ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ရန္ကုန္ေလဆိပ္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရကုမၸဏီ ယေန႔ေၾကညာမည္

Friday, 9 August 2013

ရန္ကုန္ေလဆိပ္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရကုမၸဏီ ယေန႔ေၾကညာမည္


Photo: ရန္ကုန္ေလဆိပ္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရကုမၸဏီ ယေန႔ေၾကညာမည္
Saturday, August 10, 2013

ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ ဝန္ေဆာင္မႈအခ်ဳိ႕ လုပ္ကိုင္ခြင့္အတြက္ တင္ဒါေအာင္သည့္ ကုမၸဏီကို ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ (ယေန႕) တြင္ တရားဝင္ ေၾကညာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေဆြထြန္းက ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိမည့္ ကုမၸဏီသည္ ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးမွအပ ေလဆိပ္အတြင္းရွိ အျခားေျမျပင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

တင္ဒါေ႐ြးခ်ယ္ေရးအတြက္ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တင္ဒါေ႐ြးခ်ယ္ေရး အစည္းအေဝးကို ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တင္ဒါေအာင္သည့္ ကုမၸဏီအမည္ ေၾကညာစာ မေရာက္ေသးေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီအမည္ကို မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္တို႔တြင္ တင္ဒါေအာင္သည့္ ကုမၸဏီကို တရားဝင္ ေၾကညာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးဝင္းေဆြထြန္းက ဆိုသည္။

“တင္ဒါ ေ႐ြးခ်ယ္ေရးကို ဆက္လက္လုပ္ေနတုန္းပဲ။ အဲ့ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ ဒီေန႔ျပတ္ရင္ေတာ့ မနက္ျဖန္ ေၾကညာေကာင္း ေၾကညာမယ္။ ရလဒ္ေတာ့ အခုထိ မထြက္ေသးတဲ့အတြက္ မနက္ျဖန္သတင္းစာမွာ ေၾကညာမယ္။ မေၾကညာဘူးဆိုတာ ရလဒ္ေပၚမူတည္ပါတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ဝန္ေဆာင္မႈ ေနာက္ဆုံးတင္ဒါကို ေမလ ၂၅ ရက္က ေခၚယူထားရာ အႀကဳိအရည္အခ်င္းစစ္ ေအာင္ျမင္ ထားသည့္ ကုမၸဏီ ၁၁ ဖြဲ႕တြင္ ခုနစ္ဖြဲ႕သာ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ 

ယင္းကုမၸဏီ ခုနစ္ဖြဲ႕မွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ Yongnam-CAPE-JGC Consortium၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Pioneer Aerodrome Services၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ Incheon Airport Consortium၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ACO Investment Group Co., Ltd.၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ Vinci Airport၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ Sojitz Corporationႏွင့္ Toyata Tsusho Corporation ကုမၸဏီတို႔ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔ထဲမွ ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလေၾကာင္း ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

The Voice Weeklyရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ ဝန္ေဆာင္မႈအခ်ဳိ႕ လုပ္ကိုင္ခြင့္အတြက္ တင္ဒါေအာင္သည့္ ကုမၸဏီကို ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ (ယေန႕) တြင္ တရားဝင္ ေၾကညာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေဆြထြန္းက ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိမည့္ ကုမၸဏီသည္ ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးမွအပ ေလဆိပ္အတြင္းရွိ အျခားေျမျပင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

တင္ဒါေ႐ြးခ်ယ္ေရးအတြက္ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တင္ဒါေ႐ြးခ်ယ္ေရး အစည္းအေဝးကို ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တင္ဒါေအာင္သည့္ ကုမၸဏီအမည္ ေၾကညာစာ မေရာက္ေသးေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီအမည္ကို မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္တို႔တြင္ တင္ဒါေအာင္သည့္ ကုမၸဏီကို တရားဝင္ ေၾကညာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးဝင္းေဆြထြန္းက ဆိုသည္။

“တင္ဒါ ေ႐ြးခ်ယ္ေရးကို ဆက္လက္လုပ္ေနတုန္းပဲ။ အဲ့ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ ဒီေန႔ျပတ္ရင္ေတာ့ မနက္ျဖန္ ေၾကညာေကာင္း ေၾကညာမယ္။ ရလဒ္ေတာ့ အခုထိ မထြက္ေသးတဲ့အတြက္ မနက္ျဖန္သတင္းစာမွာ ေၾကညာမယ္။ မေၾကညာဘူးဆိုတာ ရလဒ္ေပၚမူတည္ပါတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ဝန္ေဆာင္မႈ ေနာက္ဆုံးတင္ဒါကို ေမလ ၂၅ ရက္က ေခၚယူထားရာ အႀကဳိအရည္အခ်င္းစစ္ ေအာင္ျမင္ ထားသည့္ ကုမၸဏီ ၁၁ ဖြဲ႕တြင္ ခုနစ္ဖြဲ႕သာ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းကုမၸဏီ ခုနစ္ဖြဲ႕မွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ Yongnam-CAPE-JGC Consortium၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Pioneer Aerodrome Services၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ Incheon Airport Consortium၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ACO Investment Group Co., Ltd.၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ Vinci Airport၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ Sojitz Corporationႏွင့္ Toyata Tsusho Corporation ကုမၸဏီတို႔ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔ထဲမွ ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလေၾကာင္း ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

The Voice Weekly

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...