ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ယခုလအတြင္း တန္ဖိုးနည္း GSM လိုင္းကတ္မ်ား ခ်ေပးဖြယ္ရွိ

Sunday, 7 July 2013

ယခုလအတြင္း တန္ဖိုးနည္း GSM လိုင္းကတ္မ်ား ခ်ေပးဖြယ္ရွိ


Photo: ယခုလအတြင္း တန္ဖိုးနည္း GSM လိုင္းကတ္မ်ား ခ်ေပးဖြယ္ရွိ
Sunday, 07 July 2013

တန္ဖိုးနည္း ေငြက်ပ္ ၁၅ဝဝ တန္ GSM ဖုန္းလိုင္းကတ္မ်ားကို ယခုလ
အတြင္း WCDMA လိုင္းကတ္မ်ားႏွင့္ တြဲ၍ ခ်ေပးသြားႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း
ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

တန္ဖိုးနည္း CDMA 800 MHz ဖုန္းလိုင္းကတ္မ်ားကို ဧၿပီလ အတြင္းက စတင္ ခ်ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေမလအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တစ္ခု၌ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္က ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ စီစဥ္ထား
တာက ပထမ CDMA 800 ခ်ထားေပးမယ္။ ၿပီးရင္ GSM လိုင္းေတြ ခ်ထား ေပးမလို႔ပါ။ အခု လက္ရွိမွာက CDMA 800 လိုင္းေတြက အမ်ားႀကီး က်န္ ေနေသးတဲ့အတြက္ GSM လိုင္းကို မခ်ေသးတာပါ။ ေနာက္ႏွစ္လ
ေလာက္ဆိုရင္ လိုင္းေခ်ာင္တဲ့ ေနရာေတြမွာ GSM နဲ႔ WCDMA ဖုန္း
လိုင္းေတ ြခ်ထားေပး မွာပါ'' ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း MEC ဘက္မွ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ား ခ်ထားေပးရာတြင္ တစ္လလွ်င္ အလံုးေရ သံုးသိန္းခြဲျဖင့္ သံုးလ ခ်ထားေပးမည္ဟု သေဘာတူ ထားေၾကာင္း အဆိုပါ ဌာနမွ သိရသည္။

GSM ဖုန္းလိုင္း ကတ္မ်ားကို တစ္လလွ်င္ အေရအတြက္ သံုးသိန္းခြဲျဖင့္
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးတြင္ ေရာင္းခ် ေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ ေရာင္းခ် ေပးသြားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားလ်က္ ရွိေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး မ်ား၌ ဖုန္းလိုင္း က်ပ္ျခင္းမ်ား မရွိေစရန္ BDS တယ္လီဖုန္း တာဝါ တုိင္ျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ BDS တယ္လီဖုန္း တာဝါတိုင္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ တပ္ဆင္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ
တန္ဖိုးနည္း ေငြက်ပ္ ၁၅ဝဝ တန္ GSM ဖုန္းလိုင္းကတ္မ်ားကို ယခုလ
အတြင္း WCDMA လိုင္းကတ္မ်ားႏွင့္ တြဲ၍ ခ်ေပးသြားႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း
ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

တန္ဖိုးနည္း CDMA 800 MHz ဖုန္းလိုင္းကတ္မ်ားကို ဧၿပီလ အတြင္းက စတင္ ခ်ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေမလအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တစ္ခု၌ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္က ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ စီစဥ္ထား
တာက ပထမ CDMA 800 ခ်ထားေပးမယ္။ ၿပီးရင္ GSM လိုင္းေတြ ခ်ထား ေပးမလို႔ပါ။ အခု လက္ရွိမွာက CDMA 800 လိုင္းေတြက အမ်ားႀကီး က်န္ ေနေသးတဲ့အတြက္ GSM လိုင္းကို မခ်ေသးတာပါ။ ေနာက္ႏွစ္လ
ေလာက္ဆိုရင္ လိုင္းေခ်ာင္တဲ့ ေနရာေတြမွာ GSM နဲ႔ WCDMA ဖုန္း
လိုင္းေတ ြခ်ထားေပး မွာပါ'' ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း MEC ဘက္မွ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ား ခ်ထားေပးရာတြင္ တစ္လလွ်င္ အလံုးေရ သံုးသိန္းခြဲျဖင့္ သံုးလ ခ်ထားေပးမည္ဟု သေဘာတူ ထားေၾကာင္း အဆိုပါ ဌာနမွ သိရသည္။

GSM ဖုန္းလိုင္း ကတ္မ်ားကို တစ္လလွ်င္ အေရအတြက္ သံုးသိန္းခြဲျဖင့္
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးတြင္ ေရာင္းခ် ေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ ေရာင္းခ် ေပးသြားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားလ်က္ ရွိေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး မ်ား၌ ဖုန္းလိုင္း က်ပ္ျခင္းမ်ား မရွိေစရန္ BDS တယ္လီဖုန္း တာဝါ တုိင္ျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ BDS တယ္လီဖုန္း တာဝါတိုင္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ တပ္ဆင္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...