ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မေလးရွားႏိုင္ငံက ျပန္လာလိုေသာျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ဒဏ္ေၾကးရင္းဂစ္(၃၀၀၀)အစားရင္းဂစ္(၄၀၀)ႏွင့္ လူဦးေရကန္႔ သတ္ၿပီးခြင့္ျပဳေပးသြားရန္ မေလးရွားႏိုင္ငံဘက္မွ သေဘာတူညီ

Wednesday, 14 August 2013

မေလးရွားႏိုင္ငံက ျပန္လာလိုေသာျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ဒဏ္ေၾကးရင္းဂစ္(၃၀၀၀)အစားရင္းဂစ္(၄၀၀)ႏွင့္ လူဦးေရကန္႔ သတ္ၿပီးခြင့္ျပဳေပးသြားရန္ မေလးရွားႏိုင္ငံဘက္မွ သေဘာတူညီ

မေလးရွားႏိုင္ငံက ျပန္လာလိုေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္
သတ္မွတ္ ဒဏ္ေၾကးရင္းဂစ္(၃၀၀၀)၊(၂၀၀၀)အစားရင္းဂစ္(၄၀၀)ႏွင့္
လူဦးေရကန္႔သတ္ၿပီး ခြင့္ျပဳေပးသြားရန္ မေလးရွားႏိုင္ငံဘက္မွသေဘာတူညီ
ခဲ့ေၾကာင္းမေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ားေနရပ္ျပန္ရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေန
ေသာဧရာ၀တီေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဦးေအာင္မ်ိဳးေစာကေျပာသည္။မေလးရွားႏိုင္ငံ


တြင္ ဗီဇာသက္တမ္းေက်ာ္လြန္သြားၿပီး ေနရပ္ျပန္လာလိုေသာ အလုပ္သမား
မ်ားကိုပတ္စပို႔ရွိရင္ရင္းဂစ္(၂၀၀၀)၊ပတ္စပို႔မရွိရင္ ရင္းဂစ္(၃၀၀၀)ဒဏ္ေၾကး
ေပးေဆာင္ရမည္ဟုမူလက သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သတ္မွတ္ေၾကး
အစားရင္းဂစ္(၄၀၀)ႏွင့္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးရန္ ျမန္မာသံရံုး၏ ၫိွႏိႈင္းမႈအေပၚ
ဦးေရကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ဟုသေဘာတူခဲ့ျခငး္
ျဖစ္သည္။ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးဧရာ၀တီေဖာင္ေဒးရွင္းမွဦးေအာင္မ်ိဳးေစာ
က“ဒီဒဏ္ေၾကးေတြကအရင္ကတည္းက မေလးရွားႏိုင္ငံရဲ႕လ၀ကဥပေဒနဲ႔
သတ္မွတ္ထားတာပါ။ဒီၾကားထဲမွာေဆာင္ရြက္တဲ့အစီအစဥ္တစ္ခုအရ
ရင္းဂစ္(၄၀၀)နဲ႔သတ္ မွတ္ေပးထားတာ။အခုအရင္အတိုင္းျပန္ျဖစ္
သြားတာေပါ့။ဒါေပမယ့္ျပန္လာလိုတဲ့(CI)ထုတ္ၿပီးတဲ့ ျမန္မာေတြအမ်ားႀကီးပဲ။
ရင္းဂစ္(၃၀၀၀)ဆိုမတတ္ႏိုင္ၾကဘူး။ဒါ့ေၾကာင့္ျမန္မာသံရံုးကရင္းဂစ္(၄၀၀)
နဲ႔ျပန္စီစဥ္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုခဲ့တာ။ သူတို႔ဘက္က(CI)ထုတ္ၿပီးတဲ့သူေတြထဲက
မွလူဦးေရဘယ္ေလာက္ဆိုၿပီး အကန္႔အသတ္နဲ႔ခြင့္ျပဳေပးမယ္လို႔သိရတယ္”
ဟုေျပာသည္။မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ျပန္လာလိုေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား
အနက္ဦးေရ(၁၀၀၀)ကိုဧရာ၀တီေဖာင္ေဒးရွင္းက(MAI)ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးေလယာဥ္လက္မွတ္ ကုန္က်ခံေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီးအလုပ္သမား
(၉၀၀)ေက်ာ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီးၿပီဟု
သတင္းရရွိသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...