ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Levi's ၏ ကမၻာ့အသက္အၾကီးဆံုး ဂ်င္းေဘာင္းဘီ

Tuesday, 16 July 2013

Levi's ၏ ကမၻာ့အသက္အၾကီးဆံုး ဂ်င္းေဘာင္းဘီ


Photo: Levi's ၏ ကမၻာ့အသက္အၾကီးဆံုး ဂ်င္းေဘာင္းဘီ
Tuesday, July 16, 2013 

အေမရိကန္ ဂ်င္း အဝတ္အထည္ ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၼဏီ Levi's ရဲ ႔ ကမၻာ့ အသက္အၾကီးဆံုး ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၈၇၉ ခုႏွစ္က ေဘာင္းဘီ ျဖစ္ျပီး ကုမၼဏီတည္ေထာင္ျပီး ၂၆ႏွစ္အၾကာမွာ ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ေဘာင္းဘီ ျဖစ္ပါတယ္။ XX အရြယ္ျဖစ္ျပီး အိတ္ကပ္တစ္လံုးခ်ဳပ္ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ကလည္းၾကာေတာ့ အေတာ္ကို ေဟာင္းႏြမ္းေနပါျပီ။ သုိ႔ေပမယ့္ ယင္း ေဘာင္းဘီရဲ ႔ ယခု ကာလ တန္ဖိုးကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၅၀၀၀ (၁သိန္း၂ေသာင္း၅ေထာင္) ရွိပါတယ္။
---
Ref:mazeworld

ရိုးရာေလး ႏိုင္ငံတကာ
အေမရိကန္ ဂ်င္း အဝတ္အထည္ ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၼဏီ Levi's ရဲ ႔ ကမၻာ့ အသက္အၾကီးဆံုး ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၈၇၉ ခုႏွစ္က ေဘာင္းဘီ ျဖစ္ျပီး ကုမၼဏီတည္ေထာင္ျပီး ၂၆ႏွစ္အၾကာမွာ ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ေဘာင္းဘီ ျဖစ္ပါတယ္။ XX အရြယ္ျဖစ္ျပီး အိတ္ကပ္တစ္လံုးခ်ဳပ္ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ကလည္းၾကာေတာ့ အေတာ္ကို ေဟာင္းႏြမ္းေနပါျပီ။ သုိ႔ေပမယ့္ ယင္း ေဘာင္းဘီရဲ ႔ ယခု ကာလ တန္ဖိုးကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၅၀၀၀ (၁သိန္း၂ေသာင္း၅ေထာင္) ရွိပါတယ္။
---
Ref:mazeworld

ရိုးရာေလး ႏိုင္ငံတကာ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...