ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: iPhone 5 ေပါက္ကြဲၿပီး အသံုးျပဳသူအမ်ိဳးသမီး မ်က္စိဒဏ္ရာရရွိခဲ့

Wednesday, 14 August 2013

iPhone 5 ေပါက္ကြဲၿပီး အသံုးျပဳသူအမ်ိဳးသမီး မ်က္စိဒဏ္ရာရရွိခဲ့


Photo: iPhone 5 ေပါက္ကြဲၿပီး အသံုးျပဳသူအမ်ိဳးသမီး မ်က္စိဒဏ္ရာရရွိခဲ့

14.8.2013

တ႐ုတ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး အသံုးျပဳသည့္ iPhone 5 ဟန္းဆက္သည္
ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၎မွ လြင့္စင္သည့္ မွန္ကြဲစမ်ားေၾကာင့္ မ်က္စိ ကြယ္လုနီးပါး ဒဏ္ရာရရွိကာ မ်က္ၾကည္လႊာ ပြန္းပဲ့ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္
ျပည္တြင္းသတင္းဌာနတစ္ခုမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လီ ဟုေခၚသည့္ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးသည္ ၎၏ ဖုန္းကို ၁ ႏွစ္နီးပါး အသံုးျပဳၿပီးျဖစ္ကာ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္သည့္ screen ၏ ညာဘက္အေပၚ
ေထာင့္ေနရာတြင္ လြတ္က်ထား၍ခ်ိဳင့္ေနေၾကာင္း Dalian Evening သတင္းဌာနသို႔ သူမကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဖုန္းေပါက္ကြဲမႈ မျဖစ္ပြားမီ လီ သည္ မိနစ္ ၄၀ ခန္႔ ဖုန္းေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ သူမ၏ ပါးျပင္မွာ တျဖည္းျဖည္းပူေႏြးလာၿပီး ဖုန္းခ်ရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း touchscreen မွာ တံု႔ျပန္မႈမရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး သူမကို ေဆး႐ံု သို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း အထက္ပါ သတင္းဌာနမွေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

Apple ၏ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနကမူ ယခုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ 

လီ က ယခုျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုမၸဏီထံမွ မည္သည့္နစ္နာေၾကးကိုမွ ရယူလိုျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: CNET Asia
Internet Journal
တ႐ုတ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး အသံုးျပဳသည့္ iPhone 5 ဟန္းဆက္သည္
ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၎မွ လြင့္စင္သည့္ မွန္ကြဲစမ်ားေၾကာင့္ မ်က္စိ ကြယ္လုနီးပါး ဒဏ္ရာရရွိကာ မ်က္ၾကည္လႊာ ပြန္းပဲ့ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္
ျပည္တြင္းသတင္းဌာနတစ္ခုမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လီ ဟုေခၚသည့္ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးသည္ ၎၏ ဖုန္းကို ၁ ႏွစ္နီးပါး

အသံုးျပဳၿပီးျဖစ္ကာ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္သည့္ screen ၏ ညာဘက္အေပၚ
ေထာင့္ေနရာတြင္ လြတ္က်ထား၍ခ်ိဳင့္ေနေၾကာင္း Dalian Evening သတင္းဌာနသို႔ သူမကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဖုန္းေပါက္ကြဲမႈ မျဖစ္ပြားမီ လီ သည္ မိနစ္ ၄၀ ခန္႔ ဖုန္းေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ သူမ၏ ပါးျပင္မွာ တျဖည္းျဖည္းပူေႏြးလာၿပီး ဖုန္းခ်ရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း touchscreen မွာ တံု႔ျပန္မႈမရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး သူမကို ေဆး႐ံု သို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း အထက္ပါ သတင္းဌာနမွေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Apple ၏ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနကမူ ယခုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

လီ က ယခုျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုမၸဏီထံမွ မည္သည့္နစ္နာေၾကးကိုမွ ရယူလိုျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: CNET Asia
Internet Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...