers due to multiple fractures. When the child saw his father.....with painful eyes he asked, 'Dad when will my fingers grow back?' The man was so hurt and speechless; he went back to his car and kicked it a lot of times. Devastated by his own actions.......sitting in front of that car he looked at the scratches; the child had written 'LOVE YOU DAD'.The next day that man committed suicide. . .

Anger and Love have no limits; choose the latter to have a beautiful, lovely life..... Things are to be used and people are to be loved. But the problem in today's world is that, People are used and things are loved.... 

In this year, let's be careful to keep this thought in mind: Things are to be used, but People are to be loved. Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits they become character;Watch your character; it becomes your destiny.

If you don't share this on nothing bad will happen; if you do, you might change someones life.


စတီ ဗင္ ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။
လူတစ္ေယာက္က သူ ့ရဲ ့ကားအသစ္ကို ေပါလစ္တိုက္ေနတယ္
အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူ ့ရဲ ့၆ႏွစ္အရြယ္သားေလးဟာ ေက်ာက္ခဲနဲ ့ကားရဲ ့ေဘးျခမ္းမွာ ျခစ္လုိက္တယ္။
သူေတာ္ေတာ္စိတ္ဆိုးသြားျပီသူ ့သားရဲ ့လက္ကို ဂြနဲ ့သတိမထားမိပဲ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ထုရိုက္မိသြားတယ္

ေဆးရံုးေရာက္ေတာ့ သားေလးရဲ ့လက္ေခ်ာင္ေလးေတြဟာ က်ိဳးေၾကကုန္လို ့မတတ္သာပဲအကုန္ျဖတ္လုိက္ရရွာတယ္
ဖခင္ကိုေတြ ့ေတာ့ နာက်ည္းေနတဲ့မ်က္၀န္းေတြနဲ ့ “ေဖေဖ သားရဲ ့လက္ေခ်ာင္းေတြ ျပန္ေပါက္လာဦးပါ့မလား”လို ့ေမးရွာတယ္
ဖခင္ဟာအရမ္းခံစားသြားရျပီး ေျပာစရာစကားေတြေပ်ာက္ဆံုးသြားတယ္
ဒါနဲ ့သူ ့ကားဆီကိုျပန္သြားျပီး သူ ့ရဲ ့ကားအသစ္ကုိအခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာကန္တယ္
ေမာပန္းျပီး ကားအနားမွာငုတ္တုတ္ထုိင္ရင္း သူ ့ရဲ ့သားငယ္ျခစ္ထားတဲ့ ခဲျခစ္ရာကို ၾကည့္မိတယ္။ အဲဒီမွာ ေရးထားတာက.... “ေဖေဖကိုခ်စ္တယ္”တဲ့။ ။
သူဘယ္လုိမွမခံစားႏုိင္ပဲ ေနာက္တစ္ေန ့မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္အဆံုးစီရင္လုိက္တယ္

ေဒါသနဲ ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွာ အကန္ ့အသတ္ဆိုတာမရွိဘူး
အခ်စ္ကိုသာေရြးခ်ယ္ျပီး လွပျပီး ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းတဲ့ဘ၀ကိုသာေရြးခ်ယ္ပါ
အရာ၀တၳဳဆိုတာအသံုးျပဳဖို ့၊ လူဆိုတာခ်စ္ဖို ့။
ဒါေပမယ့္ ယေန ့ေလာကၾကီးရဲ ့ျပသနာက လူေတြကိုအသံုးျပဳျပီး အရာ၀တၳဳေတြကို ခ်စ္ေနၾကတယ္

ဒီေန ့ကစျပီး စိတ္ထဲမွာ သတိထားျပီး မွတ္သားသြားပါ
အရာ၀တၳဳေတြဆိုတာ အသံုးျပဳဖုိ ့၊ လူေတြဆိုတာ ခ်စ္ဖို ့ပါ

မူရင္း

Please Read:

While a man was polishing his new car, his 6 yr old son picked up a stone and scratched lines on the side of the car. In anger, the man took the child's hand and hit it many times; not realizing he was using a wrench.

At the hospital, the child lost all his fingers due to multiple fractures. When the child saw his father.....with painful eyes he asked, 'Dad when will my fingers grow back?' The man was so hurt and speechless; he went back to his car and kicked it a lot of times. Devastated by his own actions.......sitting in front of that car he looked at the scratches; the child had written 'LOVE YOU DAD'.The next day that man committed suicide. . .

Anger and Love have no limits; choose the latter to have a beautiful, lovely life..... Things are to be used and people are to be loved. But the problem in today's world is that, People are used and things are loved....

In this year, let's be careful to keep this thought in mind: Things are to be used, but People are to be loved. Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits they become character;Watch your character; it becomes your destiny.

If you don't share this on nothing bad will happen; if you do, you might change someones life.


စတီ ဗင္ ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။


from-fb MYawady News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...