ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Taxi အငွားကား စီးသူမ်ားသတိထားရန္

Saturday, 10 August 2013

Taxi အငွားကား စီးသူမ်ားသတိထားရန္


Photo: Taxi အငွားကား စီးသူမ်ားသတိထားရန္
-----------------------------------------

၃၁-၇-၁၃ ရက္ေန႕တြင္ သမိုင္းမွ လိႈင္သာယာဗစ္တုိးရီးရာသို႕AA-32
09 နံပါတ္ျဖင့္ ကားကုိ ငွားစီးခဲ့ရာ ၄င္းကားတြင္ ဖုန္းက်က်န္ခဲ့ပါသည္။

၁၅မိနစ္ခန္႕ၾကာေသာ အခါတြင္ ဖုန္းေပ်ာက္ေၾကာင္း သတိထားမိခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ ဖုန္းကို အတူပါလာေသာသူငယ္ခ်င္းဆီမွဖုန္းျဖင့္ ဆက္ၾကည့္ရာ ဖုန္းျပန္လုိခ်င္လွ်င္ ပုိက္ဆံ (၅၀၀၀၀) က်ပ္ကုိ သူအားေပးရမည္ ဟု ေတာင္းပါသည္။ exchange မွ ဖုနး္လုိင္းပိတ္ၿပီး အသစ္ျပန္လုပ္လွ်င္ လညး္ ကၽြန္မတုိ႕အေနႏွင့္ ၀န္ထမး္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ ထိုယာဥ္ေမာင္းအား ေတာင္းပန္၍ ညိႈႏိႈင္းခဲ့ ပါသည္။ ထုိအခါ ယာဥ္ေမာင္းမွ သူႏွင့္အတူ သူငယ္ခ်င္း(၅)ေယာက္အား Beer ၀ုိင္းတစ္၀ုိင္းလုပ္ေပးရ မည္ဟု ေျပာဆုိပါသည္။ကၽြန္မအေနျဖင့္ မိန္းကေလးတစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႕ လုပ္ေဆာင္ေပး ရန္မသင့္ေတာ္ေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

ထိုကဲ့သုိ႕ ေျပာဆုိညိႈႏိႈင္းေနစဥ္တြင္လည္း ျမန္မာလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းရုိင္းပင္ကူညီမႈမရိွသည့္အျပင္ ႏွမခ်င္းကိုယ္ခ်င္းမစာေသာစကားမ်ားျဖင့္လည္း ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ ထိုသူအား အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္ခဲ့ရာတြင္ ထိုသူမွ (၈)မုိင္ ေရႊဘဲစားေသာက္ဆုိင္ေရွ႕ သုိ႕ ေငြ(၂၀၀၀၀၀)က်ပ္တိတိကို ယူေဆာင္ကာ တစ္ဦးတည္း(၆)နာရီခြဲ တိတိကုိ အေရာက္လာရမည္ဟု ဆက္သြယ္ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ က်မအေနျဖင့္ ထုိသူေျပာ သည့္ အတုိင္း (၆)နာ၇ီခြဲတိတိတြင္ ခ်ိန္းဆုိသည့္ေနရာသို႕ေရာက္ရွိခဲ့ရာတြင္ ထိုသူအားမေတြ႕ ရွိခဲ့ေပ။ ထိုေနရာတြင္ဆက္ေစာင့္ေနခဲ့ရာ ထိုသူမွ Junction 8 အေက်ာ္ က်ိဳက္၀ုိင္း သို႕သြားေသာ လမ္းဘက္တြင္ ရွိေသာ moon bakery ေရွ႕သို႕ လာခဲ့ပါဟု ထပ္မံခ်ိန္းဆုိ၍ သြားခဲ့ရပါသည္။

ထိုသူအားေတြ႕ေသာအခါတြင္ ဆင္းကတ္သာ ေပး၍ လက္ထဲမွ ေငြ၂၀၀၀၀ အား အျမန္ လုယူ၍ AA-3209 Taxi ကားျဖင့္ အျမန္ထြက္သြားပါသည္။ ဟန္ဆက္အား ျပန္ လည္ ရရွိျခင္းမရွိပါ။

သို႕ပါေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ အငွားကားမ်ားကို စီးရာတြင္ သတိထား ဆင္ျခင္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

စာဖတ္သူ တစ္ဦးမွ ေပးပုိ႔ေသာ သတင္း တစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ေနာင္ ယခုလို ကိစၥရပ္မ်ား မၾကံဳေတြ႔ရေစရန္ အားလံုးသိဖို႔ မွ်ေဝ ေပးလိုက္ ရပါတယ္။

ref : ColayAutomobile
၃၁-၇-၁၃ ရက္ေန႕တြင္ သမိုင္းမွ လိႈင္သာယာဗစ္တုိးရီးရာသို႕AA-32
09 နံပါတ္ျဖင့္ ကားကုိ ငွားစီးခဲ့ရာ ၄င္းကားတြင္ ဖုန္းက်က်န္ခဲ့ပါသည္။

၁၅မိနစ္ခန္႕ၾကာေသာ အခါတြင္ ဖုန္းေပ်ာက္ေၾကာင္း သတိထားမိခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ ဖုန္းကို အတူပါလာေသာသူငယ္ခ်င္းဆီမွဖုန္းျဖင့္ ဆက္ၾကည့္ရာ ဖုန္းျပန္လုိခ်င္လွ်င္ ပုိက္ဆံ (၅၀၀၀၀) က်ပ္ကုိ သူအားေပးရမည္ ဟု ေတာင္းပါသည္။ exchange မွ ဖုနး္လုိင္းပိတ္ၿပီး အသစ္ျပန္လုပ္လွ်င္ လညး္ ကၽြန္မတုိ႕အေနႏွင့္ ၀န္ထမး္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ ထိုယာဥ္ေမာင္းအား ေတာင္းပန္၍ ညိႈႏိႈင္းခဲ့ ပါသည္။ ထုိအခါ ယာဥ္ေမာင္းမွ သူႏွင့္အတူ သူငယ္ခ်င္း(၅)ေယာက္အား Beer ၀ုိင္းတစ္၀ုိင္းလုပ္ေပးရ မည္ဟု ေျပာဆုိပါသည္။ကၽြန္မအေနျဖင့္ မိန္းကေလးတစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႕ လုပ္ေဆာင္ေပး ရန္မသင့္ေတာ္ေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

ထိုကဲ့သုိ႕ ေျပာဆုိညိႈႏိႈင္းေနစဥ္တြင္လည္း ျမန္မာလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းရုိင္းပင္ကူညီမႈမရိွသည့္အျပင္ ႏွမခ်င္းကိုယ္ခ်င္းမစာေသာစကားမ်ားျဖင့္လည္း ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ ထိုသူအား အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္ခဲ့ရာတြင္ ထိုသူမွ (၈)မုိင္ ေရႊဘဲစားေသာက္ဆုိင္ေရွ႕ သုိ႕ ေငြ(၂၀၀၀၀၀)က်ပ္တိတိကို ယူေဆာင္ကာ တစ္ဦးတည္း(၆)နာရီခြဲ တိတိကုိ အေရာက္လာရမည္ဟု ဆက္သြယ္ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ က်မအေနျဖင့္ ထုိသူေျပာ သည့္ အတုိင္း (၆)နာ၇ီခြဲတိတိတြင္ ခ်ိန္းဆုိသည့္ေနရာသို႕ေရာက္ရွိခဲ့ရာတြင္ ထိုသူအားမေတြ႕ ရွိခဲ့ေပ။ ထိုေနရာတြင္ဆက္ေစာင့္ေနခဲ့ရာ ထိုသူမွ Junction 8 အေက်ာ္ က်ိဳက္၀ုိင္း သို႕သြားေသာ လမ္းဘက္တြင္ ရွိေသာ moon bakery ေရွ႕သို႕ လာခဲ့ပါဟု ထပ္မံခ်ိန္းဆုိ၍ သြားခဲ့ရပါသည္။

ထိုသူအားေတြ႕ေသာအခါတြင္ ဆင္းကတ္သာ ေပး၍ လက္ထဲမွ ေငြ၂၀၀၀၀ အား အျမန္ လုယူ၍ AA-3209 Taxi ကားျဖင့္ အျမန္ထြက္သြားပါသည္။ ဟန္ဆက္အား ျပန္ လည္ ရရွိျခင္းမရွိပါ။

သို႕ပါေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ အငွားကားမ်ားကို စီးရာတြင္ သတိထား ဆင္ျခင္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

စာဖတ္သူ တစ္ဦးမွ ေပးပုိ႔ေသာ သတင္း တစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ေနာင္ ယခုလို ကိစၥရပ္မ်ား မၾကံဳေတြ႔ရေစရန္ အားလံုးသိဖို႔ မွ်ေဝ ေပးလိုက္ ရပါတယ္။

ref : ColayAutomobile

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...