ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေဗဒင္၀ါသနာအိုး မွ ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ (၈-၈-၂ဝ၁၃ မွ ၁၄-၈-၂ဝ၁၃ ) ေဟာစတမ္း

Wednesday, 7 August 2013

ေဗဒင္၀ါသနာအိုး မွ ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ (၈-၈-၂ဝ၁၃ မွ ၁၄-၈-၂ဝ၁၃ ) ေဟာစတမ္း


Photo: ေဗဒင္၀ါသနာအိုး မွ ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ (၈-၈-၂ဝ၁၃ မွ ၁၄-၈-၂ဝ၁၃ ) ေဟာစတမ္း
Wednesday, August 07, 2013

တနဂၤေႏြ
ၿပိဳင္ဘက္အေပၚ အႏုိင္ရေသာကိန္း ႀကံဳမည္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရး ကံေကာင္းမည္။ အဆင္ေျပလိမ့္ မည္ဟူ၍ လံုးဝမေမွ်ာ္လင့္ထား ကိစၥတစ္ခုမွ ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိမည္။ သူတစ္ပါးေပးေသာ အႀကံ ဥာဏ္ေကာင္းကုိ ေလးနက္စြာ ခံယူၿပီး စနစ္တက် အသံုးခ်ၿပီး တိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္ ရရွိမည္။ က်န္းမာေရး တြင္ ေရာဂါေဝဒနာေဟာင္းမ်ား ျပန္ေပၚမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ေျခသုတ္ခံု လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တနလၤာ
ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္ ရရွိမည္။ ရန္၊ မနာလိုသူ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ေတြ႔ကိန္း ရွိသည္။ အတိုက္အခံအားလံုးကို ေက်ာ္လႊားၿပီး တိုးတက္မည္။ အလုပ္စီးပြား ကိစၥမ်ား တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္သည္ ႐ႈပ္ေထြးမႈျဖစ္ေနသည့္ၾကားမွ မိမိကုိယ္ပုိင္ အစြမ္း အစေၾကာင့္ တိုးတက္မႈ ႀကံဳရေပမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ေက်ာက္ေက်ာဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အဂၤါ
ထူးျခားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚမည္။ မည္သည့္ကိစၥ ကုိမွ ပံုေသထားၿပီး လုပ္၍ မရ။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အေျခအေနအလံုးစံုသည္ တစ္မ်ဳိး ၿပီးတစ္မ်ဳိး ေျပာင္းလဲေနသည္။ ေဆာင္ရြက္ရင္း တစ္ပုိင္းတစ္စ ရပ္တန္႔ထား ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။ လက္လြန္ထားေသာေငြ ေၾကး၊ အခြင့္အေရး၊ ပစၥည္းမ်ားကုိ လက္ဝယ္ျပန္လည္ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာအေျခအေနရွိမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ႏွင္းဆီပန္းအဝါ ၃ ပြင့္ ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဗုဒၶဟူး
ဘဝတိုးတက္မည္။ အႀကံအစည္ ေအာင္ျမင္မည္။ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ တက္လမ္းရွိမည္။ ခက္ခဲေသာ ကိစၥမ်ား ေျဖရွင္း အဆင္ေျပမည္။ ႐ုတ္တရက္ ေပၚလာေသာ အေျခအေနကို အသံုးခ်ၿပီး တက္လမ္းေကာင္း ႀကံဳမည္။ကုိယ္ တုိင္တြင္ျဖစ္ေစ၊ မိသားစုတြင္ျဖစ္ေစ ျမဳပ္ေနေသာ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းမ်ား လက္ ဝယ္ျပန္လည္ရရွိေသာ အေျခ အေနေကာင္းမ်ား ႀကံဳရေပမည္။ အရင္းနည္း၍ အျမတ္မ်ားေသာ အလုပ္၊ အခြင့္အေရးႏွင့္ တိုးတက္မႈ ကံေကာင္းျခင္း ႀကံဳမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ လီလီပန္း ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရာဟု
လူစည္ကားေသာ ေစ်း၊ စတိုးဆုိင္ စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ခါးပုိက္ႏႈိက္ခံရ တတ္သည္။ အေပါင္းအသင္းမ်ား ဒုကၡ ေပး တတ္သည္။ လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ေသာကိစၥ မ်ားကို တစ္ပါးသူအားေျပာဆိုမိ၍ စိတ္႐ႈပ္ရတတ္သည္။ သူတစ္ပါးအေပၚ ယံုစားမႈ လြန္ကဲရန္ မသင့္ပါ။ ခရီးကိစၥ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္၍ အက်ဳိးရွိမည္။ အလုပ္ သစ္၊ စီးပြားသစ္မ်ားခ်ဲ႕ထြင္၍ တိုးတက္မႈ ရမည္။ အတတ္ပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကံေကာင္းမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔ညေနပုိင္းတြင္ ပန္းထိမ္မႏုိင္ပန္း ဘုရားလွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ၾကာသပေတး
စကားမ်ားရမည္။ အယူအဆသေဘာထား ကြာျခားေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။ မိမိဘက္မွ တာဝန္ေက်လင့္ကစား ေပါ့ေပါ့ဆဆ ေဆာင္ရြက္တတ္သူမ်ားႏွင့္္ ဆက္ဆံရမည္။ အိမ္တြင္းေရးအညံ့ ရွိသည္။ မိမိ အေပၚ အျမင္မၾကည္လင္၊ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ေနသူမ်ားၾကားမွ ဘဝ တိုးတက္မည္။ သူတစ္ပါးအေပၚ လြန္လြန္ကဲကဲ အားနာယံုလြယ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈ ႀကံဳတတ္သည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ သစၥာပန္း ဘုရားကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေသာၾကာ
စာရြက္စာတမ္းကိစၥ၊ ေငြေၾကးကိစၥ တာဝန္ယူအာမခံျခင္းမ်ား တတ္ႏုိင္သမွ် ေရွာင္ပါ။ မည္သည့္ကိစၥ ေဆာင္ရြက္ေစ တြန္႔ဆုတ္ျခင္း မရွိသင့္။ ကုိယ္ ပုိင္စိတ္ကူးအႀကံဥာဏ္မ်ားကုိ အေျခတည္၍ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ ျပတ္သားစြာ ေဆာင္ရြက္ပါ က အထူးအက်ဳိးရွိမည္။ ကာလအတန္ၾကာ ေျဖရွင္းရခက္ေနေသာကိစၥမ်ား ေျပလည္သြားမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ သရက္ယို ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
စေန
အထူးေကာင္းသည္။ ေပၚေပါက္လာသည့္ အေျခအေနအေပၚ အသံုးခ် ၍ တိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္ ႀကံဳႏုိင္သည္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ားအဖို႔ ေမတၱာေရးကံ အထူးေကာင္းသည္။ မိသားစုအတြက္ ဦးတည္ရည္စူးၿပီး လုုပ္ကုိင္သည့္ကိစၼ မ်ားမွ အထူးေကာင္းေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ ျပည္ပခရီး သြား ေရာက္ရန္အတြက္ စီစဥ္ထားမႈမ်ား ပထမအႀကိမ္ လြဲေခ်ာ္ၿပီးေနာက္ အစီအစဥ္ သစ္၊ လမ္းသစ္ေပၚလာၿပီး အလိုရွိေသာ ႏုိင္ငံသုိ႔ အဆင္ေျပစြာ ေရာက္ရွိမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ဒူးရင္းသီး ၁ မႊာ ဘုရားဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

စံဇာဏီဘုိ
ေဗဒင္၀ါသနာအိုး
တနဂၤေႏြ
ၿပိဳင္ဘက္အေပၚ အႏုိင္ရေသာကိန္း ႀကံဳမည္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရး ကံေကာင္းမည္။ အဆင္ေျပလိမ့္ မည္ဟူ၍ လံုးဝမေမွ်ာ္လင့္ထား ကိစၥတစ္ခုမွ ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိမည္။ သူတစ္ပါးေပးေသာ အႀကံ ဥာဏ္ေကာင္းကုိ ေလးနက္စြာ ခံယူၿပီး စနစ္တက် အသံုးခ်ၿပီး တိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္ ရရွိမည္။ က်န္းမာေရး တြင္ ေရာဂါေဝဒနာေဟာင္းမ်ား ျပန္ေပၚမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ေျခသုတ္ခံု လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တနလၤာ
ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္ ရရွိမည္။ ရန္၊ မနာလိုသူ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ေတြ႔ကိန္း ရွိသည္။ အတိုက္အခံအားလံုးကို ေက်ာ္လႊားၿပီး တိုးတက္မည္။ အလုပ္စီးပြား ကိစၥမ်ား တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္သည္ ႐ႈပ္ေထြးမႈျဖစ္ေနသည့္ၾကားမွ မိမိကုိယ္ပုိင္ အစြမ္း အစေၾကာင့္ တိုးတက္မႈ ႀကံဳရေပမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ေက်ာက္ေက်ာဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အဂၤါ
ထူးျခားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚမည္။ မည္သည့္ကိစၥ ကုိမွ ပံုေသထားၿပီး လုပ္၍ မရ။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အေျခအေနအလံုးစံုသည္ တစ္မ်ဳိး ၿပီးတစ္မ်ဳိး ေျပာင္းလဲေနသည္။ ေဆာင္ရြက္ရင္း တစ္ပုိင္းတစ္စ ရပ္တန္႔ထား ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။ လက္လြန္ထားေသာေငြ ေၾကး၊ အခြင့္အေရး၊ ပစၥည္းမ်ားကုိ လက္ဝယ္ျပန္လည္ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာအေျခအေနရွိမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ႏွင္းဆီပန္းအဝါ ၃ ပြင့္ ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဗုဒၶဟူး
ဘဝတိုးတက္မည္။ အႀကံအစည္ ေအာင္ျမင္မည္။ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ တက္လမ္းရွိမည္။ ခက္ခဲေသာ ကိစၥမ်ား ေျဖရွင္း အဆင္ေျပမည္။ ႐ုတ္တရက္ ေပၚလာေသာ အေျခအေနကို အသံုးခ်ၿပီး တက္လမ္းေကာင္း ႀကံဳမည္။ကုိယ္ တုိင္တြင္ျဖစ္ေစ၊ မိသားစုတြင္ျဖစ္ေစ ျမဳပ္ေနေသာ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းမ်ား လက္ ဝယ္ျပန္လည္ရရွိေသာ အေျခ အေနေကာင္းမ်ား ႀကံဳရေပမည္။ အရင္းနည္း၍ အျမတ္မ်ားေသာ အလုပ္၊ အခြင့္အေရးႏွင့္ တိုးတက္မႈ ကံေကာင္းျခင္း ႀကံဳမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ လီလီပန္း ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရာဟု
လူစည္ကားေသာ ေစ်း၊ စတိုးဆုိင္ စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ခါးပုိက္ႏႈိက္ခံရ တတ္သည္။ အေပါင္းအသင္းမ်ား ဒုကၡ ေပး တတ္သည္။ လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ေသာကိစၥ မ်ားကို တစ္ပါးသူအားေျပာဆိုမိ၍ စိတ္႐ႈပ္ရတတ္သည္။ သူတစ္ပါးအေပၚ ယံုစားမႈ လြန္ကဲရန္ မသင့္ပါ။ ခရီးကိစၥ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္၍ အက်ဳိးရွိမည္။ အလုပ္ သစ္၊ စီးပြားသစ္မ်ားခ်ဲ႕ထြင္၍ တိုးတက္မႈ ရမည္။ အတတ္ပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကံေကာင္းမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔ညေနပုိင္းတြင္ ပန္းထိမ္မႏုိင္ပန္း ဘုရားလွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ၾကာသပေတး
စကားမ်ားရမည္။ အယူအဆသေဘာထား ကြာျခားေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။ မိမိဘက္မွ တာဝန္ေက်လင့္ကစား ေပါ့ေပါ့ဆဆ ေဆာင္ရြက္တတ္သူမ်ားႏွင့္္ ဆက္ဆံရမည္။ အိမ္တြင္းေရးအညံ့ ရွိသည္။ မိမိ အေပၚ အျမင္မၾကည္လင္၊ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ေနသူမ်ားၾကားမွ ဘဝ တိုးတက္မည္။ သူတစ္ပါးအေပၚ လြန္လြန္ကဲကဲ အားနာယံုလြယ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈ ႀကံဳတတ္သည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ သစၥာပန္း ဘုရားကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေသာၾကာ
စာရြက္စာတမ္းကိစၥ၊ ေငြေၾကးကိစၥ တာဝန္ယူအာမခံျခင္းမ်ား တတ္ႏုိင္သမွ် ေရွာင္ပါ။ မည္သည့္ကိစၥ ေဆာင္ရြက္ေစ တြန္႔ဆုတ္ျခင္း မရွိသင့္။ ကုိယ္ ပုိင္စိတ္ကူးအႀကံဥာဏ္မ်ားကုိ အေျခတည္၍ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ ျပတ္သားစြာ ေဆာင္ရြက္ပါ က အထူးအက်ဳိးရွိမည္။ ကာလအတန္ၾကာ ေျဖရွင္းရခက္ေနေသာကိစၥမ်ား ေျပလည္သြားမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ သရက္ယို ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
စေန
အထူးေကာင္းသည္။ ေပၚေပါက္လာသည့္ အေျခအေနအေပၚ အသံုးခ် ၍ တိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္ ႀကံဳႏုိင္သည္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ားအဖို႔ ေမတၱာေရးကံ အထူးေကာင္းသည္။ မိသားစုအတြက္ ဦးတည္ရည္စူးၿပီး လုုပ္ကုိင္သည့္ကိစၼ မ်ားမွ အထူးေကာင္းေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ ျပည္ပခရီး သြား ေရာက္ရန္အတြက္ စီစဥ္ထားမႈမ်ား ပထမအႀကိမ္ လြဲေခ်ာ္ၿပီးေနာက္ အစီအစဥ္ သစ္၊ လမ္းသစ္ေပၚလာၿပီး အလိုရွိေသာ ႏုိင္ငံသုိ႔ အဆင္ေျပစြာ ေရာက္ရွိမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ဒူးရင္းသီး ၁ မႊာ ဘုရားဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

စံဇာဏီဘုိ
ေဗဒင္၀ါသနာအိုး


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...