ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Valentine's Dav HD .apk

Sunday, 30 November 2014

Valentine's Dav HD .apk


မိမိတို႔ရဲ႕ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ေလးမွာ
ဓာတ္ပံုလွလွေလးေတြထည့္
့္လို႔ို႔လည္းရတယ္မိမိျကုိက္ႏွစ္
္သက္ရာဓာတ္ပံုကိုထည့္လို႔
လည္းရပါတယ္ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ဘယ္
လိုလန္္းလည္းဆိုတာကို
ေသခ်ာသိေအာင္ပံုေလး
ေတြနံ႔တင္ေပးထားပါတယ္။
Valentine's Dav HD. apk
ေလးကတစ္ကယ္လန္းတာေနာ္
ျကိုက္ႏွစ္သက္သူမ်ား...

ေဆာ့ဝဲအားေဒါင္းရန္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...